IT

Pięć czynników optymalizacji potencjału architektury IT

By  | 

Gwałtowny wzrost liczby aplikacji biznesowych sprawił, że olbrzymie ilości generowanych przez nie danych wymuszają tempo zmian na bezprecedensową skalę w centrach danych, które z trudem usiłują je pomieścić. Przedsiębiorstwa coraz bardziej polegają na wirtualizacji, aby wesprzeć własną infrastrukturę IT, co wydaje się kuszącą możliwością, ponieważ środowiska wirtualne są w stanie obsługiwać więcej usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów sprzętowych oraz, co ważniejsze, zapewniać ciągłość świadczenia usług podczas przerw w dostawie zasilania, chroniąc kluczowe obciążenia.

Jednakże każde centrum danych stosujące wirtualizację musi stawić czoła ryzyku związanemu z niewystarczającą wydajnością zasilania czy nawet z występowaniem przerw w dostawie prądu, jeżeli przyjęta strategia zarządzania energią nie sprosta niezwykle surowym wymaganiom związanym z zasilaniem, z którymi wiąże się ta technologia. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla opłacalności przedsięwzięcia, ponieważ koszty związane z przerwami zasilania mogą sięgać 6000 EUR na godzinę w przypadku małych przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie 100 pracowników, rosnąc do zawrotnej kwoty 1 000 000 EUR na godzinę w przypadku wielkich korporacji zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Przyczyną problemu jest to, że maszyny wirtualne pracują z wydajnością 70–80% w porównaniu z 10–15% w przypadku maszyn niezwirtualizowanych; oznacza to, że zapotrzebowanie każdej obudowy na energię może osiągnąć nawet 40 kW. Ponadto wirtualizacja umożliwia szybkie i nieprzewidywalne przełączanie aplikacji pomiędzy serwerami, co pomaga centrom danych równoważyć kluczowe zapotrzebowanie na energię, jak również sprawia, że elastyczność w zakresie zasilania nabiera nowego znaczenia.

EPE007289 - Man in data centre - cables

Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania. Przyjęcie solidnej, inteligentnej strategii zarządzania energią umożliwia osiągnięcie pełni potencjału nowoczesnej architektury IT przy jednoczesnym unikaniu uszczerbku na reputacji i kosztów finansowych związanych z przerwami w dostawie zasilania. Sprowadza się to do pięciu logicznych czynników: ochrony, dystrybucji, organizacji, zarządzania i konserwacji.

Ochrona obejmuje zasilacze awaryjne zapewniające zasilanie bezprzerwowe (Uninterruptible Power Supply, UPS) w celu uniknięcia utraty danych i zapewnienia ciągłości pracy w przypadku przedłużających się przerw w dostawie energii. Oprócz zapewniania zasilania awaryjnego w czasie przerw w dostawie energii, zasilacze UPS chronią wrażliwy sprzęt IT przed zakłóceniami mocy przy zasilaniu z sieci elektrycznej.

Inteligentna dystrybucja zasilania obejmuje kable i inteligentne jednostki dystrybucji zasilania (power distribution units, PDU) do szaf rackowych, które dostarczają informacje na temat prądu na wyjściu i w sekcji zasilania, co umożliwia użytkownikowi szybkie określenie dokładnego miejsca zużycia energii oraz wskazanie nieautoryzowanego sprzętu, który zużywa zbyt dużo energii. Dokładność pomiarów sprawia również, że równoważenie obciążeń staje się prostsze i umożliwia znalezienie miejsc, w których występuje nadmiar mocy.

Informacje zapewniane przez urządzenia odpowiedzialne za dystrybucję zasilania są uzupełniane informacjami pochodzącymi z urządzeń monitorujących środowisko, które prowadzą pomiary wielu zmiennych i aktywują procedury awaryjne i procedury awaryjnego przejmowania funkcji w celu zminimalizowania utraty danych i optymalizacji ich odzyskiwania.

Sam sprzęt powinien zostać odpowiednio zorganizowany w bezpiecznej i niezawodnej obudowie mieszczącej infrastrukturę IT, która zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji. W związku z wirtualizacją obciążenia energetyczne i chłodnicze zostają skondensowane na mniejszej powierzchni, co sprawia, że na znaczeniu zyskują bardziej wydajne strategie w zakresie chłodzenia. Recyrkulacja strumieni gorącego i zimnego powietrza staje się coraz powszechniejsza; możliwość zastosowania takiego rozwiązania jest uzależniona od dobrego zarządzania w centrach danych zbudowanych na podłogach technicznych, gdzie uszczelniono wszystkie ewentualne otwory, przez które mogłoby wyciekać powietrze, zapewniając w ten sposób jednolite ciśnienie statyczne i dystrybucję przepływu powietrza pod podłogą. Kluczowe znaczenie dla tych strategii mają szafy rackowe, w których nie dochodzi do wycieków powietrza i wewnętrznego mieszania się ciepłego i zimnego powietrza.

Odpowiednie oprogramowanie zintegrowane z platformą wirtualizacji zwiększa widoczność i kontrolę w ramach strategii inteligentnego zarządzania energią. Dane o stanie wszystkich zasilaczy UPS i urządzeń PDU w sieci wirtualnej można wyświetlać razem z informacjami dotyczącymi sieci, fizycznego serwera i pamięci masowych na pojedynczej szklanej konsoli. Pomaga to zapewnić ciągłość działalności, ponieważ umożliwia kierownikom podejmowanie świadomych decyzji na podstawie zarówno stanu zasilania, jak i stanu sprzętu IT. Można szybciej reagować, a procedury automatycznego przywracania sprawności systemu po awarii stają się jeszcze skuteczniejsze.

EPE007289 - UPS service

Istotny element każdej strategii zarządzania energią stanowi również konserwacja zapobiegawcza. Na nowoczesnych zasilaczach UPS można polegać, ale mimo wszystko są to wciąż skomplikowane urządzenia, w których mogą wystąpić usterki, podczas gdy inne elementy wyposażenia, takie jak urządzenia PDU wymagają również nadzoru. Stosowanie właściwego podejścia w kwestii prowadzenia prac serwisowych wszystkich elementów systemu pozwala uniknąć ryzyka.

Sprawność i wydłużenie okresu użytkowania zasilaczy UPS i urządzeń PDU można zapewnić poprzez regularne przeprowadzanie prac serwisowych i monitorowanie. Zakres prac powinien obejmować wizje lokalne, przeprowadzane zarówno w celu realizacji konserwacji zapobiegawczej, jak i w związku z awarią, wymianę zasilaczy UPS i urządzeń PDU, zapewnianie zapasowych części elektronicznych, akumulatorów i komór akumulatorów oraz profesjonalnej infolinii.

Zintegrowanie tych pięciu czynników w spójną i skuteczną strategię zarządzania energią wymaga odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i narzędzi serwisowych – elementów, których połączenie gwarantuje solidne i długoterminowe rozwiązanie, niezależnie od osiąganych samodzielnie świetnych wyników. Specjalistyczna wiedza branżowa, wsparcie i gama rozwiązań firmy Eaton pozwala jej oferować te narzędzia i daje możliwość opracowania prawdziwie zoptymalizowanej strategii zarządzania energią, która umożliwia wykorzystanie potencjału architektury IT klienta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.eu/optimizedpower oraz www.eaton.pl/powerquality

Informacje o produktach firmy Eaton dostępne są na stronie www.eaton.pl. Aktualności dostępne są na kanale (@ETN_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton) w serwisie LinkedIn.


Informacje o firmie Eaton

Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to przedsiębiorstwo zarządzające zasilaniem, którego sprzedaż w 2015 r. wyniosła 20,9 mld USD. Eaton oferuje energooszczędne rozwiązania wspomagające efektywne zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej w sposób bardziej skuteczny, bezpieczny i zrównoważony. Eaton zatrudnia ponad 95 000 pracowników i oferuje swoje produkty w ponad 175 krajach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.eu


Kontakt dla czytelników:
Eaton Electric Sp. z o.o.,
Biuro Warszawa,
ul. Krakowiaków 34,
02-255 Warszawa, Poland.
Tel: +48 22 320 5050,
Email: pl-warszawa@eaton.com

Kontakt dla prasy:
Kate Siwek,
Technical Publicity,
Tel: +44 (0)1582 390980,
Email: ksiwek@technical-group.com

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *