Energetyka

7 zasad efektywnego zarządzania zużyciem mediów

By  | 

Jak mimo wzrostu cen za energię elektryczną i inne media utrzymać konkurencyjne ceny produktów i usług? Jakie działania i rozwiązania wdrożyć, aby wpływać na wysokość opłat za zużyte w przedsiębiorstwie media? Rada ekspertów jest jedna – optymalizować. Począwszy od cen zakupu mediów poprzez monitoring ich zużycia aż po planowanie zmian organizacyjnych.

 

Monitoruj

Aby zacząć oszczędzać, trzeba najpierw dokonać precyzyjnych pomiarów. Stały monitoring, prowadzony w zorganizowany i uporządkowany sposób to podstawa. Zbierane, przechowywane i analizowane dane stanowią bazę do zarządzania zużyciem mediów w trzech podstawowych obszarach:

 • planowanie:
  • prognozowanie zużycia,
  • budżetowanie,
  • zakup mediów,
  • zarządzanie zmianami,
 • działania operacyjne:
  • zarządzanie rozliczaniem,
  • zarządzanie przeglądami i remontami,
  • zarządzanie konfiguracją,
  • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • działania doskonalące:
  • wprowadzanie przemyślanych zmian organizacyjnych,
  • wdrażanie odpowiednich procedur,
  • zmiana i kształtowanie nawyków wśród pracowników.

 

Działaj kompleksowo

Skupienie się na kontroli i optymalizacji tylko jednego z użytkowanych mediów – np. energii – jest możliwe, ale jak pokazuje doświadczenie – mniej korzystne. Szybsze i bardziej widoczne efekty uzyskamy, stosując kompleksową kontrolę i optymalizację wszystkich zużywanych w przedsiębiorstwie mediów. Włączenie do systemu monitoringu liczników ciepła, gazu, wody, czy sprężonego powietrza pozwala na osiągnięcie większych oszczędności i efektywne planowanie i rozliczanie zużycia. Dzięki skupieniu monitoringu wszystkich mediów w jednym rozwiązaniu możliwe jest bezbłędne i szybkie zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych bez ryzyka ich utraty, bez konieczności ręcznego wprowadzania, czy konieczności łączenia plików pochodzących z różnych źródeł.

Doświadczenia branżowe pokazują, że największe oszczędności i korzyści osiąga się, włączając do systemu kontroli i monitoringu liczniki kilku mediów.

 

Optymalnie planuj zakupy

Przypadkowy lub dokonany na podstawie niewłaściwych danych wybór taryfy na dostawę określonych mediów wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć, planuj zgodnie z poniższym schematem:

 • zbierz dane,
 • analizuj dane historyczne,
 • porównaj z zamówieniem,
 • poszukaj źródeł oszczędności,
 • przygotuj prognozę,
 • dokonaj wyboru,
 • na bieżąco monitoruj zużycie.

 

Nie daj się zaskoczyć

Peace of mind to inaczej powszechne poczucie spokoju. Aby osiągnąć taki stan w obszarze zarządzania obiektem przemysłowym, konieczne jest stosowanie szeroko pojętej profilaktyki, bazującej na ostrzeżeniach o zbliżających się przekroczeniach, ewentualnych awariach lub usterkach we wczesnej fazie ich wystąpienia.

W przypadku zużycia energii elektrycznej kontrola mocy zamówionej realizowana jest najczęściej poprzez tzw. Strażnika Mocy.

Moc zamówiona analizowana jest w zadanych interwałach minutowych zgodnie z procedurą, według której dany obiekt rozlicza się z dostawcą energii. Jej wartość graniczna ustalana jest indywidualnie (dla poszczególnych obiektów lub grup), a powiadomienie o zbliżaniu się do niej dostarczane jest w formie wiadomości e-mail lub SMS.

15% rocznych przychodów przedsiębiorstwa – tyle może wynosić kara za przekroczenie mocy zamówionej po wprowadzeniu stopni zasilania.

 

Włącz właściwe rozwiązanie

Decydując się na wdrożenie systemu do zarządzania i monitoringu zużycia mediów, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Czy rozwiązanie pozwala monitorować zużycie wszystkich istotnych dla Twojej firmy mediów?
 • Czy rozwiązanie dostosowuje się do obiektu (pozwala na zastosowanie urządzeń i systemów komunikacji bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w obecnej infrastrukturze)?
 • Czy system można zintegrować z innymi rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT itp.?
 • Czy w przypadku zarządzania wieloma obiektami możliwe jest monitorowanie wszystkich jednocześnie z jednego miejsca?
 • Czy wdrożenie rozwiązania jest proste (plug&play), pozwalające na uruchomienie monitoringu zużycia mediów w ciągu jednego dnia?

 

Przejdź na chmurę

Rozwiązanie chmurowe eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu obiektami rozproszonymi. Wszystkie dane o zużyciu są zbierane i analizowane w chmurze obliczeniowej. Ich pobieranie i przesyłanie odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia szyfrowanego, a dostęp do nich odbywać się może za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet).

Skorzystaj z rozwiązania w chmurze i obniżaj koszty.

 

Zbuduj przewagę konkurencyjną

Zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych związane jest głównie z procesami produkcyjnymi. Bieżący monitoring zużycia pozwala na ustalenie szczegółów dotyczących źródeł zużycia i określenie ich struktury dla całego zakładu, poszczególnych działów, hal i linii produkcyjnych.

Uzyskane dane umożliwiają skuteczną optymalizację kosztów i budowania strategii dla obszarów najbardziej energochłonnych. Dodatkowo mogą być wykorzystane w procesie planowania remontów maszyn i urządzań oraz przewidywania usterek i awarii.

 

Dowiedz się więcej!

Wejdź na stronę https://monitoring-zuzycia-mediow.sabur.com.pl/ i pobierz bezpłatnego ebooka: 7 zasad efektywnego zarządzania zużyciem mediów.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *