Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

By  | 

Czyli jak nowoczesne technologie podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy

Koncepcja Przemysłu 4.0 realizowana jest na podstawie wiedzy, narzędzi, optymalizacji i monitorowania wszystkich systemów produkcji. Opiera się nie tylko na technologiach, ale także na bezpośredniej interakcji ludzi z maszynami, co z kolei wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa w zakładzie. Nowoczesne rozwiązania nie tylko w znacznym stopniu zwiększają komfort pracy, ale co istotne nierzadko mogą uchronić pracownika od utraty zdrowia, a nawet życia.

This slideshow requires JavaScript.

Obecnie pojawia się coraz więcej inteligentnych urządzeń i rozwiązań, które są zarządzane za pomocą internetu. Odbywa się to nie tylko w ramach podłączenia danego przedmiotu i komputera, ale i ich integracją w obszarze dostępu do sieci. Z takimi rozwiązaniami mamy do czynienia niemal na co dzień – przykładem są inteligentne domy czy samochody. Dostrzec je można również w innych sektorach np. gospodarce, w której na coraz szerszą skalę wprowadzana jest automatyzacja i cyfryzacja. Wpisują się one w ideę Przemysłu 4.0. poprzez zintegrowanie ludzi, maszyn oraz poszczególnych procesów. Wdrożenie tej koncepcji do zakładu przemysłowego pozwala na prosperowanie inteligentnych systemów produkcyjnych, które poza własną autonomią będą posiadały możliwość samokonfiguracji, samokontroli czy nawet samodzielnego naprawiania. Przynosi to wiele korzyści dla przedsiębiorstwa m.in. większą efektywność produkcji czy znaczne oszczędności, dzięki eliminowaniu usterek i przestojów w produkcji.
Wobec wielu opinii dotyczących wprowadzania nowych technologii do produkcji, dyskusyjną kwestią jest ludzka praca. W obliczu rozwijającej się koncepcji Przemysłu 4.0 jednym z jej głównych założeń jest to, że ludzie w tym procesie nigdy nie będą zbędni. Działające według niej zakłady przemysłowe, często obejmujące zaawansowane obszary produkcyjne mogą stanowić spore wyzwanie dla bezpieczeństwa pracy. Nowe technologie i inteligentne systemy sprawiają, że firmy są w stanie sprostać tym problemom. – Rozwinięte technologie oparte o Przemysł 4.0 w zasadzie jak nigdy wcześniej są wsparciem w zakresie zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracownikom. Nasze maszyny zostały wyposażone w odpowiednie sprzęty i oprogramowanie, które mają zapobiec niebezpieczeństwu np. urządzenia laserowe posiadają specjalne kabiny, by uchronić operatora przed uderzeniem w trakcie obróbki materiału, a także w celu niewydostania się na zewnątrz wiązki laserowej. Z kolei systemy do automatycznego załadunku i rozładunku wyposażone są w inteligentne bariery świetlne i siatki grodzące – tłumaczy Roman Padewski, dyrektor zarządzający Prima Power Central Europe.

W tym wypadku kluczowe okazuje się zbieranie danych w czasie rzeczywistym w celu zapobiegnięcia wszelkim niezaplanowanym wypadkom i awariom. Na tej zasadzie możliwe jest zainstalowanie w maszynie specjalnych czujników, których zadaniem jest wykrycie wszelkiego niepożądanego zachowania pracownika, zagrażającego jego zdrowiu lub życiu. W obliczu takiej sytuacji inteligentna maszyna spowalnia swoją pracą lub całkowicie ją zawiesza, do momentu całkowitego wyeliminowania ryzyka. Innym sposobem jest również montaż inteligentnej kamery, mogącej wykonać zdjęcia lub filmy podczas pracy operatora z urządzeniem. Materiały są na bieżąco wysyłane do centrali, zarządzającej maszyną i sygnalizują o tego typu niebezpieczeństwie. Innym narzędziem wykorzystywanym w zakresie Przemysłu 4.0 są protokoły bezpieczeństwa. Zostały zaprojektowane w ramach rozwinięcia starszych systemów przewodowych – mogą wyłączyć maszynę, umożliwiając większy przepływ informacji, w celu zapewnienia maksymalnego czasu pracy urządzenia, a tym samym wyłączenia go tylko w ostateczności. Za pomocą urządzeń IoT i rozwiązań hybrydowych można również monitorować i wysyłać informacje dotyczące bezpieczeństwa, które obejmują dane biometryczne pracownika. W rezultacie pomoże to firmom zmniejszyć koszty ubezpieczenia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy w inteligentny i skuteczny sposób. Ponieważ bezpieczeństwo w miejscu pracy jest najważniejszą kwestią, rozwój i współpraca takich technologii IoT będzie miała kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *