Studium Przypadku

BIAŁE CERTYFIKATY
Źródło wsparcia inwestycji proefektywnościowych.

By  | 

W dzisiejszych czasach branża przemysłowa boryka się z wieloma barierami, które w dużej mierze stanowią koszty prowadzenia działalności, jak i wymogi środowiskowe ustalone przez normy unijne, często zabójcze dla mniejszych przedsiębiorstw. Nieustannie rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 skutkuje znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej. Warto zauważyć, że głównym priorytetem firm jest zwiększenie wydajności zakładu, a tym samym generowanych zysków.

Zakłady można podzielić na małe, średnie i duże. Świadomość „energetyczna” jak i wiedza na ten temat zazwyczaj jest znacznie większa w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie wolumen zużywanej energii często jest monitorowany np. poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią na zakładzie, stanowiącego idealne narzędzie do analizy danych. Niestety w dużych zakładach sytuacja często wygląda zupełnie inaczej. Kładą one duży nacisk na wielkość produkcji, natomiast monitorowanie kosztów – zarówno produkcji, jak i tych eksploatacyjnych – spada na drugi plan. Dopiero stawiane normy unijne oraz widmo nadchodzących podwyżek cen energii (głównie elektrycznej) zmusza przedsiębiorców do poszukiwania obszarów oszczędności jak i inwestycji w modernizacje zakładów, linii produkcyjnych – wszystko po to, by maksymalnie i efektywnie zredukować konsumpcję energii.

Świadectwa efektywności energetycznej
Aby zniwelować straty finansowe, a tym samym zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej – poprzez wdrażanie wysokosprawnych rozwiązań – Urząd Regulacji Energetyki wprowadził mechanizm świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „Białe Certyfikaty” na przedsięwzięcia planowane. Białe Certyfikaty stanowią realne i wymierne wsparcie dla planowanych inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej oraz jednoczesnej redukcji zużywanej energii przez przedsiębiorstwa. Niniejsze świadectwa są dokumentami zaświadczającymi, iż dzięki planowanym modernizacjom zostanie zwiększona efektywności energetyczna, a tym samym zmniejszeniu ulegnie zużycie energii. Białe Certyfikaty stanowią prawa majątkowe na Towarowej Giełdzie Energii i mają realną wartość pieniężną. Przedsiębiorstwo może wykorzystać je do zrealizowania własnych obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz ciepła są zobligowani do pozyskania i umorzenia określonej liczby takich świadectw, ewentualnie poprawy efektywności energetycznej
u odbiorcy, warunkowo uiszczenia opłaty zastępczej) albo odsprzedać je na Towarowej Giełdzie Energii i w ten sposób częściowo zrekompensować koszty poniesione na inwestycje proefektywnościowe. Zasady działania systemu Białych Certyfikatów reguluje wspominana wcześniej Ustawa o Podejrzyj zmiany (otwiera w nowym okienku) efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., zgodnie z którą wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem realizacji modernizacji. Wcześniej niezbędne jest jednak przeprowadzenie audytu energetycznego.

Złożenie wniosku i co dalej
W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzyma promesę, a same świadectwa czyli Białe Certyfikaty po wykonaniu modernizacji. Warto zaznaczyć, że o świadectwa efektywności może starać się niemal każda firma, która planuje inwestycję mającą na celu obniżenie zużycia energii. Minimalny próg oszczędności energii uzyskany dzięki realizacji takiego przedsięwzięcia od wartości którego można starać się o przyznanie promesy to 10 toe w ciągu roku ( 1 tona oleju ekwiwalentnego = 11,63 MWh). Wyjątkiem są określone w ustawie sytuacje, w których np. firma już wcześniej otrzymała wsparcie finansowe na termomodernizację albo wydanie białych certyfikatów spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej. Na miesiąc maj 2019r. na Towarowej Giełdzie Energii wartość Białych Certyfikatów dla przedsięwzięć planowanych wynosi ok. 1650 zł/toe.

Energochłonne napędy a poprawa efektywności energetycznej zakładu
Wspomniana wcześniej podwyżka, jak i świadomość dalszego wzrostu cen energii elektrycznej to jeden z największych problemów stawianych przed sektorem przemysłowym, który charakteryzuje się bardzo wysoką energochłonnością procesów technologicznych. Badania pokazują, że aż 65% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle wykorzystywane jest przez napędy elektryczne. Aktualnie silniki elektryczne w Unii Europejskiej oznaczane są zgodnie z klasami w jakich zostały wykonane, odpowiednio IE1, IE2, IE3 oraz IE4. Każda klasa charakteryzuje się określonym przedziałem sprawności pracy silnika. Różnica wartości sprawności pomiędzy klasą IE1 a IE4 może wynieść nawet ok. 10% dla silników elektrycznych o mniejszych mocach znamionowych. Dla napędów większej mocy, przyrost sprawności jest mniejszy i wynosi ok. 4-5%. Warto dodać, iż każdy remont silnika czy jego przezwajanie generuje straty sprawności o ok. 3%, a z każdym rokiem eksploatacji traci on ok. 0,15% swojej sprawności. Warto zatem przy podejmowaniu decyzji o modernizacji (służącej poprawie efektywności energetycznej w obszarze napędów elektrycznych), skupić się na jednorazowej wymianie większej ilości napędów, gdyż dzięki temu można zaoszczędzić więcej energii elektrycznej i osiągnąć wymierne oszczędności finansowe z tego tytułu. Dodatkowo, przy wsparciu tego przedsięwzięcia mechanizmem Białych Certyfikatów można liczyć na zwrot inwestycji w czasie ok. 36 miesięcy. Prócz korzyści finansowych dzięki implementacji wysokosprawnych napędów elektrycznych zyskujemy większą efektywność produkcji, obniżenie ilości awarii, obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie konkurencyjności zakładu jak i wiele innych.

Efektywność energetyczna w przemyśle
Firmy produkcyjne, kładą duży nacisk na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw czy zakładów, gdyż jej poprawa zwyczajnie się firmom opłaca – pozwala m.in. ograniczyć koszty działalności i zapewnić środki na nowe inwestycje. Koszty energii są istotną pozycją w budżetach firm, stąd wiele z nich podejmuje się optymalizacji tego obszaru. Chętnie korzystają także z pomocy firm zewnętrznych, które w dużej mierze mogą wykonać za nas większość czynności.

Jedną z takich firm jest STERNET sp. z o.o., która będąc autoryzowanym dystrybutorem firmy Siemens w obszarze silników elektrycznych, elementów zasilania i automatyki – oferuje klientom kompleksową usługę z zakresu projektów efektywności energetycznej w dziedzinie napędów elektrycznych, optymalizacji rozwiązań, serwisu silników elektrycznych oraz przekładni. W ramach projektów efektywności energetycznej oferuje m.in.:

  • wykonanie audytu energetycznego,
  • pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia,
  • konsulting,
  • realizacje.

W swoich działaniach stara się przykładać jak największą wagę do poznania i zrozumienia oczekiwań klienta. Podczas przeprowadzanych inwestycji, pracownicy STERNET sp. z o.o. ściśle współpracują z klientem na każdym etapie projektu, dbając o uzyskanie możliwie jak największych oszczędności w zakresie energochłonności.

Autor:
Maciej Magierowski
Specjalista ds. efektywności energetycznej

Artykuł promocyjny:
STERNET sp. z o.o.
tel. 609 101 552
e-mail: energia@sternet.pl
www.sternet.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *