Automatyka i mechanika

Lepsze zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju

By  | 

Schneider Electric prezentuje pierwszy na rynku framework, który pozwoli lepiej zarządzać celami zrównoważonego rozwoju z perspektywy centrów danych

  • Wzrost popytu na usługi cyfrowe i zwiększona presja ze strony kluczowych interesariuszy, a także wytyczne na poziomie krajowym i regionalnym powodują, że centra danych muszą być objęte standardową sprawozdawczością w zakresie wpływu na środowisko.
  • Nowy framework Schneider Electric proponuje 5 kluczowych obszarów oddziaływania wraz z 23 kluczowymi miernikami w kategoriach „Beginning”, „Advanced” i „Leading”.

Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki oraz najbardziej zrównoważona korporacja na świecie 2021 roku w rankingu Corporate Knights, opublikował kompleksowe, nowatorskie ramy działania i mierzenia dla zrównoważonych środowiskowo centrów danych. W tym pierwszym w branży „schemacie” zaproponowano pięć obszarów wpływu na środowisko wraz z kluczowymi wskaźnikami dla operatorów centrów danych na różnych etapach ich działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując te ramy, operatorzy mogą ograniczyć wpływ centrów danych na środowisko.

Centra danych stanowią bez wątpienia kręgosłup dzisiejszego cyfrowego świata i gospodarki opartej na informacjach. Są również odpowiedzialne nawet za 2 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, co odpowiada emisji produkowanej przez linie lotnicze. Aby sprostać wzrostowi cyfrowej przepustowości i zapotrzebowania sektora IT na energię elektryczną, branża wymaga holistycznego i znormalizowanego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska.

– Raportowanie o zrównoważonym wpływie na środowisko jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania wielu operatorów centrów danych. Jednak w branży brakuje standardowego podejścia do wdrażania, pomiaru i raportowania. Schneider Electric opracował holistyczne ramy ze standardowymi wskaźnikami, aby pomóc operatorom i całej branży. Naszą intencją jest poprawa benchmarkingu i postępu w kierunku zrównoważenia środowiskowego, aby chronić zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń – powiedział Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division w Schneider Electric.

– Branża centrów danych poczyniła znaczne postępy w zwiększaniu efektywności energetycznej, jednak wraz z rosnącymi wymaganiami cyfrowymi musi nadal angażować się w realizację długoterminowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju – powiedział Rob Brothers, wiceprezes ds. programu centrów danych i usług wsparcia w IDC – Nie można mieć wpływu na to, czego się nie mierzy. Firmy muszą ustanowić jasne i spójne wskaźniki, które uwzględniają nie tylko wydajną technologię, ale także wyczerpanie lub możliwe zużycie zasobów naturalnych, do których należą: woda, ziemia i bioróżnorodność.

Rosnąca presja ze strony inwestorów, organów regulacyjnych, udziałowców, klientów i pracowników powoduje potrzebę poprawy sprawozdawczości dotyczącej wpływu na środowisko w centrach danych. Jednak wielu operatorów data center nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i staje przed trudnym zadaniem określenia, jakie wskaźniki należy śledzić i strategie wdrożyć. Schemat Schneider Electric został opracowany przez Centrum Badawcze Zarządzania Energią z wykorzystaniem wiedzy ekspertów ESG, konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju, naukowców zajmujących się centrami danych oraz architektów rozwiązań. Wszystko po to, aby z pomiarów i raportowania wyeliminować element przypuszczeń. Centrum Badawcze Zarządzania Energią zostało założone w 2002 roku i opracowało ponad 200 neutralnych dla dostawców białych ksiąg i narzędzi kompromisowych dostępnych za darmo dla całej branży.

Metryki zrównoważonego rozwoju centrów danych napędzają strategię zrównoważonego rozwoju

Śledzenie i raportowanie ustandaryzowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju pomaga w doskonaleniu wewnętrznego zgrania zespołów i zwiększa przejrzystość dla zewnętrznych interesariuszy, w tym klientów i organów regulacyjnych. Wdrożenie tych ram pozwala również operatorom centrów danych na:

  • usunięcie trudności wynikających z wyboru istotnych wskaźników do śledzenia;
  • usprawnienie komunikacji i dostosowanie się do celów zrównoważonego rozwoju w zespołach wewnętrznych organizacji;
  • działanie na podstawie danych w celu poprawy zakresu;
  • umożliwienie regularnego i spójnego raportowania dla zewnętrznych interesariuszy (inwestorów, organów regulacyjnych, potencjalnych pracowników itp.);
  • standaryzację analizy porównawczej z innymi firmami z branży na całym świecie.

Schneider Electric współpracuje z wiodącymi firmami technologicznymi i dostawcami usług kolokacyjnych w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania obiektów. Jest jedynym cyfrowym partnerem, który oferuje rozwiązania w zakresie zasilania, budynków, IT i zrównoważonego rozwoju.


Schneider Electric
Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.
Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.
Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *