Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak siedzibą w Bogucinie, przy ul. Władysława Słocińskiego 18.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy oraz jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom w celu dalszej realizacji zawartej umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (współpraca z kontrahentami, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni).
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności
  • podmioty świadczące usługi prawnicze
  • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli:
  ● w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Waszej strony ograniczających tę zgodę ● w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania ● w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 5. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2/, w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia i obsługi zlecenia.