Diagnostyka

Sensory w obrabiarkach CNC – Wacław Skoczyński

By  | 

Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych obrabiarek CNC (komputerowo sterowanych numerycznie).

Inteligentne komponenty obrabiarek CNC, w postaci integracji różnych czujników (sensorów), członów wykonawczych i oprogramowania pozwalają na monitorowanie procesów obróbki i stanów obrabiarek oraz umożliwiają aktywne wpływanie na warunki realizowanego procesu.

Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii.

Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo:

  • sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • sensory do monitorowania i diagnostyki obrabiarek,
  • sensory do kalibracji obrabiarek CNC,
  • rozwiązania mechatroniczne stosowane w obrabiarkach.

Publikacja jest kierowana zarówno do profesjonalistów – inżynierów konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, ale także do studentów automatyki i robotyki, mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn oraz nauk pokrewnych.

Sensory w obrabiarkach CNC
Konsekwencją dążenia do zwiększenia wydajności z jednoczesnym zachowaniem lub podniesieniem jakości wyrobów jest konieczność bezobsługowej realizacji procesu produkcji poprzez wprowadzanie bądź rozszerzanie elastycznej automatyzacji.

Jednymi z zasadniczych elementów stanowiących o możliwości automatyzacji procesów technologicznych, w tym obróbki skrawaniem, są odpowiednio skonfigurowane i niezawodne układy nadzorujące. Składają się one z kilku głównych modułów i elementów, wśród których można wyróżnić czujniki (sensory), jako urządzenia decydujące o zawartości informacyjnej sygnałów przetwarzanych w tych układach.

W tym świetle podjęcie szeroko rozumianej tematyki sensorów w obrabiarkach sterowanych numerycznie uważam za jak najbardziej celowe i zasadne.

Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
Najnowsza publikacja o roli, doborze, i wielorakim zastosowaniu SENSORÓW w nowoczesnych obrabiarkach CNC (sterowanych numerycznie).

Publikację tę kierujemy do praktyków – inżynierów: konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, inżynierów mechatroników i mechaników. W książce znajdują się bowiem informacje z aktualnych katalogów producentów sensorów, przeznaczonych dla przemysłu obrabiarkowego. Opisy metod pomiarowych i wykorzystywanych sensorów mogą stanowić przydatną informację dla użytkowników obrabiarek, a prezentowane aplikacje mechatroniczne mogą być inspiracją dla konstruktorów.

Książka będzie również mogła być wykorzystana przez studentów kierunków technicznych – mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki –  uczących się na temat obróbki mechanicznej, systemów wytwórczych, metod sterowania czy automatyzacji produkcji.


O autorze:

dr hab. inż. Wacław Skoczyński, profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej, zastępca kierownika Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych.Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny.

Książki, patenty i praktyka (m.in.):
– 182 pozycje, w tym 100 publikacji (monografia, artykuły oraz referaty krajowe i zagraniczne,
– 82 prace badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu

Prowadzone wykłady:
– Maszyny technologiczne
– Elastyczne systemy wytwórcze
– Sensory w systemach wytwórczych
– Flexible Manufacturing Automation

Staże zagraniczne:
Institut für Werkzeugmaschinen Universität Stuttgart
Werkzeugmaschinenlabor RWTH Aachen
Institut für Werkzeugmaschinen TU München
Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb TU Berlin

Funkcje w organizacjach:
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sekcji Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi SIMP


 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *