BHP

RS Components i 3M – nowe przepisy o środkach ochrony indywidualnej

By  | 

Nowe rozporządzenie o ŚOI przewiduje zmiany w kluczowych obszarach ochrony słuchu; RS i 3M oferują łatwy dostęp do ochronników słuchu, w tym także z opcją komunikacji, oraz stoperów do uszu.

Firma RS Components (RS), marka handlowa Electrocomponents plc (LSE:ECM), światowy dystrybutor produktów dla inżynierów, wspiera klientów, oferując im całą gamę środków ochrony indywidualnej (ŚOI), w szczególności produktów ochrony słuchu, zgodnych z wymogami nowego rozporządzenia o ŚOI.

ŚOI to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników. Obok innych zagrożeń, takich jak zagrożenia fizyczne, chemiczne lub mechaniczne, a także ciepło i płomienie lub cząstki lotne, kluczowym czynnikiem opisanym w nowym rozporządzeniu jest hałas, w szczególności w przypadku osób pracujących w środowiskach przemysłowych lub przemyśle budowlanym.

21 kwietnia 2018 r. dotychczasowa dyrektywa dotycząca ŚOI (89/686/EWG), która obowiązywała w pełnym zakresie od lipca 1995 r., została zastąpiona nowym rozporządzeniem w sprawie ŚOI (UE) 2016/425. Rozporządzenie to zawiera zmiany, które dostosowują je do nowych praktyk firm, szczególnie, że tekst dotychczasowej dyrektywy ma ponad 20 lat. Nowe rozporządzenie uwzględnia całą gamę wymagań, takich jak oznaczenie CE, dokumentacja techniczna i audyty produkcji, oraz zawiera trzy kategorie ryzyka, od I do III, obejmujące odpowiednio ryzyko niskie, średnie i wysokie.

Kluczową zmianą w nowym rozporządzeniu jest to, że w odniesieniu do ochrony słuchu wprowadzono nową definicję „szkodliwego hałasu”, który oficjalnie uznano za nieodwracalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego zostało ono przeniesione do najpoważniejszej kategorii ryzyka, kategorii III, co stawia je na tym samym wysokim poziomie kategoryzacji, co ochronę układu oddechowego i ochronę przed upadkiem.

Oprócz innych wymagań przewidzianych dla importerów i dystrybutorów, na mocy nowego rozporządzenia o ŚOI producenci ochronników słuchu będą podlegać bardziej ścisłym procedurom ciągłej kontroli jakości, w tym zapewniania jakości produktów dla całego zakładu produkcyjnego. W przypadkach gdy jest to możliwe, nowe oznaczenia CE należy umieszczać na wszystkich opakowaniach i produktach.

Ważnym dokumentem dla firm szukających pomocy w tym zakresie jest norma EN/BS 458:2016, opublikowana w marcu 2016 r., która uwzględnia kluczowe czynniki wpływające na wybór i użytkowanie wyposażenia ochrony słuchu. Zawiera także informacje o ergonomii i ważnych zaletach prób indywidualnego dopasowania w celu poprawienia skuteczności ochronników słuchu w terenie.

Oprócz zwiększania świadomości w związku z nowym rozporządzeniem, RS wprowadza nowe produkty ochrony słuchu wiodących producentów, takich jak 3M, które opracowywane są w sposób naukowy. Firma 3M posiada szeroką ofertę ochronników słuchu, stoperów do uszu oraz ochronniki słuchu z funkcją łączności, które umożliwiają pracownikom łatwą komunikację między sobą.

Szczegółowe informacje o nowym rozporządzeniu są dostępne tutaj; a informacje na temat asortymentu ŚOI do ochrony słuchu 3M oferowanego przez RS można znaleźć tutaj:
https://pl.rs-online.com/web/b/3m/

3M jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M.


Informacje o RS Components

RS Components i Allied Electronics to marki handlowe spółki Electrocomponents plc, globalnego wielokanałowego dystrybutora produktów dedykowanych inżynierom. Oferujemy ponad 500 tysięcy produktów przemysłowych i elektronicznych, pochodzących od ponad 2500 wiodących dostawców oraz świadczymy szeroką gamę usług na najwyższym poziomie ponad milionowi klientów. Działając w 32 krajach, dostarczamy produkty różnymi kanałami i wysyłamy ponad 50 tysięcy paczek dziennie.

Spółka Electrocomponents jest notowana na londyńskiej giełdzie Papierów Wartościowych i w roku finansowym zakończonym piątek, 31 marca 2018 roku osiągnęła przychody rzędu 1,71 mld funtów brytyjskich.

Więcej informacji na stronie: pl.rs-online.com


 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *