Diagnostyka

Huta stali oszczędza prawie 3 mln euro dzięki produktom firmy NSK

By  | 

Wykorzystując w walcarce łożyska KVS w wersji Sealed-Clean, polski producent stali oszczędza rocznie niemal 3 mln euro. Doskonała wydajność tych czterorzędowych łożysk stożkowych skłoniła spółkę do zastosowania rozwiązania firmy NSK we wszystkich walcarkach tandem do walcowania na zimno.

Huta stali rozpoczęła produkcję w Polsce w latach 70-tych XX wieku. Po wielu latach działania zakładu kadra zarządzająca zdecydowała, że konieczna jest modernizacja instalacji. W celu ograniczenia kosztów spółka skontaktowała się z lokalną uczelnią techniczną w zakresie możliwości zmiany smarowania łożysk walcarki za pomocą mgły olejowej, na smarowanie w kąpieli olejowej. Smarowanie mgłą olejową było postrzegane jako problematyczne, jednak zastosowanie kąpieli olejowej nie przyniosło oczekiwanej poprawy i walcownia pozostała z poważnym problemem.

Zespół zarządzający, chcąc ostatecznie rozwiązać problem, zwrócił się do ekspertów NSK wykorzystujących Program Wartości Dodanej AIP. Zespół inżynierów NSK dokonał przeglądu konstrukcji walcarki i zaproponował zastosowanie uszczelnionych łożysk KVS ze smarowaniem smarem stałym. Czterorzędowe łożyska stożkowe zostały starannie zainstalowane zgodnie z rekomendacją NSK i po roku działania nadal zapewniały doskonałą wydajność i produktywność.

W rezultacie klient zastosował te łożyska we wszystkich walcarkach tandem do walcowania na zimno, gdzie obecnie zapewniają one wyjątkowo długi okres eksploatacji i ograniczenie kosztów konserwacji w porównaniu do poprzedniego rozwiązania.

Łożyska KVS firmy NSK oferują od 2 do 4 razy dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do łożysk standardowych. Na ten podwyższony poziom wydajności składa się wiele elementów. Przykładowo specjalny typ uszczelnienia otworu zapobiega wzrostowi podciśnienia, który mógłby doprowadzić do wnikania wody poprzez główne uszczelki. Innym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest specjalny spiralny rowek zapobiegający zjawisku pełzania na wale czopu walca. Innowacyjna geometria wewnętrzna łożyska i specjalne uszczelnienie zapewniają z kolei wyższą obciążalność.

Łożyska KVS, fabrycznie nasmarowane opracowanym niedawno wodoodpornym smarem AQGRD, są dostępne jako konstrukcje otwarte lub uszczelnione oraz w różnych wersjach materiałowych.

Dzięki ograniczeniu liczby wymaganych łożysk, nieplanowanych przestojów, nakładu prac konserwacyjnych i wyeliminowaniu oleju smarującego (łożyska NSK KVS są fabrycznie wypełnione smarem stałym), polski producent stali oszczędza rocznie 2.997. 568 €.


O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 31 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi.
www.nskeurope.pl

NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Polska
Nawrocka Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
nawrocka-a@nsk.com

NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Germany
Pilath Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4811280
Fax : +49 2102 4812290
pilath-m@nsk.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *