O Magazynie

Nowa wersja systemu DeltaV™

By  | 

Do wersji 14 DeltaV wprowadzono istotne innowacje dotyczące całej architektury systemu. Aktualizacje te obejmują udoskonalenia mające na celu ograniczenie kosztów i złożoności projektów inwestycyjnych, zwiększenie wydajności konkretnych działań poprzez rozszerzenie dostępu do danych procesów produkcyjnych i urządzeń, a także zwiększenie użyteczności i bezpieczeństwa samego systemu.

Elastyczność projektów inwestycyjnych
W ramach zwiększania wpływu, jaki połączenie rozwiązania Electronic Marshalling z modułami CHARM wywiera na planowanie i realizację projektów inwestycyjnych, obecnie do urządzeń obiektowych można podłączać niewielkie obudowy zawierające do 12 modułów CHARM. Dzięki temu można znacznie ograniczyć okablowanie, obniżyć koszty instalacji nawet o 60% oraz rozszerzyć zakres wykonywanych prac.

Skrócenie fazy uruchamiania
Fazę uruchamiania urządzeń można usunąć z głównej sekwencji działań. Wersja 14 systemu DeltaV zawiera nową aplikację, która służy do zarządzania całym przebiegiem procesu oraz skraca czas uruchamiania urządzeń do zaledwie 10 minut. Na zwykłe uruchomienie ręczne jednego urządzenia trzeba zazwyczaj przeznaczyć ponad dwie godziny.

Komfort obsługi
Nowy interfejs HMI o zaawansowanych funkcjach konfiguracji obsługuje język HTML5 umożliwiający tworzenie skalowalnych elementów graficznych i pozwalający operatorowi na dostosowanie wyświetlacza pod kątem tych danych procesowych, które w danej sytuacji są najważniejsze. Nowy interfejs operatora pomaga kontrolować ogólny przebieg procesu i przyspiesza podejmowanie decyzji. Umożliwia on również przesyłanie elementów graficznych między komputerami stacjonarnymi, laptopami i urządzeniami mobilnymi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych ani pisania specjalnych skryptów.

Bezpieczeństwo połączeń instalacji
DeltaV oferuje nowy poziom niezawodności i ochrony przed atakami hakerskimi. Jest jednym z niewielu systemów ze specjalnym certyfikatem cyberbezpieczeństwa. Wersja 14 systemu DeltaV będzie miała certyfikat ISASecure SSA poziomu 1 oraz będzie zgodna z normą IEC 62443, co oznacza poświadczenie przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną, że programiści firmy Emerson zostali przeszkoleni w zakresie pisania bezpiecznego kodu, a system został dodatkowo zabezpieczony przed nowymi rodzajami cyberzagrożeń.

Łączenie systemów operacyjnych (OT) z informatycznymi (IT) w danej instalacji przebiega bez zakłóceń dzięki zastosowaniu architektury OPC UA zarówno w sprzęcie, jak i w oprogramowaniu systemu DeltaV. System DeltaV, przez który przepływa większość danych instalacji, obsługuje obecnie podstawowy protokół internetu rzeczy w przemyśle (IIoT) — OPC UA. Aplikacje i serwery DeltaV mogą bezpiecznie przesyłać dane do aplikacji analitycznych w chmurze, zdalnych jednostek monitorujących oraz zewnętrznych systemów technologicznych.

Uniwersalne sterowanie
Atutem sterownika DeltaV PK jest uniwersalność. Ten wysoce specjalistyczny sterownik może pełnić funkcję jednostki autonomicznej dla mniejszych urządzeń oraz płynnie łączyć się z systemem DCS całej instalacji, dzięki czemu tworzona jest tylko jedna natywna baza danych i jeden system, co skraca czas realizacji projektów i umożliwia wprowadzanie zmian w przyszłości.

DeltaV na urządzenia mobilne
Aplikacja DeltaV Mobile umożliwia przeglądanie wartości procesowych, wykresów, alarmów, danych historycznych, wskaźników KPI i innych ważnych danych w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych. Dzięki funkcjom wymiany danych, kierownicy i inżynierowie mogą łatwiej kontrolować i usprawniać przebieg procesów oraz udostępniać informacje o znaczeniu krytycznym w celu uzyskania wymiernych korzyści biznesowych.


 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *