O Magazynie

Open Core Engineering: Szybkie prototypowanie sterowania bezpośrednio w sterowniku

By  | 

Oferowana przez firmę Bosch Rexroth technologia interfejsowa łączy świat MATLAB/Simulink ze światem sterowników.

Szybkie testowanie pomysłów i wdrażanie jest obecnie możliwe dzięki oferowanej przez firmę Bosch Rexroth technologii Open Core Interface, stanowiącej integralną część platformy Open Core Engineering. To umożliwia opracowywanie w pakiecie MATLAB/Simulink modeli (programów), a następnie wykonywanie ich bezpośrednio w sterownikach PLC i systemach kontroli ruchu firmy Bosch Rexroth. Pozwala to użytkownikom maszyn na pełne wykorzystanie zalet podejścia Rapid Control Prototyping (szybkie prototypowanie układów sterowania), a dzięki temu skrócenie czasu opracowywania.

MATLAB/Simulink to oprogramowanie o ugruntowanej pozycji w różnych branżach przemysłu, umożliwiające producentom maszyn szybkie i wygodne tworzenie nowych funkcji sterowania oraz testowanie ich poza środowiskiem sterownika PLC. Jednak MATLAB/Simulink w aktualnej wersji udostępnia moduł kodowania (PLC Coder), który daje tylko ograniczone możliwości przenoszenia symulacji do sterownika za pośrednictwem dodatkowej aplikacji obsługującej PLC. Nie ma natomiast bezpośredniego interfejsu do sterownika, umożliwiającego szybką analizę oraz modyfikowanie danych i funkcji.

Bezpośrednia wymiana danych ze sterownikiem

Obecnie firma Bosch Rexroth udostępniła możliwość tworzenia w pakiecie MATLAB/Simulink modeli, a następnie uruchamiania ich bezpośrednio w sterowniku z rodziny IndraLogic XLC lub w systemie sterowania ruchem IndraMotion MLC. Wystarczy wydanie kilku poleceń, by Open Core Interface połączył symulowany model i jego algorytmy z docelowym sprzętem sterującym. Program symulacyjny i sterownik wymieniają się bezpośrednio wszystkimi niezbędnymi danymi i rozkazami. Nie jest do tego potrzebna żadna dodatkowa aplikacja obsługi PLC.

MATLAB/Simulink analizuje stan sterownika i sygnały z urządzeń peryferyjnych, pobierając je bezpośrednio z Open Core Interface, po czym przetwarza je i zmienia odpowiednio do potrzeb. Możliwa jest także analiza dodatkowych informacji z programu zapisanego w sterowniku PLC. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nawet złożonych sekwencji ruchów bez potrzeby pisania choćby jednej linijki kodu maszynowego sterownika PLC. Możliwości te dostępne są zawsze przez cały okres eksploatacji maszyny. Pozwala to programistom na bardzo łatwe porównywanie modelu z rzeczywistością.

Po zainstalowaniu zestawu narzędzi użytkownik może natychmiast używać ponad 500 rozkazów dostępnych z konsoli poleceń środowiska programistycznego. W przypadku użycia narzędzi do kodowania w języku C możliwe jest nawet przeniesienie programu do środowiska wykonawczego sterownika.

Pakiet SDK do MATLAB/Simulink

W skład Open Core Interface do MATLAB/Simulink wchodzi pakiet SDK, który udostępnia ponad 500 funkcji. Biblioteki pakietu SDK obejmują takie obszary funkcjonalne jak usługi komunikacji, sterowanie ruchem i diagnostyka. Do każdej funkcji dostępny jest szczegółowy opis oraz liczne aplikacje przykładowe. Ponadto producenci maszyn mogą tworzyć pełne interfejsy użytkownika sterowników, korzystając z udostępnianego przez MATLAB/Simulink zestawu narzędzi do opracowywania GUI.

Efektywna automatyzacja z użyciem sterowników PLC

Platforma Open Core Engineering obejmuje nie tylko nowy interfejs, lecz także wszystkie narzędzia programowe, zestawy funkcji narzędziowych i otwarte standardy potrzebne do efektywnej automatyzacji z użyciem sterowników PLC. Gotowe, zdefiniowane funkcje technologiczne obejmują prawie wszystkie typowe zadania, co obniża koszty i pracochłonność opracowań inżynierskich. Firma Bosch Rexroth stale opiera się na otwartych standardach, co z punktu widzenia producentów maszyn oznacza, że tworzone przez nich oprogramowanie jest przyszłościowe.

Open Core Engineering — wyjątkowa technologia, która buduje pomost pomiędzy światem automatyki a światem IT

Platforma Open Core Engineering firmy Bosch Rexroth, jako pierwsze rozwiązanie czysto programowe, została wyróżniona w 2013 r. prestiżową nagrodą technologiczną HERMES AWARD oraz w 2014 r. Złotym Medalem Targów AUTOMATICON. Platforma ta łączy rozdzielne dotychczas światy sterowników PLC i IT, udostępniając kompleksowe rozwiązania obejmujące otwarte standardy, oprogramowanie narzędziowe, zestawy funkcji narzędziowych oraz Open Core Interface. Firma Bosch Rexroth otworzyła rdzeń sterownika na potrzeby rozszerzonego dostępu. Producenci maszyn mogą obecnie opracowywać własne funkcje w różnych językach programowania wysokiego poziomu, w różnych systemach operacyjnych, i wykonywać te funkcje równolegle z oprogramowaniem wbudowanym sterownika bądź na urządzeniach zewnętrznych. Oznacza to, że producent maszyny może na przykład w pełni zintegrować system automatyzacji z urządzeniami z dostępem do sieci, w pełni wykorzystując ich funkcje.

Portal Engineering Network — społeczność użytkowników platformy Open Core Engineering

Platforma Open Core Engineering oraz technologia Open Core Interface stanowią podstawę do wielu różnorodnych nowych rozwiązań czy innych innowacji. Szybka realizacja pomysłów wymaga możliwości uzyskiwania szybkich odpowiedzi na pytania związane z programowaniem. Dlatego firma Bosch Rexroth udostępnia portal Engineering Network, który stanowi nowoczesne forum wymiany informacji pomiędzy użytkownikami platformy. Na forum dyskusyjnym można znaleźć odpowiedzi na zarówno ogólne, jak i specyficzne dla poszczególnych zastosowań pytania dotyczące narzędzi, funkcji oraz interfejsów. Oparte na praktyce programy przykładowe i dokumentacja online Open Core Interface ułatwiają pierwsze kroki oraz dostarczają cennych wskazówek dotyczących programowania w różnych językach wysokiego poziomu. Platforma Open Core Engineering i portal Engineering Network umożliwiają efektywne projektowanie oraz szybką implementacje nowatorskich produktów.

Źródło: Bosch Rexroth

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *