Automatyka i mechanika

XII Spotkanie Użytkowników Systemów B&R

By  | 

Logo User Meeting 2017
XII edycja Spotkania Użytkowników Systemów B&R odbyła się w dniach 4-5 października b.r. w Hotelu Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej. To cykliczne wydarzenie w życiu firmy B&R zgromadziło w tym roku 120 uczestników.
Wydarzenie przyjmuje formułę aktywnego poznawania nowości produktowych i praktycznych prezentacji rozwiązań technicznych.

Czym są i dlaczego Kafejki Wiedzy?
Praktycznie i kameralnie
Każda Kafejka Wiedzy czyli stanowisko demonstracyjne dotyczy innego zagadnienia technicznego i skupia wokół siebie kameralną, niewielką grupę osób, co daje możliwość bezpośredniej rozmowy, zadawania pytań, wymiany pogladów i uwag zarówno z inżynierem B&R jak i pomiędzy inżynierami z uczestniczących firm.

Firma B&R zaprezentowała w tym roku 12 praktycznych stanowisk.
Wśród nich znalazły się m.in. zagadnienia związane z optymalizacją produkcji, praktyczne sposoby na dostosowanie zakładów do koncepcji Przemysłu 4.0.
Inżynierowie firmy B&R przedstawili np. nowe rozwiązanie – Orange Box, które w prosty sposób pozwala dozbroić starsze modele maszyn o funkcje zarządzania alarmami i operatorami. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć, jak w równym stopniu doposażyć, również i te najnowsze maszyny, o stałe monitorowanie zużycia energii, o pomiar wydajności produkcji, a także o inne wskaźniki istotne w produkcji, jak i
przeprowadzić integracjię linii i kompleksowo zarządzać całą produkcją.

W kafejce „Symulacja i wirtualne uruchomienie systemów produkcyjnych” zaprezentowano uczestnikom wybrane aplikacje, w których wykorzystano środowisko firmy B&R do wizualizacji wirtualnego uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Uczestnicy konferencji B &R mogli zobaczyć w jaki sposób można tworzyć w nim projekty oraz jak bardzo to rozwiązanie może być pomocne w projektowaniu systemów produkcyjnych.

Jednym z tematów kafejek była technologia mapp – sposób tworzenia aplikacji w oparciu o gotowe bloki funkcyjne. Rozwiązanie mapp cieszy się dużym zainteresowaniem automatyków, gdyż umożliwia szybkie i proste tworzenie podstawowych funkcjonalności systemów automatyki.
Inżynierowie B&R, w tym inżynierowie odpowiedzialni za rozwój tej technologii przed-stawili szereg przydatnych bloków funkcyjnych, dzięki którym m.in. użytkownik otrzymuje dostęp do gotowych złożonych algorytmów sterowania, tworzy kopie zapasowe, zarządza dostępem użytkowników i recepturami, steruje osiami napędów, pracuje z szablonami mechatronicznymi, funkcjami CNC i robotyki czy też tworzy aplikacje HMI przy pomocy gestów i dużego zestawu widgetów.

Wśród zagadnień sprzętowo-programistycznych znalazła się też m.in. kafejka prezentująca nowe rozwiązania B&R w bezpiecznym zdalnym dostępie do maszyny, prezentacja nowości sprzętowych w ofercie B&R, kafejka z demo do przetwarzania i akwizycji danych, kafejka przedstawiająca funkcje systemu sterowania procesami APROL oraz kafejki wiedzy, w których prezentowane były ciekawe i praktyczne możliwości środowiska programistycznego Automation Studio np. praktyczne zastosowanie biblioteki MTWinder, przeznaczonej do kontroli procesu przewijania na przykładzie demonstracyjnej przewijarki papieru.
Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się kafejka praktycznych porad, w której inżynierowie automatycy mogli zobaczyć w jaki sposób pracować z aplikacją bez jej ko-du źródłowego czy dokonać diagnostyki najpopularniejszych sieci przemysłowych.

Stażyści i praktykanci – merytoryczna reprezentacja
Podczas XII Spotkania B&R byli obecni również tegoroczni absolwenci, którzy prezen-towali efekty swojej pracy podczas praktyk i staży w firmie B&R.
Stażyści prezentowali Powerlink Demo – linię do sortowania i kontroli jakości produktów, w której zostały zaimplementowane różne komponenty mapp technology. Strudenci wykorzystali m.in. MpOEE do zbierania statystyki produkcji i obliczania współczynnika Całkowitej Wydajności Wyposażenia (OEE), MpAudit do gromadzenia ścieżki audytu oraz MpTweet do komunikacji z użytkownikiem przez SMS.

B&R i ABB oraz raporty z wdrożeń
Spotkanie Użytkowników Systemów B&R było też doskonałą okazją do poinformowania klientów o miejscu B&R w strukturach ABB, jako niezależnej jednostki biznesowej, o czym mówił Wolfgang Perschl, International Sales Manager .

Bardzo ciekawym punktem programu była też prezentacja wdrożeń z wykorzystaniem rozwiązań B&R. Firma z branży galwanotechnicznej przedstawiła np. w jaki sposób wykorzystuje systemy sterowania B&R do aplikacji developerskich. Innym interesującym tematem było zdalne zarządzanie myjniami samochodowymi czy urządzenia i aplikacje do przemysłowego mycia usługowego w sektorze spożywczym w oparciu o rozwiązanie B&R.

Wiedza i kompetencje * Przygoda i zabawa * Spotkanie z kulturą
Program Spotkania, jak co roku, urozmaicony był atrakcjami dodatkowymi. Uczestnicy październikowego Spotkania pomimo niesprzyjającej pogody wzięli udział w konkuren-cjach sportowych. Niektóre stanowiska zorganizowane były z przymrużeniem oka, jak te rzutem podkową do celu, a niektóre poważnie i w duchu rywalizacji – jak te, na stanowi-skach strzeleckich. Goście firmy B&R mogli też wziąć udział w outdoorowym warsztacie wypiekania chleba.

Po uroczystej kolacji dla gości firmy B&R czekały kolejne atrakcje – spotkanie z kulturą irlandzką, którego główną część stanowił występ zespołu grającego muzykę irlandzką i celtycką oraz pokaz tańców irlandzkich. Po popołudniowym chłodzie ta część spotkania upłynęła wszystkim w ciepłym i pozytywnym nastroju.
Zapraszamy za rok!


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *