Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Dassault Systèmes i obietnica zrównoważonego rozwoju.

By  | 

Dassault Systèmes i obietnica zrównoważonego rozwoju: zatwierdzone cele Science-Based Targets
oraz ramy czasowe zerowej emisji netto

  • Światowy lider w dziedzinie Virtual Twin Experiences (VTE) i zarządzania cyklem życia produktów wyznacza cele redukcji emisji zgodne z porozumieniem paryskim, określającym plan utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C
  • Firma wytycza mapę drogową zerowej emisji netto do roku 2040
  • Podjęte zobowiązania wspierają rozwój Virtual Twin Experiences, które pomogą branży osiągnąć zrównoważony rozwój na skalę globalną i w szybkim tempie

Firma Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ogłosiła, że Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdziła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne zarówno z założeniami porozumienia paryskiego oraz wytycznymi SBTi. Dassault Systèmes zobowiązało się również do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2040, aby wspomóc inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem w skali globalnej wykorzystując doświadczenie wirtualnych kopii bliźniaczych.

Zatwierdzone cele obejmują emisje generowane przez operacje Dassault Systèmes (zakresy 1 i 2) zgodnie z najbardziej ambitnymi celami porozumienia paryskiego, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C. Cele emisji dla podróży służbowych, dojazdów pracowniczych i łańcucha wartości (zakres 3) są zgodne z wytycznymi SBTi.

Aby rekompensować pozostałe emisje oraz spełnić obietnice związane ze zrównoważonym rozwojem do roku 2040, Dassault Systèmes razem z koncernami przemysłowymi będzie opracowywać innowacyjne technologie bazujące na platformie 3DEXPERIENCE, a przy tym ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie dwutlenku węgla z atmosfery.

Platforma 3DEXPERIENCE jest podstawą technologii wirtualnych kopii bliźniaczych oraz rozwiązaniem rewolucjonizującym najlepsze praktyki zarządzania cyklem życia produktów będące motorem napędowym transformacji w sektorze produkcji oraz służbie zdrowia, budownictwie i innych branżach gospodarki. Rozwiązanie to oferuje firmom nowe możliwości projektowania, rozwoju i dostarczania zrównoważonych innowacji klientom. Symulowanie scenariuszy z wykorzystaniem realnych danych na potrzeby testowania pomysłów oraz ich doskonalenie bez ryzyka, a także usprawnianie procesu generowania wartości pozwala redukować emisje i zużycie zasobów.

– Dassault Systèmes jest firmą opierającą swój rozwój na badaniach naukowych, a naszym celem jest zapewnienie harmonii między produktami, naturą i życiem. Platforma 3DEXPERIENCE oraz technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwala naszym klientom zmniejszyć ślad węglowy i działać na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Wytyczyliśmy własną mapę drogową, aby zrealizować zatwierdzone cele emisji i neutralności węglowej – mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. – Dostarczając rozwiązania oraz najlepsze praktyki branżowe, pomagamy naszym klientom w transformacji ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, zapewniając jednocześnie harmonię między produktami, naturą i życiem i mając swój wkład w realizację celów porozumienia paryskiego w ciągu najbliższej dekady.

Dassault Systèmes czyni starania, aby zrealizować cele porozumienia paryskiego i stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Poza ukierunkowaniem własnych operacji na zrównoważony rozwój oraz dostarczaniem klientom technologii niezbędnych do tworzenia innowacji, Dassault Systèmes współpracuje z szerokim gronem interesariuszy, aby minimalizować wpływ generowanych odpadów, konsumpcji i procesów przemysłowych na środowisko. W ostatnim czasie Dassault Systèmes zostało współzałożycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji oraz inicjatywy Digital with Purpose GeSI. Firma została także ujęta w raporcie Corporate Knights 2021 Clean200 i otrzymała rating ESG AA od MSCI.

„Gratulujemy firmie Dassault Systèmes podjęcia ambitnych zobowiązań, ponieważ przyspieszają one działania na rzecz klimatu w ramach jej własnej działalności, ale także w operacjach dostawców i klientów” – powiedział Jonathan Sykes, prezes zarządu Carbon Intelligence, którego zespół wspierał przygotowanie strategii.

Szczegółowe informacje na temat celów Science-Based Targets oraz ram czasowych zerowej emisji netto można znaleźć na stronie internetowej firmy.

Dalsze informacje:

Pełna lista celów redukcji emisji Dassault Systèmes zatwierdzonych przez SBTi:
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action?sector=Software%20and%20Services#table

Infografika: zatwierdzone cele Science-Based Targets oraz ramy czasowe zerowej emisji netto https://www.3ds.com/sustainability/compass/experience-change

Zaangażowanie Dassault Systèmes w zrównoważony rozwój: https://www.3ds.com/sustainability

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM): http://www.3ds.com


Informacje o firmie Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, jest katalizatorem ludzkiego postępu. Zapewniamy firmom i użytkownikom indywidualnym wirtualne środowiska 3D do współpracy w celu opracowywania zrównoważonych innowacji. Tworząc wirtualne bliźniaki prawdziwego świata dzięki platformie i aplikacjom 3DEXPERIENCE, nasi klienci przekraczają granice w zakresie innowacji, nauki i produkcji. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 290 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.3ds.com/pl-pl.

3DEXPERIENCE, znak Compass, 3DS logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, oraz IFWE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Dassault Systèmes, francuskiej „société européenne” (wpis do rejestru handlowego Versailles # B 322 306 440), lub firm zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *