IT

Jak policzyć zwrot z inwestycji w cyfryzację?

By  | 

Wraz z rozwojem firmy, pojawia się wiele procesów, które wymagają optymalizacji i automatyzacji. Jeśli firma chce z sukcesem konkurować i walczyć o klienta, musi zainwestować w digitalizację. Identyfikacja wąskich gardeł i dobór odpowiednich narzędzi pozwala zwiększyć efektywność, podnieść produktywność pracowników i poprawić jakość wytwarzanych produktów. Jednak zanim zainwestujemy czas i pieniądze w konkretne rozwiązania IT, należy policzyć oczekiwany zwrot z poniesionych nakładów.

  • Wybór właściwych narzędzi procesu cyfryzacji w firmie powinien podlegać precyzyjnej ocenie finansowej.
  • Cyfryzacja zrealizowana silosowo może powodować spowolnienie funkcjonowania procesów.
  • Brak identyfikacji wąskich gardeł wprowadza ryzyko strat wynikających z nierównomiernego działania procesów w firmie.
  • Cyfryzacja jest procesem wieloetapowym i wymaga konsekwentnych działań realizowanych wedle szczegółowo przygotowanej strategii i taktyki.

Powody inwestycji w nowe oprogramowanie
Istnieje wiele powodów, dla których firmy decydują się na digitalizację procesów, czyli wprowadzenie nowych systemów informatycznych. Wśród nich można wymienić m. in. poprawę efektywności projektowania i komfortu pracy inżyniera, konieczność przyspieszenia procesu projektowego i redukcję liczby błędów, ograniczenie kosztów produkcji, optymalizację łańcucha dostaw aż po potrzebę zmniejszenia zaangażowania siły ludzkiej w tworzenie dokumentacji.

Czym jest ROI i NPV?
Biznes wymaga, aby każda inwestycja krótko i długoterminowo zwróciła się w okresie Cyklu Życia Produktu, dlatego wybór właściwych rozwiązań optymalizujących procesy w firmie powinien podlegać precyzyjnej ocenie finansowej. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki uwzględnić podejmując decyzję o zakupie oprogramowania?

Kluczowym parametrem, mierzącym w jakim stopniu dana inwestycja była opłacalna jest wskaźnik rentowności (z ang. „ROI” return on investment czyli zwrot z inwestycji). Inaczej mówiąc, jest to stosunek opodatkowanego zysku operacyjnego do całkowitych nakładów inwestycyjnych wyrażony w procentach. „Co istotne, współczynnik ROI jest wartością zakładaną na etapie planowania inwestycji, a jego weryfikacja może nastąpić po zakończeniu cyklu życia produktu, który kupiliśmy, po okresie amortyzacji lub założonym okresie trwałości. W przedsiębiorstwie wskaźnik ten waha się między 7%-15%.” – wskazuje dr inż. Radosław Cieślak, Executive Industry Manager w Autodesk.

Istnieje kilka czynników, dzięki którym współczynnik ROI może się zwiększyć: gdy produkty są bardziej innowacyjne, gdy podlegają częstej zmienności, gdy maleją koszty operacyjne lub gdy kapitał stały maleje.

Ocenę planu inwestycyjnego, pozwalającą na określenie wartości zysku w danym okresie, a także czasu, po jakim zysk będzie większy od inwestycji, można dokonać za pomocą metody NPV (net present value), która polega na dyskontowaniu przyszłych strumieni pieniężnych do ich wartości obecnych. Należy pamiętać, aby pod uwagę wziąć wszystkie inwestycje związane z wprowadzeniem produktu, które mogą być rozłożone na lata, takie jak koszt subskrypcji, szkoleń, komputerów, czy zaawansowanego wsparcia technicznego produktu.

Potencjalne źródła przychodu
Skąd możemy czerpać przychód inwestując w cyfryzację? Możliwych potencjalnych źródeł przychodu jest wiele, a wśród nich należałoby wymienić: innowacje produktowe, możliwość skrócenia procesu ofertowego, poprawa jakości, elastyczności produkcji i dostaw czy ograniczenie strat wynikających z błędów ludzkich. Cyfryzacja procesów w firmie w znaczącym stopniu może wpłynąć także na zmniejszenie kosztów operacyjnych, generując oszczędności wynikające ze zmniejszenia pracochłonności czy skrócenia czasu prac przygotowawczych bądź bezproduktywnych.

„Cyfryzacja jest procesem długofalowym i wymaga konsekwentnego wprowadzania z uwzględnieniem szczegółowo przygotowanej strategii i taktyki. Wdrażanie przemysłu 4.0, cyfrowy bliźniak i cyfrowa komunikacja międzyprocesowa daje pozytywny efekt i znacznie poprawia przychody firm. Dzięki inwestycjom w digitalizację, przedsiębiorstwa mogą redukować koszty i zwiększać zyskowność, podnosić jakość produktu i efektywnie zarządzać wprowadzaniem nowych produktów, a także poprawić współpracę i transparentność procesów. Wszystkie te korzyści, pozwalają firmie się rozwijać i utrzymywać konkurencyjną pozycję na rynku.” – dodaje dr inż. Radosław Cieślak.

By być na bieżąco i korzystać z doświadczeń praktyków warto również dołączyć do powołanej przez Autodesk Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu. Koncentruje ona wokół siebie polskie firmy przemysłowe stawiając sobie za cel wsparcie ich cyfryzacji. Nadrzędnym celem inicjatywy jest dzielenie się i wymiana wiedzą, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Autodesk oferuje narzędzia oraz metodologię procesu digitalizacji przygotowaną przez naszych lokalnych i globalnych ekspertów. Więcej szczegółowych informacji na temat inicjatywy, a także na temat organizowanych wydarzeń Autodesk znajduje się pod adresem: www.autodesk.pl/3p

Informacje o Autodesk
Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *