Automatyka i mechanika

PcVue w wersji 11.2 integruje systemy SMART Building i Distributed Energy Resources.

By  | 

Konsolidacja systemów automatyki budynków, zarządzania energią i sprzętem przemysłowym z rozszerzonymi funkcjami cyberbezpieczeństwa

9310-PcVue_Mobile_workers

Na rynku pojawił się pakiet PcVue w wersji 11.2, będący najważniejszą platformą dla rozwiązań SCADA, systemów zarządzania budynkami i interfejsów HMI.

Organizacja BACnet Testing Laboratories umieściła PcVue 11.2 na najwyższym poziomie zgodności, BACnet Advanced Work Station (B-AWS). Oferuje on pełną integrację z wyposażeniem BACnet, rozszerzenia dla deweloperów i łatwą obsługę. Wprowadza też nowe udogodnienia w zakresie wzajemnej komunikacji urządzeń w budynkach, jak sterowniki KNX, COMMEND SA ICX (do monitorowania i kontroli interkomów), LonWorks i Modbus. Nowe biblioteki BMS obejmują obiekty GEZE dla drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa.

PcVue 11.2 zapewnia konsolidację i integrację systemów SMART Buildings, Distributed Energy Resources (DER), infrastruktury, transportu i automatyki przemysłowej. W nowym wydaniu wprowadzono sterowniki m.in. IEC 61850, 61400-25, 60870-5-104 i DNP3 zapewniające interoperacyjność systemów zarządzania energią i SMART Grid.

Wdrożenie, IT i cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo jest podstawowym celem projektu dającym dodatkową ochronę komponentów serwerowych, w tym PcVue jako usługi z klientami pracującymi jako aplikacje desktop. Dostępne są tu rozbudowane narzędzia do konfiguracji i diagnostyki mogące być stosowane w obu sesjach, zdalnej i lokalnej. PcVue jest bezpiecznie dostarczany z sygnaturą instalacji i sygnaturą pliku binarnego. Jest w pełni zintegrowany z usługą Microsoft Windows Active Directory i wspiera bezpieczny protokół HTTP (HTTPS).

Rozwiązania mobilne PcVue zostały rozszerzone o skalowalne aplikacje klienckie kompatybilne z HTML5 obejmujące WebVue oraz TouchVue, aplikację mobilną do sygnalizacji alarmów, powiadamiania o zdarzeniach oraz obserwacji trendów i przeglądania danych, nie wymagającą konfiguracji urządzenia mobilnego.

PcVue kontynuuje strategiczną politykę zapewnienia kompatybilności oddolnej oprogramowania przy jego równoczesnej modernizacji i rozbudowie o kolejne funkcje. Technologia dostarczana przez PcVue, określana mianem “future proof” zapewnia bezpieczeństwo inwestycji klientów przez co najmniej 30 lat. PcVue w wersji 11.2 uzyskał kwalifikację do współpracy z systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server 2008-2014 i Microsoft Windows 7 – 10 wraz z zapewnieniem wsparcia dla wirtualizacji z Hyper-V i VM-Ware.


 

ARC INFORMATIQUE
ARC Informatique, francuska firma z siedzibą w Paryżu jest niezależnym międzynarodowym liderem w zakresie oprogramowania HMI / SCADA. Założona w 1981 roku, uzyskała certyfikaty ISO 9001 i 14000. Obsługuje klientów międzynarodowych za pośrednictwem biur sprzedaży i wsparcia technicznego zlokalizowanych w USA, Europie i Azji. Obecnie na całym świecie są zainstalowane tysiące licencjonowanych kopii jej oprogramowania SCADA PcVue.
PcVue stanowi elastyczne rozwiązanie w zakresie nadzoru procesów przemysłowych, zakładów i infrastruktury. Zapewnia zgodność ze standardami przemysłowymi odnośnie niezawodności, bezpieczeństwa i parametrów, równocześnie charakteryzując się łatwą obsługą, porównywalną z pakietami biurowymi. Znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji, od autonomicznych obsługiwanych przez jednego użytkownika po złożone, redundantne systemy klient-serwer.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.pcvuesolutions.com


ARC Informatique
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres – France
GILETTE Samuel
Phone : + 33 1 41 14 36 00
Fax : + 33 1 46 23 86 02
arcnews@arcinfo.com

ARC Informatique
2, avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres – France
RIGAUD Fabien
Phone : +33 4 76 182 912
Fax : +33 1 46 23 86 02
f.rigaud@arcinfo.com


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *