Automatyka i mechanika

Dokładna regulacja i efektywne chłodzenie. Nowy chiller Blue e+ Rittal.

By  | 

Precyzyjna obróbka metalu wymaga wyposażenia obrabiarek w dokładną regulację temperatury medium chłodniczego. Jednocześnie chłodzenie powinno być efektywne energetycznie, niezawodne, umożliwiać elastyczne zastosowanie i łatwą konserwację. Takie wymagania Rittal zrealizował w projekcie całkowicie nowej generacji chillerów serii Blue e+. W rezultacie powstał system chłodzenia cieczy dla maszyn i procesów wyznaczający nowe standardy na rynku.

Do 15 procent łącznego zużycia energii przez obrabiarkę przypada na chłodzenie. Przyczyna dużego zużycia energii jest następująca: temperatura medium chłodni-czego musi być regulowana bardzo precyzyjnie. Histerza może przy tym wynosić maksymalnie 0,5 K. Większe wahania temperatury, ze względu na rozszerzalność cieplną komponentów, prowadziłyby do niedokładności w obróbce przedmiotu.

Aby osiągnąć taką dokładność w zakresie temperatury i jednocześnie spełnić wymagania dotyczące wysokiej efektywności energetycznej, Rittal wprowadza na rynek nową serię chillerów Blue e+, która pozwala na niesamowity skok w zakresie efektywności energetycznej. Miarą efektywności energetycznej w systemach chłodzenia jest współczynnik Energy Efficiency Ratio (EER), będący ilorazem mocy chłodniczej do zastosowanej mocy elektrycznej. Tradycyjne chillery z by-passem gorącego gazu mają EER rzędu 1, a z nowymi chillerami Blue e+ możliwy jest EER równy 3. Podstawą wysokiej efektywności energetycznej jest sprężarka z regulacją obrotów. Zamiast, tak jak w przypadku by-passu gorącego gazu, używać sprężarki chłodniczej pod pełnym obciążeniem i przez to tracić dużą część mocy chłodniczej, sprężarka DC z regulacją inwerterową może dostarczać dokładnie tyle mocy chłodniczej, ile w danej chwili jest potrzebne. Dzięki temu histereza może być bardzo mała bez niepotrzebnego tracenia mocy chłodniczej.

Oszczędność energii aż do 70 procent
Jako napęd do sprężarek Rittal stosuje silniki synchroniczne DC, które w większości zakresów pracy osiągają większą sprawność niż zwykłe silniki asynchroniczne AC. Tak zwany inwerter w połączeniu z wentylatorami promieniowymi DC i elektronicznym zaworem rozprężnym umożliwia dokładną regulację prędkości obrotowej tych silników, dzięki czemu chillery Blue e+ zawsze pracują na optymalnych obrotach. Ta innowacyjna technika napędu i regulacji pozwala zaoszczędzić do 70% energii w porównaniu z chillerami z by-passem gorącego gazu. Ponieważ silniki są włączane i wyłączane bardzo rzadko, wydłuża się także przewidywana żywotność komponentów.

Inną nowością wykorzystywaną przez Rittal w nowych chillerach jest technologia Micro Channel w przenoszeniu ciepła. Większa w stosunku do objętości powierzchnia wymiany ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą lodową pozwala zredukować ilość czynnika chłodniczego nawet o 55 procent.

Trzy elastyczne klasy mocy
Nowe chillery są dostępne w trzech klasach mocy z mocami chłodniczymi 2,5, 4 i 6 kW (regulowanymi w zakresie od 20 do 100 procent). Mogą być przy tym stosowane w sposób bardzo elastyczny w zakresie temperatury otoczenia od -5°C do 50°C. Dostępne są również różne pakiety opcji, jak np. wzmocniona pompa, pompa inwerterowa, możliwość ustawiania na zewnątrz (do -20°C), chłodzenie oleju, wbudowana funkcja free cooling (tryb hybrydowy) lub zintegrowane ogrzewanie do wstępnej regulacji temperatury medium.

Inteligentna koncepcja obsługi
Panel obsługi z ekranem dotykowym wyświetla wszystkie komunikaty w postaci tekstu. Znana już z klimatyzatorów Blue-e+ aplikacja Blue e+, która komunikuje się z urządzeniami przez NFC, może być używana także z chillerami Blue e+. Umożliwia ona bezprzewodowe przesyłanie informacji, co stanowi duże ułatwienie pracy, szczególnie w przypadku konfiguracji z większą liczbą chillerów. Z chillerami Blue e+ może być także używane oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne RiDiag III. Program może się komunikować z urządzeniem przez USB lub w przyszłości – przez różne protokoły sieciowe za pomocą modułów Com.

Aprobaty dla wszystkich ważnych rynków, jak cULus Listed, EAC, CCC i GS, dodatkowo ułatwiają zastosowa-nia w skali międzynarodowej.

Zdjęcie: aby osiągnąć wysoką dokładność temperatury i jednocześnie spełnić wymagania wysokiej efektywności energe-tycznej, Rittal wprowadza na rynek nową serię chillerów Blue e+, która pozwala na niesamowity skok w zakresie efektywności energetycznej.

Zdjęcie: aby osiągnąć wysoką dokładność temperatury i jednocześnie spełnić wymagania wysokiej efektywności energe-tycznej, Rittal wprowadza na rynek nową serię chillerów Blue e+, która pozwala na niesamowity skok w zakresie efektywności energetycznej.


O Rittal
Firma Rittal z siedzibą w Herborn w Hesji to wiodący światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. Rozwiązania systemowe Rittal stosowane są we wszystkich dziedzinach przemysłu, w budownictwie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-komunikacyjnej (ICT). Zatrudniając 9 300 pracowników i posiadając 58 spółek córek, Rittal działa na całym świecie.
Do szerokiego spektrum zastosowań należą rozwiązania infrastruk-tury do modułowych i energooszczędnych centrów przetwarzania danych, od innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa, aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów. Wiodący dostawcy oprogramowania, firmy Eplan i Cideon, uzupełniają łańcuch wartości o interdyscyplinarne rozwiązania inżynieryjne, a Rittal dzięki swoim systemom automatyzacji (w skrócie RAS) – o rozwiązania automatyzacji budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej.
Rittal został założony w roku 1961 i jest największym przedsiębior-stwem prowadzonej przez właściciela Friedhelm Loh Group. Grupa jest obecna na całym świecie z 18 fabrykami i 80 międzynarodo-wymi spółkami córkami. Cała grupa zatrudnia ponad 11 300 pracowników, a jej obroty w 2016 roku wyniosły ok. 2,2 miliarda euro.
Pozostałe informacje są dostępne na stronie www.rittal.pl i www.friedhelm-loh-group.com.


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *