Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Tyco Gas & Flame Detection

By  | 

Firma Tyco wprowadza nową markę rozwiązań do wykrywania gazów i ognia
Pięć globalnych firm pod jedną wspólną marką oferuje kompletne rozwiązania do wykrywania gazów i ognia
Firma Tyco International („Tyco” NYSE: TYC) ogłosiła utworzenie marki Tyco Gas & Flame Detection, nowej marki roboczej działu Tyco Life Safety Products.
W ramach tej nowej marki firma Tyco zamierza stać się globalnym dostawcą rozwiązań, wybieranym przez wszystkie podmioty mające potrzeby w zakresie rozwiązań wykrywania gazów i ognia.
7865-tyco_newlead

Wprowadzenie marki Tyco Gas & Flame Detection to kulminacja działań integracyjnych, trwających od przejęcia w lutym 2015 roku przez firmę Tyco firmy Industrial Safety Technologies (IST). Dzięki połączeniu firm IST – Detcon, Oldham, Gas Measurement Instruments (GMI) i Simtronics – oraz portfolio rozwiązań do wykrywania gazów i ognia firmy Scott Safety marka Tyco Gas & Flame Detection jest jednym z największych globalnych producentów innowacyjnych produktów do wykrywania gazów i ognia, oferującym klientom pełen wachlarz rozwiązań i usług.

Działając pod marką Tyco Gas & Flame Detection możemy teraz dzielić się najlepszymi praktykami i pomysłami pomiędzy naszymi firmami, aby dostarczać wyczerpujące portfolio produktów charakteryzujące się najbardziej zaawansowaną technologią i poziomem wsparcia w branży”, powiedział prezes Tyco Life Safety Products, Andrew Chrostowski. „Będąc częścią globalnej sieci rozwiązań przeciwpożarowych i dotyczących zabezpieczeń firmy Tyco, mamy unikalną pozycję, by oferować naszym klientom innowacyjne rozwiązania”.
Oprócz oferowania klientom pełnego wachlarza innowacyjnych rozwiązań do wykrywania gazów i ognia, marka Tyco Gas & Flame Detection oferuje jedną z najbardziej kompleksowych sieci usług i wsparcia na świecie, wykorzystującą globalną infrastrukturę placówek i usług firmy Tyco, oraz sieć autoryzowanych dostawców usług o ugruntowanej pozycji.

Naszą misją jest stanie się globalnym liderem technologicznym i światowej klasy dostawcą innowacyjnych i zaufanych rozwiązań do wykrywania gazów i ognia, które chronią ludzi, aktywa i środowisko”, powiedział dyrektor generalny Tyco Gas & Flame Detection, Sean Magee.
Dział Tyco Life Safety Products skupia się na ochronie tego, co jest najważniejsze. W nadchodzącym czasie na rynek wprowadzone zostaną dwie główne marki: Tyco Gas & Flame Detection oraz Scott Safety. Scott Safety pozostanie główną marką produktów ochrony osobistej, dostarczającą wiodące na świecie rozwiązania do ochrony dróg oddechowych, obrazowania termicznego oraz środków ochrony osobistej dla służb ratunkowych, pracowników przemysłowych i personelu wojskowego na całym świecie.

INFORMACJE NA TEMAT TYCO GAS & FLAME DETECTION
Tyco Gas &Flame Detection składa się w byłych firm IST – Detcon, Oldham, Gas Measurement Instruments (GMI) i Simtronics – oraz z rozwiązań do wykrywania gazów i ognia firmy Scott Safety. Tych pięć firm połączyło się, aby stworzyć jednorodną firmę o jednorodnej wizji dostarczania kompleksowych rozwiązań i najbardziej wszechstronnego portfolio produktów do wykrywania gazów i ognia dla wielu obsługiwanych branż. Aby uzyskać więcej informacji, patrz www.TycoGFD.com

INFORMACJE NA TEMAT TYCO
Firma Tyco jest jedną z największych na świecie firm skupiających się na rozwiązaniach ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń. Firma Tyco oferuje ponad trzem milionom klientów na całym świecie najnowsze produkty i usługi ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń. Firma Tyco, mająca dochód przekraczający 10 mld USD, zatrudnia około 57 000 pracowników w ponad 900 placówkach na terenie 50 krajów i obsługuje szereg rynków, w tym rynek komercyjny, rządowy, handlowy, przemysłowy, energetyczny, konsumencki i małych firm. Aby uzyskać więcej informacji, patrz www.tyco.com.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy komunikat prasowy zawiera szereg oświadczeń dotyczących przyszłości. W wielu przypadkach oświadczenia dotyczące przyszłości mają postać takich słów i ich kombinacji, jak „spodziewać się”, „szacować”, „wierzyć”, „zobowiązywać się”, „mieć przekonanie”, „kontynuować”, „mógłby”, „zamierzać”, „może”, „planować”, „potencjalnie”, „przewidywać”, „lokować”, „powinien”, „będzie”, „oczekiwać”, „obiektywnie”, „wyobrażać”, „prognozować”, „cel”, „wskazówka”, „pogląd”, „wysiłek”, „zamierzenie” i innych podobnych słów. Jednakże brak tych słów nie oznacza, że oświadczenia nie dotyczą przyszłości. Przykłady oświadczeń dotyczących przyszłości obejmują między innymi oświadczenia dotyczące przychodu, przychodu operacyjnego, dochodu z akcji i innych finansowych prognoz, oświadczenia dotyczące kondycji i rozwoju potencjalnych klientów w branżach i na rynkach końcowych, na których działa firma Tyco, kierownictwa, zasobów, potencjału, priorytetów i okazji dla firmy Tyco w przyszłości, profilu kredytowego firmy Tyco, priorytetów alokacji kapitału i innych czynności związanych z rynkiem kapitałowych, oraz oświadczenia dotyczące przejęć, podziałów, restrukturyzacji i innych inicjatyw związanych z produktywnością firmy Tyco. Oświadczenia dotyczące przyszłości użyte w niniejszym komunikacie prasowym bazują na bieżących oczekiwaniach i założeniach, które narażone są na czynniki ryzyka i niepewność, nad którymi nie mamy pełnej kontroli i które mogą doprowadzić do istotnych różnic w stosunku do oczekiwań. Takie czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi: czynniki ekonomiczne, biznesowe, konkurencyjne, technologiczne lub prawne, które mają negatywny wpływ na firmę Tyco lub rynki i branże, na których konkuruje; nieprzewidziane wydatki, takie jak wydatki związane z postępowaniami sądowymi lub ugodami; zmiany w prawie podatkowym; oraz charakterystyczne dla branży zdarzenia lub warunki, które mogą mieć negatywny wpływ na przychody lub inne przewidywania finansowe. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od przewidywanych. Firma Tyco nie jest zobowiązana (i jawnie wyklucza wszelkie zobowiązania) do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat potencjalnych czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy, jest od czasu do czasu publikowanych w sekcjach „Czynniki ryzyka” i „Omówienie i dokonana przez Zarząd analiza stanu finansowego i wyników działalności” w publicznych raportach firmy, składanych do SEC, oraz w formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 26 września 2014 roku.
ŹRÓDŁO: Tyco

Gas & Flame Detection
Tyco Life Safety Products

Marketing Manager EMEA
Dequéant Natacha
Phone : +33 3 21 60 80 37
ndequeant@tyco.com

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *