Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Stwórz zgodne z przepisami, bezpieczne i wydajne środowisko pracy

By  | 

Brady Corporation oferuje trwałe znaczniki rur, znaki bezpieczeństwa, etykiety CLP i oznakowanie stref umożliwiające stworzenie zgodnego z przepisami, bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zgodność z przepisami
Dzięki zastosowaniu trwałych znaczników rur, znaków bezpieczeństwa, etykiet CLP i oznakowania stref oferowanych przez firmę Brady przedsiębiorstwa mogą w dużym stopniu spełnić wymagania dyrektywy 89/391/EWG w zakresie odpowiedniej ochrony pracowników, dyrektywy 92/58/EWG, która zobowiązuje pracodawców do zapewnienia znaków bezpieczeństwa, rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), a także wymagania przepisów krajowych. Rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa dostosowane są także do specyfikacji podanych w odpowiednich załącznikach do dyrektywy 92/58/EWG.

Bezpieczeństwo
Znaki bezpieczeństwa, znaczniki rur, etykiety CLP i oznakowanie stref instruują lub ostrzegają pracowników przed potencjalnym niebezpieczeństwem w miejscu, w którym takie informacje przydadzą się najbardziej. Zapobiegaj kolizjom pieszych, wózków widłowych i innych pojazdów wyraźnie oznaczając pasy ruchu. Pozwól pracownikom i ratownikom błyskawicznie stwierdzić, w których rurociągach lub zbiornikach znajduje się niebezpieczny czynnik roboczy i wdrażaj znaki zakazu, ostrzegające, nakazu, ewakuacyjne i pożarowe, by zapobiegać wypadkom w pracy.

Wydajność
Oprócz spełniania wymagań przepisów i bezpieczeństwa oznakowanie stref, znaczniki rur i znaki bezpieczeństwa mogą także zwiększyć wydajność w miejscu pracy, informując współpracowników o tym, gdzie mogą znaleźć potrzebne narzędzia i jakie środki ochrony powinni zastosować. Tempo i wydajność ekip remontowych także można zwiększyć dzięki czytelnemu oznaczeniu, które zawory sterują pracą poszczególnych rurociągów, jaki jest czynnik roboczy w rurociągu, jaki jest kierunek jego przepływu, punkt początkowy i docelowy.

Dodatkowe informacje na temat budowania zgodnego z przepisami, bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy znajdziesz w naszym serwisie internetowym!


Informacje na temat firmy Brady Corporation
Firma Brady Corporation jest producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań do identyfikacji i ochrony ludzi, produktów oraz miejsc pracy. Produkty marki Brady pomagają klientom zwiększyć bezpieczeństwo, produktywność i wydajność. Należą do nich wysokiej jakości etykiety, oznaczenia, urządzenia zabezpieczające, systemy drukowania oraz oprogramowanie. Założona w 1914 r. firma ma zróżnicowaną bazę klientów z branży elektronicznej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, elektrycznej, budowlanej, edukacyjnej, medycznej, lotniczej i kosmonautycznej oraz wielu innych. Firma Brady ma swoją główną siedzibę w Milwaukee w stanie Wisconsin i zatrudnia około 6400 pracowników w różnych oddziałach na całym świecie (stan z 1 sierpnia 2014 r.). Wartość sprzedaży produktów firmy Brady w roku podatkowym 2014 wyniosła ok. 1,23 mld USD. Akcje firmy Brady są w obrocie na giełdzie nowojorskiej pod symbolem BRC. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.bradycorp.com 


Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
– –
Phone : +421 2 3300 4800
Fax : +421 2 3300 4801
emea_request@bradycorp.com


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *