Raporty

Wzrost w polskim sektorze przemysłowym utrzymuje umiarkowane tempo

By  | 

Tempo wzrostu wielkości produkcji, liczby nowych zamówień krajowych i eksportowych było najszybsze od trzech miesięcy, a polscy producenci wciąż zatrudniali nowych pracowników. W związku z wyższymi cenami metali, koszty produkcji wzrosły w czerwcu jeszcze bardziej, a presja konkurencyjna zmusiła polskie firmy do obniżenia cen wyrobów gotowych pierwszy raz od trzech miesięcy.

Główne wyniki badań:

  • Tempo wzrostu wielkości produkcji i liczby nowych zamówień nieco przyspiesza
  • Poziom zatrudnienia wciąż szybko wzrasta
  • Koszty produkcji coraz wyższe, a producenci

Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W czerwcu odczyt wskaźnika PMI zasygnalizował poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym dwudziesty pierwszy miesiąc z rzędu, spadając z majowego poziomu 52,1 do 51,8 i rejestrując umiarkowane tempo wzrostu. Tempo wzrostu utrzymało się powyżej średniej z badań długoterminowych (50,3), a cztery z pięciu subindeksów uzyskały pozytywny wynik (wyjątkiem był Wskaźnik Zapasów Pozycji Zakupionych).

Zrzut ekranu 2016-07-05 o 11.25.51

Zgodnie z trendem utrzymującym się od października 2014, w czerwcu napływ nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów wzrósł, rejestrując najszybsze tempo od trzech miesięcy i uzyskując wyższą wartość niż średnia z badań długoterminowych. Dane wykazały, że liczba kontraktów eksportowych wzrosła szybciej niż liczba tych otrzymanych z rynku krajowego.

Czerwcowe wyniki badań dotyczące wielkości produkcji wykazały podobny trend jak w przypadku nowych zamówień. Odnotowany dwudziesty pierwszy raz z rzędu wzrost był najszybszy od marca. Wielkość produkcji wzrosła nieco szybciej niż liczba nowych kontraktów, odnotowano także dalszy spadek zaległości produkcyjnych u polskich producentów.

W czerwcu polskie firmy poprawiły swoją wydajność, zwiększając jeszcze bardziej poziom zatrudnienia. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze wzrosła trzydziesty piąty miesiąc z rzędu, a tempo wzrostu było szybkie.

Z kolei, aktywność zakupowa polskich producentów jak i zapasy pozycji zakupionych zmniejszyły się drugi raz w ciągu trzech miesięcy. Czas dostaw ponownie się wydłużył, jednak tylko nieznacznie.

W czerwcu polscy producenci zaraportowali wyższe średnie koszty produkcji drugi miesiąc z rzędu, a tempo inflacji zarejestrowało drugą najwyższą wartość od 15 miesięcy. Respondenci badania uzasadniali to wyższymi cenami metali. Tymczasem presja konkurencyjna doprowadziła do pierwszego od trzech miesięcy spadku cen wyrobów gotowych.

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, starszy ekonomista Markit i autor raportu powiedział:

„W połowie roku 2016 polski PMI wciąż wskazywał na umiarkowaną poprawę warunków gospodarczych w sektorze przemysłowym. Tempo wzrostu wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień przyspieszyło od maja, lecz było słabsze niż trend zaobserwowany dla 21- miesięcznego okresu pozytywnych odczytów. W czerwcu ponownie zarejestrowano inflację kosztów produkcji, ale również pierwszą od trzech miesięcy obniżkę cen wyrobów gotowych u polskich producentów.”

Źródło: Markit Economics

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *