Logistyka produkcji

Dwa sposoby osiągania wysokiej wydajności produkcji

By  | 

Akumulacja oraz równoważenie linii.

Potrzeby zakładów produkcyjnych są różne w zależności od branży, produktów czy wyposażenia, zawsze jednak wspólnym mianownikiem jest potrzeba osiągnięcia wysokiej wydajności. Większość branż produkcyjnych mogłaby zwiększyć produkcję poprzez równoważenie linii, niektóre mogłyby wykorzystać także proces akumulacji.

This slideshow requires JavaScript.

Dynamiczny czy zakumulowany – dwa rodzaje przepływów produkcji
Na wstępie wyjaśnijmy powyższe dwa pojęcia. Dynamiczny przepływ produkcji, inaczej równoważenie linii, osiąga się poprzez dopasowanie do siebie maszyn z początku i końca linii. To przepływ, w którym urządzenia wytwarzające produkty pracują z tą samą prędkością, co maszyny pakujące. Natomiast zakumulowany przepływ produkcji oznacza, że produkty podaje się na linię z wyższą prędkością, niż się je pakuje. Proces ten wymaga akumulacji produktów na linii. Linię produkcyjną, na której stosuje się akumulację, nadal można równoważyć, a tym samym regulować prędkość maszyn i generować wyrównany przepływ produkcji.

Urządzenia z początku linii komunikują się z maszynami z końca linii
Dynamiczny przepływ produkcji ma pozytywny wpływ na produkcję o wysokim wskaźniku zwrotu z inwestycji. Aby zastosować tę metodę, należy określić faktyczną prędkość produkcji tak, aby maszyny z początku i końca linii mogły udostępniać sobie tę dane. Dane takie albo pochodzą z urządzeń albo są mierzone za pomocą dodatkowych wskaźników. Dzięki temu urządzenia mogą dostosować wzajemnie swoje prędkości produkcyjne i utrzymać produkcję na wymaganym poziomie. Ponieważ dynamiczny przepływ produkcji ogranicza sytuacje, kiedy konieczne jest zatrzymanie maszyn i ich ponowne uruchomienie, metoda ta przyczynia się do zwiększenia produktywności i zmniejszenia zużycia sprzętu. Najlepszy efekt dynamicznego przepływu można zaobserwować w branżach, w których produkowanych jest co najmniej 100 produktów na minutę, na przykład FMCG.

Dzięki akumulacji wszystkie urządzenia w linii pracują z pełną wydajnością
W niektórych zakładach urządzenia produkcyjne pracują szybciej niż maszyny pakujące. W takim przypadku zakumulowany przepływ produkcji daje gwarancję, że maszyny produkcyjne będą pracować z pełną wydajnością. Dzięki takiemu przepływowi maszyna może kontynuować produkcję, nawet jeśli maszynę pakującą trzeba wyłączyć. Ponieważ niektóre urządzenia trudno zatrzymać, a ich ponowne uruchomienie i rozpędzenie do żądanej prędkości wymaga czasu, zakumulowany przepływ produkcji może podnieść wydajność i przyczynić się do pracy urządzeń w linii z pełną przepustowością.

Istnieją różne sposoby akumulowania produktów na linii. Może się to odbywać przy zastosowaniu stołu akumulacyjnego lub poprzez przekierowanie przepływu na pionowy transporter spiralny. Istotną zaletą tego drugiego jest niewielka powierzchnia, którą zajmuje. Można także przekierować produkty do kilku dalszych maszyn, aby uniknąć zatrzymania maszyny produkcyjnej.

Firma FlexLink – kontrola przepływu pomiędzy maszynami na linii produkcyjnej
Obecnie materiały opakowaniowe są coraz lżejsze i wrażliwsze. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na dynamiczny przepływ produkcji, który jest on łagodny dla produktów dzięki obniżonemu przeciwciśnieniu. Jest także rozwiązaniem zrównoważonym, ponieważ prędkość linii produkcyjnej nigdy nie jest większa niż wymagana. Optymalizacja prędkości linii produkcyjnej skutkuje mniejszym zużyciem energii, co znacząco wpływa na oszczędności i ochronę środowiska.

Firma FlexLink oferuje kilka rozwiązań zapewniających akumulacyjny, jak i dynamiczny przepływy produkcji dla przenośników aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Jako łącznik pomiędzy tymi procesami i maszynami na linii produkcyjnej dostosowujemy przepływ produkcji do konkretnych potrzeb, branż i produktów. Mamy bogate doświadczenie w wielu branżach i posiadamy wiedzę na temat tego, jak dynamiczny i zakumulowany przepływ produkcji może poprawić proces produkcji. Przekonaj się sam – sprawdź nas!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *