Raporty

W kwietniu wzrost w polskim sektorze przemysłowym gwałtownie zwalnia

By  | 

Prezentujemy badanie Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy z 1 lutego 2016 r.

Główne wyniki badań:

- WkwietniuPMIsłabnie,sygnalizującjedynie niewielki wzrost

- Główny wskaźnik odnotowuje jeden z najgwałtowniejszych miesięcznych spadków od listopada 2008

- Koszty produkcji spadają rekordowy ósmy miesiąc z rzędu, a ceny wyrobów gotowych rosną

Podsumowanie:

Według najnowszych badań PMI® przeprowadzonych przez Markit, tempo wzrostu w polskim sektorze przemysłowym na początku drugiego kwartału 2016 gwałtownie zwolniło i było zbliżone do tego ze stycznia. Wzrost wielkości produkcji, liczby nowych zamówień oraz poziomu zatrudnienia był dużo słabszy niż w marcu, a polskie firmy po raz pierwszy od trzech miesięcy zmniejszyły nakłady. Koszty produkcji spadły rekordowy ósmy miesiąc z rzędu, choć w nieznacznym tempie, a producenci zwiększyli ceny wyrobów gotowych dopiero drugi raz od niemal czterech lat.

Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. W kwietniu odczyt wskaźnika PMI (51,0) zasygnalizował poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym dziewiętnasty miesiąc z rzędu i pozostał powyżej średniej z długoterminowych badań (50,3). Spadł jednak gwałtownie z marcowego poziomu 53,8, odnotowując 2,8- puntkowy spadek, jeden z największych od listopada 2008 roku i wskazując na znaczne spowolnienie wzrostu na początku drugiego kwartału.

image

Słaba poprawa warunków gospodarczych w sektorze w kwietniu była wynikiem wolniejszego wzrostu wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień. Napływ nowych kontraktów był najwolniejszy w obecnym 19-miesięcznym okresie pozytywnych odczytów. Tempo wzrostu zamówień eksportowych nie zwolniło tak gwałtownie jak w przypadku całkowitej liczby nowych zamówień, co mogło mieć związek z osłabieniem złotówki.

W związku z tym, że liczba nowych zamówień wzrosła tylko nieznacznie, produkcję częściowo skierowano na realizację zawartych wcześniej kontraktów, a poziom zapasów obniżał się najszybciej od pięciu miesięcy.

Słabszy napływ nowych kontraktów wpłynął również na sytuację na rynku pracy w sektorze. Poziom zatrudnienia u producentów wzrósł rekordowy trzydziesty trzeci miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od listopada 2014.

W kwietniu poziom pozycji zakupionych przez polskich producentów spadł pierwszy raz od trzech miesięcy. Ponadto, tempo spadku było jednym z najszybszych od trzech lat. Poziom zapasów również się obniżył.

W kwietniu średnie koszty produkcji obniżyły się po raz ósmy z rzędu, co wykazało najdłuższy okres presji na obniżkę kosztów w sektorze przemysłowym od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998. Mimo to, tempo deflacji zwolniło i było marginalne. Najnowsze badania zasugerowały również powrót presji na podwyżkę cen wyrobów gotowych, rejestrując drugi wzrost od niemal czterech lat.

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, starszy ekonomista Markit i autor raportu powiedział:

“Na początku drugiego kwartału wzrost w polskim sektorze przemysłowym zwolnił, po tym jak nabrał tempa w dwóch poprzednich miesiącach. Mimo, że wciąż powyżej neutralnego progu 50,0, wskaźnik PMI zarejestrował w kwietniu najgwałtowniejszy miesięczny spadek od czasu światowego kryzysu z końca 2008. Główny wskaźnik odnotował niższą wartość niż wskaźnik dla strefy euro (51,5 – jak wynika z kwietniowych wstępnych danych flash). Ponadto, nieznaczny wzrost liczby nowych zamówień sugeruje, iż w maju ogólne warunki gospodarcze w sektorze pozostaną słabe.”

Źródło: Markit Economics

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *