Nowości produktowe

Nowa norma dla drabin EN 131. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

By  | 

Zdrowie pracowników jest jedną z najważniejszych wartości nie tylko pracodawców, ale i całego społeczeństwa. To jedno z bogactw naturalnych kraju, które determinuje jego rozwój gospodarczy oraz społeczny, zatem wymaga troski oraz odpowiednich działań zarówno ze strony samych pracodawców, jak i ustawodawców na szczeblu krajowym oraz unijnym. Jedną z takich inicjatyw jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drabin wolnostojących, co potwierdzają zmiany wprowadzane w normie EN 131. Czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie oraz kogo mogą dotknąć, wyjaśnia ekspert firmy KRAUSE, renomowanego niemieckiego producenta drabin, pomostów i rusztowań.

drabina_przystawna_jednoelementowa_fot.1_krause_m

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany dla wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 metry. Nowe regulacje normy EN 131-1, w zasadniczej części, dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Zmiany te, w kolejnym punkcie – EN 131-2, nakładają także na producentów szereg nowych wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz wprowadzają nowy podział drabin pod względem grupy użytkowników.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku są dość kompleksowe i dotyczą wszystkich typów drabin, które mogą być używane w charakterze drabiny przystawnej, zarówno z punktu widzenia samych producentów, jak i ich użytkowników profesjonalnych. W zależności od określeń przyjętych przez producentów, mogą to być drabiny przystawne, rozsuwane, rozstawno-przystawne, a także wewnętrzne części drabin wielofunkcyjnych. Każda z nich, o ile jest przewidziana do użytkowania w wersji przystawnej, po przekroczeniu długości 3 metrów, musi być wyposażona w zamocowany na stałe stabilizator. Jego szerokość jest obliczana według poniższej formuły:

(b1 + 0,1 x l1 + 2 x t)

gdzie:
b1 – długość prześwitu między profilami drabiny
l1 – długość drabiny w pozycji przystawnej
t – szerokość profilu drabiny

Wchodzące w życie zmiany (punkt 131-2) wprowadzają także ścisły podział drabin na dwie grupy, uzależnione od rodzaju użytkownika. I tak, pierwszą grupę stanowią profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś członkowie gospodarstw domowych. Nowe przepisy nakładają także na nas – producentów – szereg nowych, ostrzejszych wymagań, dotyczących prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych – wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.

Kiedy wchodzą w życie?

Zmiany normy, o których mowa, opracowywane są na szczeblu europejskim od wielu miesięcy. Obecnie – do 31 grudnia 2017 r., znajdujemy się w okresie przejściowym, który z jednej strony daje szansę producentom drabin na dostosowanie produkcji do nowych wymagań, z drugiej zaś pozwala przedsiębiorcom przeprowadzić kontrolę dotychczas wykorzystywanych urządzeń pod kątem oceny ich bezpieczeństwa. A jak mają się zachować pracodawcy, którzy właśnie teraz chcą zainwestować w rozwój parku maszynowego? Czy na rynku dostępne są już drabiny wykonane według nowej normy?

drabina przegubowa STABILO funkcja przystawna

Na rynku pojawiają się już stopniowo produkty spełniające wymogi nowej normy EN 131-1 i są one oznaczone stosowną naklejką. Dlatego w celu minimalizacji kosztów dostosowania zakupionych właśnie drabin do zmian przewidzianych nową normą, zachęcam do zwracania szczególnej uwagi na informacje pojawiające się na nabywanych produktach. Firma KRAUSE, już od 1 marca br. produkuje profesjonalne drabiny STABILO zgodnie z nowymi wymaganiami. Oferta jest praktycznie gotowa i za chwilę będzie dostępna na naszym rynku. Warto zaznaczyć, że od 1 grudnia br. będziemy sprzedawać już tylko drabiny wykonane według nowej normy – podpowiada ekspert producenta.

Kogo dotykają?

Nowe regulacje obejmują zarówno producentów drabin, jak i wszystkie przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, które wykorzystują drabiny przystawne dłuższe niż 3 m jako element wyposażenia zakładu, służący pracownikom do pracy na wysokości. Co w praktyce zmiana ta oznacza dla przedsiębiorstw? Z jednej strony będą zobowiązani do odpowiedniego dostosowania obecnego parku maszynowego, z drugiej zaś do zakupu, po 1 stycznia 2018 r., drabin przystawnych zgodnych z wymaganiami nowej normy. Pracodawcy muszą więc przeprowadzić ewidencję posiadanych drabin przystawnych pod kątem nowych wymagań i, w razie konieczności, wyposażyć wskazane modele w odpowiedniej długości stabilizator – może zdarzyć się bowiem tak, że obecne będą niewystarczające lub nie będzie ich wcale.

 

Producenci zaś, poza obowiązkiem wyposażania na stałe w stabilizator drabin wykorzystywanych jako przystawne, zobowiązani zostali, już na etapie projektowania urządzeń, do prowadzenia bardziej wymagających badań dotyczących ich wytrzymałości, zarówno pod kątem obciążeń, jak i intensywności użytkowania.

Podpowiedzi i porady

Wprowadzanie zmian w przepisach zawsze łączy się z pewnymi lękami i obawami ze strony podmiotów, których one dotyczą. Dlatego firma KRAUSE oferuje nie tylko swoim klientom, ale i wszystkim zainteresowanym podmiotom, pełne wsparcie informacyjne oraz kontrolne.

Dysponujemy szerokim wachlarzem porad: od oceny ryzyka posiadanych już urządzeń, poprzez prawidłowe dostosowanie ich do nowych wymagań, aż do kompleksowego doradztwa inwestycyjnego. Korzystamy z opracowanych przez nas list pytań kontrolnych, które zapewniają weryfikację parku maszynowego na najwyższym poziomie i pomagają przedsiębiorstwom uniknąć ryzyka odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Zachęcamy także do korzystania z prowadzonych przez nas szkoleń, dzięki którym wytypowane przez pracodawcę osoby, w swoich zakładach pracy, zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania parkiem maszynowym zgodnie z nowymi wymaganiami – podsumowuje Marek Banach.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *