Raporty

Cisco prezentuje wyniki badania „Workforce of the Future”. Wskazują na zmianę norm kulturowych; sposobu i miejsca pracy.

By  | 
Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Przyszłość pracy jest elastyczna. Pracownicy oczekują większej swobody i możliwości wyboru w warunkach nowej rzeczywistości.

Główne wnioski z badania dotyczące Polski:

  • 83% pracowników biurowych chce mieć możliwość wyboru miejsca, z którego wykonywane będą obowiązki. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte.
  • 68% uczestników badania chce zachować autonomię, której doświadczyli w czasie lockdownu wynikającego z pandemii.
  • Osiągając lepszą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, 58% ankietowanych było w stanie włączyć więcej ćwiczeń fizycznych do planu swojego dnia
  • 85% respondentów przyznaje, że gdyby przez jeden dzień zasiadali na stanowisku CEO, traktowaliby priorytetowo zapewnienie efektywnej współpracy i komunikacji w nowych warunkach pracy.

Jak wynika z badania Cisco „Workforce of the Future”, pandemia odcisnęła mocne piętno na sposobie i warunkach pracy ludzi na całym świecie. Spowodowała nie tylko zmianę kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw; pracownicy przekonali się również, jakie korzyści przynosi im praca z domu, umożliwiając osiągnięcie lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, a w efekcie także bardziej efektywne działanie. W nowej rzeczywistości chcą oni mieć możliwość swobodnego wyboru sposobu, czasu i miejsca wykonywania obowiązków, łącząc pracę w biurze z działaniem zdalnym.

Jednocześnie pracownicy zdają sobie sprawę, że inwestycje w technologie i umiejętności cyfrowe pozwolą zbudować solidny fundament dla odporności biznesu i jego rozwoju w przyszłości. Ich zdaniem, te kierunki powinny być priorytetem dla pracodawców w 2021 r.
Pracownicy chcą na stałe zachować wiele pozytywnych aspektów nowego sposobu pracy.

  • 68% Polaków chce zachować większą autonomię i elastyczność w codziennym życiu zawodowym.
  • 74% ankietowanych chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mimo ich rozproszenia.
  • 69% oczekuje szybszego podejmowania decyzji, tak jak miało to miejsce na początku pandemii.

Pracownicy postrzegają okres pracy w domu na początku pandemii jako przełomowy moment dla sposobu, w jaki mogą współpracować w ramach swoich organizacji. Przed lockdownem, tylko 5% uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie. W nowych warunkach, jeden schemat działania nie będzie pasował dla wszystkich pracowników, ponieważ przytłaczająca większość z nich ma nadzieję na zachowanie możliwości swobody wyboru, elastyczności i autonomii. Aż 83% badanych chce mieć możliwość decydowania o miejscu wykonywania obowiązków. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte.

„Pandemia i spowodowana przez nią gwałtowna adopcja technologii cyfrowych fundamentalnie zmieniły sposób wykonywania pracy. Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności i produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. „Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej”– dodaje Przemysław Kania.

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym
W miarę jak liderzy zwiększali zaufanie do swoich pracowników, następowały pozytywne zmiany na polu harmonii pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. 40% ankietowanych miało poczucie, że zwierzchnicy bardziej im ufają. Jednocześnie 68% pracodawców ma teraz większą świadomość wyzwań i korzyści wynikających z pracy w domu. Co więcej, 58% osób włączyło więcej ćwiczeń fizycznych do swojej codziennej domowej rutyny, a połowa (50%) chce poświęcać mniej czasu na dojazdy i bardziej produktywnie wykorzystywać swój czas.

Ankietowani przyznają także, że technologia do współpracy i umiejętności cyfrowe stanowią solidną podstawę dla odporności i rozwoju biznesu. Pracownicy są zgodni co do tego, że liderzy muszą skoncentrować się na inwestycjach w technologie, aby stymulować zmiany oraz zaspokajać potrzeby, które dotyczą ich biznesu. Zapytani o to, jakie podjęliby decyzje, gdyby przez jeden dzień mogli pełnić stanowisko CEO, przyznają, że w pierwszej kolejności wprowadziliby zmiany dotyczące pracy zdalnej:

  • 85% zapewniłoby skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami.
  • Tyle samo ankietowanych (85%) wskazuje na konieczność zapewnienia każdemu członkowi zespołu technologii niezbędnej do wykonywania obowiązków w domu na takim samym poziomie, jak w biurze.
  • 81% podjęłoby decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Na pytanie o to, na czym pracodawcy powinni skoncentrować się tworząc budżet na rok 2021, na pierwszym miejscu znalazły się odpowiedzi dotyczące inwestycji w technologie, tworzące bezpieczniejsze miejsca pracy, a następnie inwestycje w innowacje technologiczne, mające na celu zwiększenie wydajności pracowników.

O badaniu
Badanie „Workforce of the Future” zostało przeprowadzone wśród pracowników biurowych z 12 krajów regionie EMEAR, w tym z Polski. Dotyczyło m.in. oczekiwań wobec pracodawców w zbliżającym się roku. Analiza pokazuje, jak postrzegali oni pracę w domu podczas pandemii oraz jakie doświadczenia i nowe praktyki chcą z tego okresu wykorzystać w dalszej pracy. Wreszcie, wyznacza drogę dla liderów biznesu poszukujących nowych standardów w odmienionej rzeczywistości. W badaniu wzięło udział 10 000 pracowników z całego regionu – w tym ponad 1 000 Polaków, którzy w czasie pandemii i zamrożenia pracowali w domu przez co najmniej 10 kolejnych dni. Badanie zostało przeprowadzone latem 2020 roku.


O Cisco:
Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, partnerzy i produkty Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i już dziś korzystać z cyfrowych możliwości jutra. Dowiedz się więcej na www.newsroom.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *