Raporty

Majowy PMI sygnalizuje silniejszy wzrost w polskim sektorze przemysłowym

By  | 

Główne wyniki badań:

  • PMI sygnalizuje znaczną poprawę warunków gospodarczych
  • Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień oraz poziom zatrudnienia rosną w szybszym tempie
  • Koszty produkcji wzrastają najszybciej od października 2013

Według najnowszych badań PMI® przeprowadzonych przez Markit, w maju tempo wzrostu w polskim sektorze przemysłowym przyspieszyło, po gwałtownym spowolnieniu zarejestrowanym w kwietniu. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień oraz poziom zatrudnienia rosły znacznie szybciej. Mimo to, ogólne warunki gospodarcze były słabsze niż trend zaobserwowany dla 2015. Ostatnie badania wykazały również presję inflacyjną na koszty produkcji, która nastąpiła po długotrwałym okresie spadków cen. Koszty poniesione przez producentów zwiększyły się pierwszy raz od dziewięciu miesięcy i zarazem najszybciej od października 2013. W konsekwencji, ceny wyrobów gotowych wzrosły w największym tempie od czterech lat.

Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W maju odczyt wskaźnika PMI zasygnalizował poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym dwudziesty miesiąc z rzędu, wzrastając z kwietniowego poziomu 51,0 do 52,1 i rejestrując umiarkowane tempo wzrostu, szybsze niż średnia z długoterminowych badań (50,3). Wszystkich pięć subindeksów miało pozytywny wpływ na majowy wynik.

W zeszłym miesiącu liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów zwiększyła się dwudziesty raz z rzędu. Tempo ekspansji przyspieszyło od kwietnia i było nieco szybsze niż średnia z długoterminowych badań. Ogólny wzrost wspierany był szybkim napływem zamówień eksportowych.

Wzmożony napływ nowych zamówień doprowadził w maju do dalszego, nieco przyspieszonego wzrostu wielkości produkcji, opartej również na zawartych wcześniej kontraktach. W rezultacie poziom zaległości gwałtownie się obniżył. Tymczasem, ogólny poziom zapasów wyrobów gotowych spadł siódmy miesiąc z rzędu, co wiązano ze zwiększoną sprzedażą.

W maju poziom zatrudnienia wzrósł rekordowy trzydziesty czwarty miesiąc z rzędu, w związku ze wzmożonym napływem zamówień oraz restrukturyzacją firm. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy przyspieszyło po najsłabszym od 17 miesięcy wyniku zarejestrowanym w kwietniu i uzyskało drugą najwyższą wartość od dziesięciu miesięcy.

Majowe dane ponownie wykazały ożywiony popyt na środki produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost aktywności zakupowej oraz zapasów pozycji zakupionych. Mimo to, w obu przypadkach tempo wzrostu było nieznaczne. Czas dostaw był najdłuższy od lipca 2011.

W maju koszty produkcji zwiększyły się najszybciej od 31 miesięcy, co wiązało się z osłabieniem złotówki oraz wyższymi cenami stali. Był to pierwszy wzrost od dziewięciu miesięcy. W konsekwencji producenci podnosili ceny swoich produktów najszybciej od stycznia 2012.

przegląd historyczny polskii przemysł maj

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, starszy ekonomista Markit i autor raportu powiedział: „W maju polski PMI wzrósł nieco po kwietniowym spadku, rejestrując szybsze tempo wzrostu wielkości produkcji, liczby nowych zamówień oraz poziomu zatrudnienia. Ostatni odczyt wskaźnika (52,1) odpowiadał dotychczasowej średniej za 2016, która była niższa od tej za rok poprzedni (53,2).

Innym kluczowym wnioskiem z majowych badań było ponowne pojawienie się inflacji kosztów produkcji, po rekordowym ośmiomiesięcznym okresie spadków cen zakupów w sektorze. Ponadto, inflacja wzrosła najszybciej od października 2013.”

Źródło: Markit Economics

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *