Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Safety Maturity Index wspomagające w osiągnięciu najwyższego poziomu bezpieczeństwa

By  | 

Firma Rockwell Automation przedstawia Safety Maturity Index (SMI), narzędzie do samodzielnego przeprowadzenia oceny, dające producentom wgląd w skuteczność ich programów bezpieczeństwa i zdolność do optymalizacji wydajności zakładu.

Przydatne w każdej dziedzinie przemysłu, w zakładzie o dowolnej wielkości i w każdym miejscu na świecie narzędzie SMI, pozwala producentom ocenić swoją pozycję w zakresie kultury, zgodności i zasobów bezpieczeństwa.
 A co najważniejsze, daje ono wskazówki pomocne w osiągnięciu najwyższego w swojej klasie poziomu bezpieczeństwa.

Trzy główne elementy efektywnego i bezpiecznego miejsca pracy – kultura (zachowanie), zgodność (procedury) i kapitał (technologia) – są jednakowo ważne i wzajemnie zależne w procesie tworzenia solidnego i trwałego programu bezpieczeństwa. Na przykład, stworzenie i utrzymanie prężnej kultury bezpieczeństwa, ale bez inwestowania w technologie bezpieczeństwa i/lub stosowania się do wymagań norm zmniejsza zdolność przedsiębiorstwa do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Podobnie w przypadku, gdy producenci inwestują w technologie bezpieczeństwa, lecz nie kładą nacisku na znaczenie kultury bezpieczeństwa w swojej organizacji, możliwość wystąpienia ryzyka wciąż pozostaje.
Każdy z filarów bezpieczeństwa daje się zmierzyć przez narzędzie SMI przy pomocy czterech kategorii: SMI 1: minimalizacja inwestycji, SMI 2: osiągnięcie zgodności, SMI 3: unikanie kosztów i SMI 4: perfekcyjność operacyjna. Odpowiadając na szereg pytań, producenci mogą dokonać oceny SMI i określić swoją pozycję w każdej z czterech kategorii. W razie potrzeby raport daje również zalecenia dotyczące możliwości dalszego doskonalenia.

„Korzyści wynikające z optymalizacji bezpieczeństwa poprzez ocenę SMI to przede wszystkim mniejsza liczba wypadków, a także kosztów z nimi związanych. Zwiększa również wydajność zakładu, polepsza efektywność pracy i podnosi się morale pracowników,” mówi Grzegorz Bauer, specjalista ds. systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem firmy Rockwell Automation. „Aby osiągnąć najwyższy w swojej klasie poziom bezpieczeństwa, należy zacząć od oceny praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, a w chwili obecnej klienci są w stanie dokonać tego samodzielnie”.

Żródło: Rockwell Automation

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *