Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zadbaj o zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska dzięki Green Force

By  | 

Dzięki nowej ekoplatformie Green Force®, CRC Industries zaspokaja zapotrzebowanie warsztatów inżynieryjnych, zakładów produkcyjnych, specjalistów ds. utrzymania ruchu i dystrybutorów produktów przemysłowych na odtłuszczacze, smary i inne produkty o specjalnej formule, które zapewniają zmniejszony wpływ na środowisko bez poświęcania wydajności. Produkty oznaczone nowym symbolem Green Force łatwo ulegają biodegradacji, charakteryzują się niską lub zerową zawartością lotnych związków organicznych (LZO) i nie zawierają nieprzyjemnych lub środowiskowych ostrzeżeń zdrowotnych.

Obowiązkowym wymogiem jest to, że produkty Green Force muszą łatwo ulegać biodegradacji zgodnie z testem OECD A-F (>60%). Aby dać pewną perspektywę: jeśli substancja kapie na ziemię >60% musi zniknąć w ciągu 28 dni. Produkty muszą również spełniać co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów ogólnych: niska (<10%) formuła LZO lub jej brak; >50% materiał odnawialny lub produkt pochodzenia biologicznego; >50% formuła na bazie wody.

Ponadto wszystkie produkty Green Force muszą spełniać kolejne pięć kryteriów, które można rozszerzyć wraz z wprowadzeniem nowych przepisów. Produkty spełniające wymagania posiadają logo Green Force na etykiecie wraz z certyfikatem zgodności do celów audytu, dostępnym do pobrania ze strony internetowej CRC Industries.

Dzięki Green Force CRC Industries stara się rozwiać wszelkie obawy dotyczące tzw. greenwashingu. Ze względu na falę przepisów dotyczących produktów chemicznych w niedalekiej przyszłości, takich jak spraye do konserwacji, smary luzem i środki czyszczące, wzrasta ryzyko potencjalnych nieprawidłowych oświadczeń “eko”. Obawy Komisji Europejskiej (KE) są tak duże, że Komisja Europejska (KE) proponuje nowe prawo (dyrektywa w sprawie twierdzeń ekologicznych), które zachęca firmy do upewniania się, że używają wyłącznie produktów opatrzonych weryfikowalnymi etykietami ekologicznymi opartymi na naukowo uzasadnionych i wiarygodnych metodach.

Przyszłe akty prawne, na które warto zwrócić uwagę, obejmują rozporządzenie KE w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR). Wstępnie uzgodnione ESPR przyczyni się do rozwoju bardziej zrównoważonych środowiskowo produktów o obiegu zamkniętym. Ponadto zaproponowano zmianę dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) w celu zapewnienia, aby do 2030 r. wszystkie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w sposób ekonomicznie wykonalny. Na horyzoncie majaczy również plan działania KE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, który określa wizję zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do 2050 r.

Wzrost takiej presji regulacyjnej może w rzeczywistości oznaczać, że w przyszłości pojawi się wymóg prawny dotyczący zgłaszania danych dotyczących emisji na poziomie poszczególnych produktów. A od obowiązku składania sprawozdań do opodatkowania jest już tylko krok do tego. CRC może przewidywać inicjatywę UE mającą na celu opodatkowanie zanieczyszczających lub zapewnienie zachęt do poprawy, takich jak obowiązujące już rozporządzenie w sprawie unijnej systematyki z 2020 r.

Ostatecznie dystrybutorzy, warsztaty inżynieryjne i zakłady utrzymania ruchu powinny poszukiwać środków odtłuszczających, czyszczących, smarów, smarów i inhibitorów korozji, które zmniejszają wpływ na środowisko dzięki weryfikowalnym, opartym na dowodach kryteriom. Co ważne, profesjonalne formuły Green Force stanowią odpowiedź bez kompromisów w zakresie wydajności, umożliwiając wymagającym użytkownikom końcowym przyjęcie alternatyw o wysokich możliwościach, które pomagają firmom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *