Energetyka

Analityka pozwoli zapanować nad danymi z inteligentnych liczników

By  | 

Zgodnie z prognozami zawartymi w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, do 2026 roku firmy energetyczne będą musiały zainstalować inteligentne liczniki u 80% odbiorców prądu w Polsce. Na podstawie dostarczanych przez nie informacji, sprzedawca prądu będzie wystawiać rachunki za rzeczywiste, a nie szacunkowo prognozowane zużycie. Zdaniem ekspertów z firmy SAS jednym z warunków sukcesu tego przedsięwzięcia jest wykorzystanie zaawansowanej analityki.

Instalacja inteligentnych liczników w większości polskich domów oznacza, że dostawcy prądu będą musieli przygotować się na przetwarzanie dużych zbiorów danych, pochodzących z nowego źródła informacji. Inteligentne liczniki, w przeciwieństwie do tradycyjnych, wysyłają szyfrowane dane o zużyciu energii nawet co 15 minut, a odczyt ich wskazań nie wymaga wizyt inkasentów. Przewidywane zmiany oznaczają też koniec ery prognoz opartych o szacunki zużycia energii, które zdaniem Ministerstwa Energii często były zawyżane, co przekładało się na „darmowy kredyt” dla branży energetycznej o wartości sięgającej 1 mld zł.

Wprowadzenie inteligentnych liczników to konieczność, między innymi dlatego, że obecny model rozliczania opłat za energię elektryczną jest nieefektywny. Ogromna liczba punktów pomiarowych oraz konieczność comiesięcznego pozyskiwania danych do rozliczeń opłaty mocowej sprawiają, że koszty określenia prognozy dla pojedynczego lokalu są bardzo wysokie. Analityka danych w czasie rzeczywistym pozwoli na automatyzację tego procesu. System sam będzie w stanie obliczyć, jakie jest zużycie prądu i jakiej wysokości opłatę powinien uiścić konsument – mówi Maciej Chachulski, Senior Account Executive w SAS Polska.

Przewidywanie awarii sieci energetycznej

Systemy analityczne wykorzystywane w branży energetycznej umożliwiają nie tylko przetwarzanie danych dotyczących zużycia energii, ale również przewidywanie ewentualnych awarii skutkujących przerwami w dostawie prądu. Przykładem takiego rozwiązania jest SAS® Asset Performance Analytics. System pozwala na planowanie modernizacji i prac utrzymaniowych w oparciu o predykcję ryzyka awarii oraz prognozy obciążeń poszczególnych elementów sieci energetycznej w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. Rozwiązanie to wspiera identyfikację miejsc szczególnie narażonych na wystąpienie usterki w różnych horyzontach czasowych. System analityczny SAS jest w stanie określić wpływ różnego rodzaju zdarzeń na wskaźniki niezawodnościowe. Dzięki nowym narzędziom dostawcy energii są w stanie zapewnić ciągłość usług odbiorcom końcowym.

Inteligentne liczniki zadbają o naszą planetę

Zgodnie z przewidywaniami opublikowanymi w „Prognozie zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.” zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrośnie o 55%. Tymczasem Unia Europejska czyni starania, aby ograniczyć konsumpcję prądu w krajach Wspólnoty. Projekt dotyczący efektywności energetycznej ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektycznej o 20% do 2020 roku. Jednym ze sposobów realizacji założonego planu ma być wprowadzenie inteligentnych liczników. Dostarczają one informacji o aktualnym poziomie poboru energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie jej zużyciem.

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej to ważny trend, który stanowi element większego planu mającego ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez zmiany codziennych nawyków konsumentów. Jednak, aby to nastąpiło, muszą oni mieć dostęp do danych o rzeczywistym zużyciu energii. Dotychczasowy system bazujący na cyklicznych prognozach nie dostarczał takich informacji. Dzięki inteligentnym licznikom konsument może łatwo przekonać się, ile zużywa energii i jaki jest rozkład zużycia w czasie. Z pewnością wiele osób będzie chciało obniżyć wysokość płaconych rachunków i w tym celu przyjmie proekologiczne postawy: zacznie stosować energooszczędne źródła światła, wymieni sprzęt AGD na modele o wyższej klasie efektywności energetycznej, wyłączy nieużywane urządzenia, które, znajdując się w trybie „stand-by”, wciąż pobierają energię. Zastosowanie inteligentnych liczników nie tylko pozwoli określić rzeczywiste ceny za zużycie energii, ale także przyczyni się do ochrony środowiska.


Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 147 krajach, w tym 92 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2018 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, nauki, ochrony zdrowia, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *