Raporty

Zastój w polskim sektorze przemysłowym

By  | 

Według najnowszych badań PMI® przeprowadzonych przez Markit warunki w polskim sektorze przemysłowym na początku trzeciego kwartału 2016 były niekorzystne. W lipcu wielkość produkcji uległa stagnacji po 21-miesięcznym okresie wzrostu, a liczba nowych zamówień spadła pierwszy raz od września 2014.

Rezultatem było obniżenie aktywności zakupowej polskich producentów, a w konsekwencji ilości zapasów pozycji zakupionych oraz zapasów wyrobów gotowych. Poziom zatrudnienia natomiast wciąż wzrastał w szybkim tempie, między innymi w związku z pracami nad redukcją zaległości produkcyjnych. Koszty produkcji zwiększyły się w relatywnie słabym tempie, a ceny produktów odnotowały kolejny spadek.

Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

Zrzut ekranu 2016-08-05 o 22.23.34

W lipcu wskaźnik PMI utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0 rejestrując wartość 50,3. Ostatnie badania wykazały tylko nieznaczną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym, przy czym wzrost poziomu zatrudnienia wzrósł a czas dostaw się wydłużył. Dwa z głównych subindeksów głównego wskaźnika – wielkość produkcji i nowe zamówienia – miały negatywny wpływ na lipcowy odczyt. Ostatni wynik był najsłabszy w obecnym 22-miesięcznym okresie pozytywnych odczytów, a także równy ze średnią z badań długoterminowych.

Czynnikiem mający największy wpływ na ogólny stan gospodarki w sektorze był spadek liczby nowych zamówień, który odnotowano pierwszy raz od września 2014. Wskaźnik liczby nowych zamówień eksportowych zarejestrował pierwszy spadek od września 2015.

Lipcowe spowolnienie napływu nowych kontraktów spowodowało przestój we wzroście wielkości produkcji, która w czerwcu zwiększyła się 21 miesiąc z rzędu, osiągając najdłuższy okres ekspansji od ponad czterech lat.

W lipcu zarejestrowano wolne moce przerobowe w sektorze, a poziom zaległości obniżył się siedemnasty miesiąc z rzędu. Polskie firmy uszczupliły swoje zapasy wyrobów gotowych, które malały nieprzerwanie od października zeszłego roku.

W związku z mniejszymi obciążeniami polscy producenci kupowali w lipcu mniej materiałów. Ilość zakupionych środków produkcji spadła drugi miesiąc z rzędu, rejestrując najszybsze tempo od dwóch lat. W konsekwencji zapasy pozycji zakupionych zmniejszyły się najszybciej od sierpnia 2014.

Najbardziej pozytywne wyniki lipcowych badań wiązały się z szybkim wzrostem poziomu zatrudnienia. Polskie firmy tworzą nowe miejsca pracy nieprzerwanie od trzech lat.

W lipcu koszty produkcji ponownie się zwiększyły, na co wpłynęły wyższe ceny stali i żywności oraz słaby kurs złotego. Jednak z perspektywy danych historycznych tempo inflacji było słabe. Z kolei stawki pobierane za wyroby gotowe spadły drugi miesiąc z rzędu.

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, starszy ekonomista Markit i autor raportu powiedział:

“W lipcu nastąpił zastój w polskim sektorze przemysłowym, a liczba nowych zamówień spadła po raz pierwszy od niemal dwóch lat. Wskaźnik PMI odnotował najniższą wartość od września 2014, lecz na skutek wzrostu poziomu zatrudnienia u polskich producentów utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0. To czy wzrost liczby nowych miejsc pracy utrzyma się w najbliższych miesiącach zależy od tego czy ilość nowych kontraktów wciąż i do jakiego stopnia będzie spadać. Wzrost poziomu zatrudnienia utrzymał się w czasie ostatniego okresu negatywnych odczytów Wskaźnika Liczby Nowych Zamówień, który trwał od czerwca do września 2014, lecz był umiarkowany.”

Źródło: Markit Econmics

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *