Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

16. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

By  | 

Widoczne oznakowanie chroniące zdrowie
Codziennie ludzie ryzykują swoim zdrowiem podczas pracy. Na fakt ten zwraca uwagę „Świa-towy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“, obchodzony 28 kwietnia. W tym dniu mówi się zarówno o zagrożeniach, jak i o odpowiednich działaniach w zakresie ochrony.

Odzież ochronna jest jednym z elementów pozwalających uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Może ona uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. W tym celu jednak odzież musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Dla większości zagrożeń istnieją odpowiednio przystosowane rodzaje odzieży ochronnej. Określone funkcje ochronne oznaczone są zaś odpowiednimi symbolami.

 Ten symbol jest obowiązkowy:

ceOznaczenie CE na odzieży roboczej
Każda odzież robocza oferowana na rynku europejskim musi mieć oznaczenie CE. Tym samym dany producent deklaruje, że jego środki ochrony indywidualnej zgodne są z przepisami obowiązującymi w Europie. Symbol ten z reguły znajduje się na wewnętrznej stronie odzieży.

Te symbole oznaczają najczęściej spotykane funkcje ochronne:

elektrostatkaOdzież ochronna posiadająca właściwości elektrostatyczne (EN 1149-5)
Tym symbolem oznaczana jest odzież ochronna, pozwalająca zapobiec wyładowaniom zapalającym, wywołanym przez ładunki elektrostatyczne.

luk elektrycznyOdzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym (IEC 61482-2)
Tym piktogramem oznaczana jest odzież, zapewniająca ochronę przed skutkami termicznego odziaływania łuku elektrycznego.

spawanieOdzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (EN ISO 11611)
Ta odzież chroni pracownika przed odpryskami płynnych metali i chwilowym kontaktem z płomieniami.

gorace i płomienOdzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (EN ISO 11612)
Ta odzież ochronna zapewnia ochronę przez gorącem i płomieniami. Norma ta obejmuje różne badania, których wyniki wskazują w oparciu o kodu literowy, jakie wymagania ochrony przed gorącem i płomieniami spełnia dany rodzaj odzieży.

chemikaalia ciekłeOdzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ 6)
Ta odzież ochronna chroni przed niewielkimi ilościami rozpylonej cieczy lub przypadkowo spowodowanymi rozpryskami.

Odpowiednia i fachowa wymiana odzieży
Odzież ochronna musi być profesjonalnie prana i konserwowana, by mogła zachować swoje właściwości ochronne. Również każda zmiana w odzieży musi być dokonana zgodnie z określonymi normami, jak choćby umieszczanie na niej firmowych emblematów czy naszywek z nazwiskami pracowników. Muszą one być dostosowane do funkcji danego rodzaju odzieży ochronnej, zarówno pod względem wykonania, jak i materiału, wielkości oraz miejsca ich umieszczenia na odzieży. Usługodawcy w zakresie tekstyliów, tacy jak MEWA, oferują szczegółowe doradztwo w tym zakresie. „Oferując nasz pełen serwis – czyli pranie, konserwację i dodatkowe wyposażanie odzieży ochronnej – wspieramy naszych klientów. To pozwala chronić pracowników i odciąża pracodawcę“, mówi Silvia Mertens, inż. dypl. techniki odzieży, kierująca działem zarządzania produktami w firmie MEWA.

Piktogramy umieszczone w widocznym miejscu na odzieży ochronnej pomagają szybko zorientować się, czy pracownik ma na sobie odpowiednią odzież. (Foto: MEWA)

Piktogramy umieszczone w widocznym miejscu na odzieży ochronnej pomagają szybko zorientować się, czy pracownik ma na sobie odpowiednią odzież. (Foto: MEWA)


MEWA Textil-Management
mewa
Firma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 44 placówki, oferując w ramach systemu pełnej obsługi odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak również urządzenia do czyszczenia części. Dodatkowo można także zamówić z katalogu artykuły BHP oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 5200 pracowników obsługuje ponad 180 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2016 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 638 mln euro.
Założona w 1908 roku MEWA jest dzisiaj czołową firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. W 2016 roku wydawnictwo Deutsche Standards po raz trzeci przyznało firmie tytuł „Marki Stulecia“, a w 2015 roku po raz drugi tytuł „Lidera Światowego Rynku”.

www.mewa-service.pl
Filmy o MEWA Textil-Management: https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/
MEWA na Twitterze: twitter.com/mewa_pl


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *