IT

Szybszy dostęp do danych urządzeń – skrócenie czasu koordynacji zintegrowanych procesów

By  | 

EPLAN eStock zapewnia firmom centralny dostęp do wewnętrznej bazy danych urządzeń w chmurze EPLAN Cloud, upraszczając w ten sposób współpracę i skracając czas koordynacji zintegrowanych procesów. Praca z eStock stała się jeszcze łatwiejsza na Platformie EPLAN 2024, dzięki czemu użytkownicy mogą teraz automatycznie i szybko uzyskać dostęp do pełnego zakresu ponad 1,5 miliona zestawów danych urządzeń w EPLAN Data Portal. Kolejną korzyścią jest to, że wszystkie dane z firmowego systemu zarządzania artykułami lub z Data Portalu mogą być edytowane razem i zapisywane z wykorzystaniem funkcji zarządzania uprawnieniami użytkowników.

Wybór artykułów eStock.jpg: Podczas wyszukiwania komponentu w EPLAN eStock, system wyświetla potencjalne opcje dostępne w EPLAN Data Portal.

Monheim, Niemcy. EPLAN eStock to oparty na chmurze system zarządzania urządzeniami na Platformie EPLAN, który umożliwia użytkownikom zarządzanie i utrzymywanie danych artykułów bezpośrednio w przeglądarce, w tym napięć, prądów, kart katalogowych i opisów komponentów. Użytkownicy mają dostęp do przechowywanych tam danych już od wersji 2023. EPLAN eStock ułatwia znacząco pracę wszystkich współpracowników i znacząco skraca czas koordynacji projektu. Dzięki temu użytkownicy uzyskują dostęp do jednolitych, spójnych i najwyższej jakości danych i w końcu nie mają potrzeby wielokrotnego ich wprowadzania. Znajduje to odzwierciedlenie w jakości projektu przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych standardów.

Nowość! Integracja z EPLAN Data Portal.
W najnowszej wersji Platformy EPLAN dodano kilka istotnych innowacji. Teraz urządzenia można importować z EPLAN Data Portal bezpośrednio do serwisu EPLAN eStock. Podczas wykonywania pierwszych działań, użytkownicy widzą wszystkie dostępne zasoby we własnej bazie artykułów, a także wszystkie urządzenia odpowiednie do wyszukiwania w EPLAN Data Portal. W następnym kroku, mogą otworzyć żądane urządzenie w tym samym oknie, a jeśli jeszcze tego nie zrobili, mogą zaimportować je jednym lub dwoma kliknięciami. Podczas przenoszenia artykułów z EPLAN Data Portal do serwisu EPLAN eStock, oprogramowanie początkowo tworzy wersję roboczą, co oznacza, że wcześniej zatwierdzone dane urządzenia nie są automatycznie »nadpisywane», ale zamiast tego zapis musi być aktywnie potwierdzony, tzn. zaakceptowany przez użytkownika. W ten sposób użytkownicy mogą dodawać dane i/lub wprowadzać zmiany w wersji roboczej przed jej zatwierdzeniem i faktycznym wykorzystaniem urządzenia w projekcie.

Wybór artykułów eStock Data Portal.jpg: Jeśli urządzenie zostanie otwarte w EPLAN Data Portal, można je zaimportować do serwisu EPLAN eStock za pomocą jednego lub dwóch kliknięć

Szybszy dostęp do danych w Platformie EPLAN 2024
Kolejną praktyczną korzyścią jest to, że użytkownicy mają dostęp do ponad 1,5 miliona zestawów danych urządzeń w serwisie EPLAN eStock dzięki nowej, bezpośredniej integracji z EPLAN Data Portal. Producenci komponentów zaangażowani w EPLAN Data Portal na bieżąco zamieszczają nowe i/lub aktualizowane dane, a pula danych o urządzeniach stale się powiększa. Programiści EPLAN zwrócili również uwagę na wydajność podczas korzystania z danych z chmury, gdyż system pobiera zmiany danych tylko na komputer lokalny na podstawie ostatniego dostępu do serwisu eStock, co znacznie przyspiesza dostęp do tych danych. Również na tym rozwiązaniu korzystają użytkownicy Platformy EPLAN 2024, ponieważ mogą szybko i łatwo przełączać się między źródłem lokalnej bazy danych a kolekcją eStock opartą na chmurze EPLAN Cloud. Zapewnia to użytkownikom oszczędność czasu i jeszcze większą łatwość obsługi.

Lepsza współpraca między branżami
EPLAN eStock dzięki scentralizowanemu systemowi zarządzania danymi urządzeń w chmurze, upraszcza współpracę pomiędzy współpracownikami i partnerami biznesowymi.. Niezależność danych zawsze leży po stronie firmy lub użytkownika, którzy sami określają poziom dostępu do danych w projekcie. Standardy można łatwo i kompleksowo wdrażać za pomocą zarządzania prawami. Łączenie się z danymi urządzeń w EPLAN eSTOCK jest dostępne dla wszystkich użytkowników EPLAN z licencjami subskrypcyjnymi bez dodatkowych kosztów, począwszy od Platformy EPLAN 2023.

Dowiedz się więcej na stronie: www.eplan.pl/rozwiazania/eplan-estock/

Eplan Software & Service

EPLAN dostarcza rozwiązania programowe i serwisowe z zakresu inżynierii elektrycznej, automatyki i mechatroniki. Firma rozwija jeden z czołowych na świecie systemów do projektowania oprogramowania dla producentów maszyn i paneli sterowniczych. EPLAN jest również idealnym partnerem, pomagającym usprawnić wymagające procesy inżynieryjne.

Zarówno standardowe, jak i niestandardowe interfejsy do systemów ERP i PLM/PDM zapewniają spójność danych w całym łańcuchu wartości. Współpraca z EPLAN zapewnia nieograniczoną komunikację we wszystkich dziedzinach inżynierii. Bez względu na to, czy są to małe czy duże przedsiębiorstwa, klienci firmy mogą lepiej wykorzystywać swoje doświadczenie. Na całym świecie EPLAN obsługuje ponad 61.000 klientów. Firma chce dalej rozwijać się wraz ze swoimi klientami i partnerami poprzez integrację i automatyzację w inżynierii. W ramach sieci EPLAN Partner Network otwarte interfejsy i bezproblemowa integracja są realizowane wspólnie z partnerami. Celem firmy jest rozwijanie efektywnej inżynierii.


Firma EPLAN została założona w 1984 roku i stanowi część grupy Friedhelm Loh. Grupa Friedhelm Loh działa na całym świecie w oparciu o 12 zakładów produkcyjnych i 94 filie międzynarodowe. Zatrudnia w sumie 11,600 osób i w 2019 roku wygenerowała przychody w wysokości około 2,6 mld EUR. Po raz 13. z rzędu ta firma rodzinna zdobyła wyróżnienie „Top German Employer” w 2021 r. Ponadto, Friedhelm Loh Group uzyskała wyróżnienie “Top vocational trainer” przyznane przez Deutschland Test and Focus Money.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.eplan.de
www.friedhelm-loh-group.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *