Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Drukuj znaki BHP i LEAN w miejscu pracy.

By  | 

Kompleksowa oferta drukarek Brady do znaków i etykiet umożliwia druk w dowolnym czasie dowolnego znaku umieszczanego w środowisku pracy. Odpowiednio rozmieszczone oznakowanie miejsca pracy zmniejsza liczbę wypadków w pracy i zwiększa produktywność.

Większa produktywność
Wzrost produktywności o 40% wiązany jest z wdrożeniem w zakładach pracy rozwiązań bazujących na metodach 5S. Metody te zwiększają produktywność, sprowadzając uwarunkowania miejsca pracy do samej esencji dzięki normalizacji i zrozumiałej komunikacji procedur, narzędzi i informacji w miejscach, w których ich obecność jest najbardziej pożądana.

8128-rsz_use_lean__safety_signs

Firma Brady oferuje trwałe etykiety do środowisk pracy, w tym między innymi etykiety systemów „lean” i 5S, oznaczenia podłóg, miejsc składowania, wskaźników różnego typu, a także do identyfikacji sprzętu i do logistyki. Nasze wyróżniające się trwałością etykiety zachowują czytelność i przylegają nawet w ekstremalnych warunkach. W razie potrzeby można je drukować na miejscu na drukarce Brady.

Mniej wypadków
Bazując na systemie 5S, firma Brady stworzyła system 5S Plus, którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w wizualnym wymiarze miejsca pracy. Znaki BHP mogą również przyczynić się do wzrostu produktywności dzięki temu, że zmniejszają liczbę wypadków, przerw w produkcji i liczbę pracowników na zwolnieniu lekarskim.

Firma Brady oferuje wytrzymałe oznaczenia rur, środków chemicznych, wyjść ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy, w tym znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i inne. Wszystkie te znaki można wydrukować na miejscu na trwałym podkładzie na drukarce firmy Brady.

Możliwość drukowania etykiet na miejscu
Pełen zakres drukarek do znaków i etykiet firmy Brady pomaga wdrożyć system oznaczeń miejsca pracy 5S Plus. Możliwość tworzenia znaków i etykiet na żądanie w dużej liczbie kształtów, kolorów i rozmiarów pozwala zaprojektować dowolny znak BHP czy systemu „lean” i tym samym zmniejszyć liczbę wypadków i zwiększyć produktywność.

Pod adresem e-mail emea_request@bradycorp.com zamówić można darmowy przewodnik 5S Plus firmy Brady, w którym opisano, w jaki sposób zmniejszyć liczbę wypadków i poprawić produktywność.

Informacje na temat firmy Brady Corporation
Firma Brady Corporation jest producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań do identyfikacji i ochrony ludzi, produktów oraz miejsc pracy. Produkty marki Brady pomagają klientom zwiększyć bezpieczeństwo, produktywność i wydajność. Należą do nich wysokiej jakości etykiety, oznaczenia, urządzenia zabezpieczające, systemy drukowania oraz oprogramowanie. Założona w 1914 r. firma ma zróżnicowaną bazę klientów z branży elektronicznej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, elektrycznej, budowlanej, edukacyjnej, medycznej, lotniczej i kosmonautycznej oraz wielu innych. Firma Brady ma swoją główną siedzibę w Milwaukee w stanie Wisconsin i zatrudnia około 6400 pracowników w różnych oddziałach na całym świecie (stan z 1 sierpnia 2014 r.). Wartość sprzedaży produktów firmy Brady w roku podatkowym 2014 wyniosła ok. 1,23 mld USD. Akcje firmy Brady są w obrocie na giełdzie nowojorskiej pod symbolem BRC. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.bradycorp.com.

Van de Putte Tom
tom_van_de_putte@bradycorp.com

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *