Nowości produktowe

Długi okres eksploatacji – łożycka Molded – Oil od NSK

By  | 

W przemyśle spożywczym powszechnie stosowane są kompleksowe procedury czyszczenia, ponieważ firmy muszą spełniać rygorystyczne wymogi branżowe w zakresie higieny. Jednocześnie takie praktyki mogą okazać się szkodliwe dla komponentów linii produkcyjnych, w szczególności dla łożysk zapewniających ruch maszyn, urządzeń i systemów o znaczeniu krytycznym. W takim przypadku natryskiwanie gorącą parą, strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub bardzo silnym środkiem czyszczącym może powodować dwa zasadnicze problemy: wnikanie ciał obcych do łożysk oraz wypłukiwanie smaru z łożysk. Mając to na uwadze, firma NSK oferuje wszechstronną gamę łożysk Molded-Oil, zaprojektowaną specjalnie w celu zapewnienia dłuższej żywotności w trudnych warunkach przemysłowych.

Smar w łożyskach Molded-Oil jest trwale osadzony w stabilnym nośniku – żywicy poliolefinowej impregnowanej olejem. Ten rodzaj smaru nie może zostać wymyty przez parę lub ciecze i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do łożyska. Ponadto, ponieważ nośnik powoli uwalnia substancję smarującą, optymalne smarowanie utrzymywane jest przez długi okres pracy.

Dostępny jest szeroki zakres łożysk Molded-Oil (włączając w to łożyska kulkowe poprzeczne, łożyska baryłkowe i łożyska stożkowe) w kilku seriach produktowych i specjalnych wersjach, takich jak zespoły łożyskowe z obudowami. Seria produktów obejmuje również łożyska Molded-Oil wykonane ze stali nierdzewnej.

Te zaawansowane produkty są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle spożywczym, gdzie wielu producentów maszyn i systemów instaluje łożyska Molded-Oil jako część wyposażenia oryginalnego. Ponadto produkty te idealnie nadają się do modernizacji istniejącego wyposażenia. `

Potwierdza to zastosowanie brytyjskiego producenta żywności, w przypadku którego standardowe łożyska kulkowe poprzeczne w siedmiotorowym systemie transportowym wytrzymywały tylko cztery miesiące. Powodem awarii było wnikanie wody do łożysk podczas codziennego procesu spłukiwania, co skutkowało kosztownymi pracami konserwacyjnymi oraz uszkodzeniem taśm przenośnikowych. Za każdym razem, gdy następowała awaria, firma musiała zmagać się z 24-godzinnymi przestojami, co powodowało znaczny spadek wydajności.

Po sprawdzeniu łożysk w zakładzie firma NSK zaleciła zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej ze smarowaniem Molded-Oil i uszczelkami DU po obu stronach. Dzięki temu trwałość łożysk wzrosła trzykrotnie – do 12 miesięcy – natomiast koszty konserwacji i utrzymania ruchu związane z łożyskami (w tym koszty przestojów) spadły o ponad 52.000 euro w ciągu roku.

Podobną historię można było zaobserwować u producenta mrożonej pizzy, który co cztery tygodnie doświadczał awarii napinacza paska obsługującego jeden z przenośników transportujących żywność. Regularne czyszczenie linii produkcyjnej wodą doprowadziło do korozji. Ponadto środek smarny był wypłukiwany z łożysk, a uszczelki zostały uszkodzone. Firma NSK zbadała zastosowanie i ponownie zaleciła użycie łożysk Molded-Oil wykonanych ze stali nierdzewnej. Pozwoliło to znacznie wydłużyć żywotność urządzenia, a roczne oszczędności szacuje się na ok. 15.700 EUR.

W innym przypadku łożyska kół pasowych w maszynach do wykrawania ciasta w dużej piekarni stale zawodziły. Każdego roku musiano wymieniać ok. 20 zestawów łożysk z powodu cyklicznych awarii co 4-6 tygodni. Po analizie przeprowadzonej przez specjalistów NSK okazało się, że główną przyczyną było wnikanie wody i pyłu do łożysk – dlatego firma NSK ponownie zaleciła wymianę łożysk na wersję Molded-Oil. Przeprowadzono test, a żywotność łożysk wzrosła do 26 tygodni. To znacznie zwiększyło wydajność linii produkcyjnej, pomagając użytkownikowi zaoszczędzić ok. 9.400 euro rocznie na kosztach konserwacji i przestojów.

W ostatnim przykładzie, zakład przetwórstwa spożywczego zainstalował biogazownię w celu fermentacji odpadów organicznych pochodzących z produkcji i przekształcania powstałego metanu na energię elektryczną i ciepło dla celów własnych. Jednakże stwierdzono problemy z przesiewaczem obrotowym, który odfiltrowywał resztki niefermentujące i materiał gruboziarnisty przed etapem fermentacji. Łożyska przesiewacza obrotowego wielokrotnie ulegały uszkodzeniu i zakłócały ogólne działanie biogazowni. Co sześć tygodni łożyska kulkowe poprzeczne z uszczelkami stykowymi musiały być wymieniane. Każdy wirnik ma dwa łożyska, a obrotowy przesiewacz posiada dwa wirniki. Wymiana łożysk trwała każdorazowo ok. godziny. Eksperci z NSK stwierdzili, że awarie były spowodowane zanieczyszczeniem bieżni łożyska. Klient zastosował się do zaleceń NSK i zainstalował łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil ze stali nierdzewnej oraz z uszczelkami DU po obu stronach, co przełożyło się na znacznie mniejszą liczbę wymian.

Wymienione przypadki potwierdzają obserwacje firmy NSK: w zastosowaniach, w których środowisko produkcyjne jest zanieczyszczone przez wilgoć i pył, okres eksploatacji łożysk Molded-Oil wykonanych ze stali nierdzewnej jest ponad dwukrotnie dłuższy niż łożysk ze standardowym smarowaniem.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 


O firmie NSK

Założona 100 lat temu firma NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) to notowana na japońskiej giełdzie spółka, która z regionalnego dostawcy łożysk kulkowych rozwinęła się do specjalistycznego producenta łożysk tocznych i dostawcy komponentów dla przemysłu samochodowego o silnej, globalnej pozycji rynkowej. Obecnie NSK zatrudnia ponad 31 500 pracowników w 30 krajach. Według stanu na marzec 2017 r. firma osiągnęła przychody w wysokości 950 mld jenów. Wynik ten osiągnięto poprzez nieustannie wzrastające inwestycje w zakresie badań i rozwoju, co pozwala firmie stale poprawiać jakość swoich produktów i usług. Działania te wspierają ważny cel NSK, jakim jest utrzymanie pozycji Nr 1 w „Total Quality”. Oprócz kompletnego asortymentu łożysk tocznych, NSK opracowuje i produkuje komponenty precyzyjne i produkty mechatroniczne, jak również systemy i podzespoły dla przemysłu samochodowego, obejmujące łożyska piast kół i układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym.

W 1963 r. otwarto w Düsseldorfie (Niemcy) pierwszy w Europie oddział NSK, a w 1976 r. pierwszy europejski zakład produkcyjny w Peterlee (Anglia). Obecnie NSK Europe wspiera paneuropejską sprzedaż dzięki zakładom produkcyjnym w Anglii, Polsce i Niemczech, centrom logistycznym w Holandii, Niemczech i Anglii oraz centrom technologicznym w Niemczech, Anglii i Polsce. W roku 1990 NSK nabyła UPI Group, do której należał znany europejski producent łożysk RHP mający fabrykę w Newark ( Wielka Brytania). Ponadto NSK stworzyła kompleksową sieć autoryzowanych dystrybutorów. NSK Europe jest podzielona na działy biznesowe w oparciu o specjalizacje: EIBU, obejmujący technologie przemysłowych łożysk tocznych oraz technologie liniowe i precyzyjne oraz EABU i ESBU, obejmujące moduły łożyskowe i układy kierownicze ze wspomaganiem dla przemysłu samochodowego. Oddziały NSK Europe zatrudniają 3600 pracowników, osiągając obroty przekraczające 1 miliard euro (stan na marzec 2017 r.).
Więcej informacji – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.nskeurope.pl


NSK Polska Sp. z o.o.
ul. Karczowkowska 41
25-711 Kielce
Poland
NAWROCKA Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
info-pl@nsk.com

NSK Deutschland GmbH
Harkortstrasse 15
40880 Ratingen
Germany
PILATH Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4810
Fax : +49 2102 4812290
pilath-m@nsk.com


 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *