Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Urządzenie wykrywające iskrzenie przewodów!

By  | 

Eaton wprowadza na rynek urządzenie wykrywające iskrzenie przewodów, które zmniejsza ryzyko w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

Firma Eaton wprowadziła na rynek urządzenie wykrywające iskrzenie przewodów (Arc Fault Detection Device, AFDD+) zapewniające ochronę osób i mienia przed pożarami spowodowanymi przez powstawanie łuków elektrycznych i w konsekwencji iskrzenie przewodów. Nowe urządzenie firmy specjalizującej się w zarządzaniu zasilaniem wykrywa wzorce o wysokiej częstotliwości w obwodzie elektrycznym, które wskazują na zbliżające się zwarcie łukowe, oraz aktywuje samoczynny wyłącznik, aby wyeliminować zagrożenie.

Oprócz funkcji wykrywania iskrzenia przewodów nowe urządzenie wyposażone zostało w wyłącznik różnicowoprądowy (residual current device, RCD) oraz zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami – daje to wszechstronne rozwiązanie, które cechuje opłacalność, zgodność z wymogami, solidne wykonanie, niezawodność i łatwość montażu. Oczekuje się, że urządzenie będzie cieszyć się szczególnym zainteresowaniem w sektorze mieszkaniowym, w tym w budynkach współdzielonych przez wielu mieszkańców, takich jak domy opieki czy schroniska, gdzie wystąpienie zwarcia łukowego oraz iskrzenia może mieć katastrofalne skutki.

Jak mówi Alexander Jellenigg, kierownik ds. marketingu produktów w Eaton: – Skutki wystąpienia zwarcia łukowego mogą być poważne w przypadku każdego budynku, a szczególnie budynków mieszkalnych o dużej liczbie mieszkańców, gdzie w bardzo krótkim czasie może dojść do zagrożenia życia wielu ludzi. Wprowadzane przez nas urządzenie wykrywające zwarcia łukowe pozwala zminimalizować ryzyko, wykrywając nieprawidłowe sygnały i reagując na nie. Co więcej, czyni to z zachowaniem wysokiej precyzji w celu znacznego zmniejszenia liczby przypadków niepotrzebnego wyzwolenia.

Iskrzenie przewodów, których typową przyczyną jest uszkodzenie izolacji przewodów, wtyczek lub przyłączy, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu, ponieważ powodują uszkodzenie sieci elektrycznej i łatwo mogą wywołać pożar. Szacuje się, że przyczyną przynajmniej 25 procent pożarów jest awaria elektryczna, w wyniku której dochodzi do zwarcia łukowego i iskrzenia przewodów.

Bezpieczne i sprawne wykrywanie iskrzenia przewodów jest bardzo istotne, a tradycyjne wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki nadprądowe (miniature circuit breakers, MCB) przeważnie nie są w stanie wykryć takich zjawisk.

Urządzenie wykrywające iskrzenie przewodów Eaton zapewnia szybkie wykrywanie zwarć łukowych z zachowaniem wysokiej precyzji, co ma duże znaczenie dla minimalizacji liczby przypadków niepotrzebnego wyzwolenia. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby precyzyjnie rozróżniać prawdziwe zagrożenia od innych sygnałów o wysokiej częstotliwości, które często występują w środowisku domowym. Aby jeszcze bardziej poprawić jakość wykrywania, Eaton zaleca umiejscowienie urządzeń blisko potencjalnych źródeł łuków elektrycznych. Poza tym test zapewnia, że urządzenie zadziała, gdy wykryje istotny sygnał.

Globalne wymagania dotyczące urządzeń wykrywających zwarcia łukowe oraz iskrzenie przewodów określono po raz pierwszy w 2013 r., gdy Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna wprowadziła normę IEC 62606. Zgodnie z tą normą urządzenia wykrywające zwarcia łukowe powinny reagować w przypadku wykrycia łuku elektrycznego o energii wynoszącej 100 dżuli lub więcej, a w przypadku silnych prądów łukowych reakcja powinna nastąpić w ciągu 120 milisekund od momentu wykrycia.

Urządzenie wykrywające zwarcia łukowe stanowi najnowszy dodatek do katalogu produktów Eaton przeznaczonych do zmniejszania zagrożeń związanych z występowaniem zwarć łukowych oraz iskrzenia przewodów. Produkty te stanowią część z szerokiej gamy technologii zabezpieczających opracowanych przez Eaton z myślą o ochronie życia osób, mienia i reputacji przy minimalizacji zakłóceń w aktywności mieszkańców budynków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.pl.
Aktualności dostępne są na kanale (@Eaton_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton EMEA) w serwisie LinkedIn.


Informacje o firmie Eaton
Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to przedsiębiorstwo zarządzające zasilaniem, którego sprzedaż w 2015 r. wyniosła 20,9 mld USD. Eaton oferuje energooszczędne rozwiązania wspomagające efektywne zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej w sposób bardziej skuteczny, bezpieczny i zrównoważony.
Eaton zatrudnia ponad 95 000 pracowników i oferuje swoje produkty w ponad 175 krajach.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.eu


Kontakt dla czytelników:
Eaton Electric Sp. z o.o.,
Biuro Warszawa,
ul. Krakowiaków 34,
02-255 Warszawa, Poland.
Tel: +48 22 320 5050,
Email: pl-warszawa@eaton.com

Kontakt dla prasy:
Kate Siwek,
Technical Publicity,
Tel: +44 (0)1582 390980,
Email: ksiwek@technical-group.com


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *