Wydarzenia

Niezawodne rozwiązania dla energetyki i ciepłownictwa – zapraszamy na Konferencję.

By  | 

O KONFERENCJI

Branża energetyczna i ciepłownictwo stoją przed wyzwaniami, które mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Z perspektywy procesów modernizacji niezwykle istotna staje się wiedza o nowych technologiach i instrumentach wykorzystywanych m.in. w budowie infrastruktury przesyłowej oraz kontroli i diagnostyce procesów produkcji i dystrybucji energii oraz ciepła.
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i dyskusję ukierunkowaną na efektywne i niezawodne rozwiązania wspierające działy utrzymania ruchu i produkcji w energetyce oraz ciepłownictwie.

Tematami zapewniającymi ciekawą i inspirującą dyskusję będą panele poruszające potencjalne przyczyny awarii maszyn w energetyce, optymalne metody oceny pracy łożysk tocznych, kontrolę procesów spalania, analizę stanu izolacji instalacji przemysłowych w kontekście ustalania źródeł strat ciepła, monitorowanie mediów i diagnostykę maszyn, wykorzystanie termowizji w energetyce i ciepłownictwie oraz najnowsze rozwiązania z zakresu komunikacji w systemach energetycznych.

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • Udział we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji w panelu eksperckim
 •  Pakiet materiałów konferencyjnych
 • Stoisko z prasą branżową
 • Przerwy kawowe
 • Imienny Certyfikat Udziału w konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ

Bezpłatne warsztaty

WARSZTAT I
Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34 w praktyce – obowiązujące przepisy pracy w strefach zagrożenia wybuchem

W trakcie warsztatu poruszona zostanie problematyka dotycząca dyrektyw ATEX 94/9/WE i ATEX 99/92/WE, a także omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z przepisami prawnymi obowiązujących w prawie krajowym i UE.

Uczestnicy poznają podstawowe definicje związane z tematyką ATEX, dowiedzą się gdzie może powstać atmosfera wybuchowa, uzyskają niezbędne informacje o pożarowo-technicznych charakterystykach substancji (PTCH) oraz podstawowe informacje dotyczące określania obszarów niebezpiecznych i zagrożonych wybuchem.

WARSZTAT II
Serwis diagnostyczny urządzeń energetycznych i ciepłowniczych – ćwiczenia praktyczne

GRUPA DOCELOWA

 • Kadra zarządzająca polskich spółek energetycznych
 • Przedstawiciele elektrociepłowni, elektrowni, kopalni, sektora paliwowego, gazowego oraz firm zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii oraz ciepła

A także:

Pracownicy pionu technicznego

 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy, elektromechanicy
 • Inżynierowie odpowiedzialni za infrastrukturę komunikacyjną w energetyce
 • Inżynierowie systemów zabezpieczeń, telemechaniki, danych pomiarowych
 • Projektanci i kierownicy odpowiedzialni za nadzór i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną

Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji

Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu

Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *