Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Design for Environment ( DfE ) czyli projektowanie z myślą o środowisku

By  | 

W dobie ogólnoświatowego trendu wzrastającej troski o bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska Bosch nie tylko za nim podąża, ale i formułuje wizję na przyszłość. Wizję, w realizacji której ma pomóc zbiór zasad dla wszystkich zaangażowanych w proces projektowania i wytwarzania produktów DC, aby te spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa będąc przy tym jak najmniej szkodliwymi dla środowiska w każdej fazie cyklu swojego życia.

Rys. 1 Cykl życia produktu

Rys. 1 Cykl życia produktu

Również w Bosch Rexroth projektantom i inżynierom procesów w codziennej pracy przyświecają wytyczne sformułowane w wewnętrznym standardzie DCCS 90033 oraz w centralnej dyrektywie N2580, które określają jakie substancje i w jakiej ilości są dozwolone do użytku w produktach DC. I tak, zakup każdego nowego produktu przez Bosch Rexroth, musi być poprzedzony przedłożeniem przez poddostawcę wypełnionej deklaracji dostawcy N2580-1, w której dostawca deklaruje zgodność dostarczanego produktu z obowiązującymi dyrektywami:

  • EU-RoHS II (2011/65/EU) – Restriction of Hazardous Substances directive
  • EU-REACh (EG/1907/2006) – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
  • EU-Directive on batteries and accumulators (2006/66/EC and 2008/12/EC)
  • EU-Directive on Packaging (94/62/EC and 2004/12/EC)
  • EU-ELV directive (2000/53/EC)
  • IMO convention.

Deklaracje dostawców są następnie archiwizowane w centralnej bazie materiałów MaCS – Material Data Management for Compliance & Sustainability, dzięki której możliwa jest późniejsza weryfikacja przez DfE Contact Person zgodności określonych produktów i tym samym całego finalnego wyrobu z aktualnie obowiązującymi dyrektywami. Wszystko to po to, aby wyrób końcowy mógł zostać dalej sprzedany z pełną świadomością tego, że jest bezpieczny zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska.

Rys. 2 Wizja i misja DfE

Rys. 2 Wizja i misja DfE

 

Rys. 3 Zasady Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska

Rys. 3 Zasady Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Dzięki inteligentnym komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 32,300 pracowników.
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl


Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 69,500 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.
Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *