Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Dekarbonizacja przemysłu. Jak będzie wyglądać niskoemisyjna przyszłość?

By  | 

„Fit for 55” to szansa na skuteczną dekarbonizację przemysłu. Jak będzie wyglądać niskoemisyjna przyszłość?

Dekarbonizacja przemysłu to kolejny wielki krok na drodze do osiągnięcia przez europejskie państwa neutralności węglowej, co jest głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu. Przygotowany przez Unię Europejską pakiet legislacyjny „Fit for 55” ma do 2030 roku doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla o 55 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990. Z jednej strony stawia on polską gospodarkę przed ogromnym wyzwaniem. Z drugiej jest ogromną szansą na „zielony” skok technologiczny dla tysięcy przedsiębiorstw. Na przepis na sukces składa się kilka znaczących kroków ku niskoemisyjnej przyszłości.

W 2014 roku przemysł odpowiadał za prawie 28 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jest więc jasne, że dekarbonizacja w skali całego świata nie może zostać osiągnięta bez uwzględnienia wpływu dekarbonizacji przemysłowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu firm, które zajmują się dekarbonizacją, modernizacja przemysłu w celu obniżenia emisji CO2 może zostać przeprowadzona możliwie szybko i niezwykle skutecznie.

Rozwiązania dekarbonizacyjne na drodze do niskoemisyjnej przyszłości

Solidne i zintegrowane platformy są niezbędne dla globalnej dekarbonizacji przemysłu. Usługi doradcze Schneider Electric w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym pomagają organizacjom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z dekarbonizacją oraz osiąganiu celów neutralności węglowej. Jest to możliwe dzięki unikalnemu połączeniu działalności strategicznej, analitycznej oraz zaangażowania dostawców. Warto dodać także konsekwentne wdrażanie zmian poprzez zamówienia na energię odnawialną, offset węglowy czy dekarbonizację łańcucha dostaw.

„Dekarbonizacja łańcucha dostaw jest kluczowa dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Stanowi zarazem doskonały przykład skoordynowanych wysiłków przedsiębiorstw. Jako Schneider Electric aktywnie uczestniczymy w tym procesie, oferując rozwiązania z zakresu automatyzacji i cyfrowej dekarbonizacji. Uruchomiliśmy globalną usługę niwelowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Jej celem jest pomoc organizacjom w rozwiązaniu problemu i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla na każdym etapie działalności” – wyjaśnia Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Pionu Przemysłu na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

Co warto podkreślić, aby dekarbonizacja przemysłu stała się faktem, branże muszą podjąć wyzwanie transformacji i skorzystać z dobrodziejstw digitalizacji, np. implementując rozwiązania oparte na danych z Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji. Tutaj kluczowa jest stała współpraca i skoordynowanie wysiłków wielu różnych podmiotów.

„Szacujemy, że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w przemyśle, digitalizacji i uproszczeniu systemów dystrybucji energii elektrycznej, możliwe jest ograniczenie śladu węglowego nawet o 20 proc. przy podobnej wielkości oszczędności energii i kosztów utrzymania” – podkreśla Ireneusz Martyniuk z firmy Schneider Electric.

Jak dodaje ekspert – „Schneider Electric na całym świecie angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz dekarbonizacji. Przykładowo w ramach projektu Zero Carbon współpracujemy z blisko tysiącem naszych dostawców, aby do 2030 roku ograniczyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw o połowę. Jeśli chodzi o zasoby własne, planujemy w tym czasie przejście w 100 procentach na odnawialne źródła energii”.

Osiągnięcie transformacji sektorów przemysłu i energetyki poprzez rozwiązania dekarbonizacyjne
Europejska Agencja Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Energetyka, przemysł i transport to trzy strategiczne branże pod kątem stopniowego ograniczania emisji CO2. Chcąc osiągnąć efektywną transformację w tych sektorach, konieczne wydaje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w ramach całej gospodarki.

Unijna strategia Zielonego Ładu zakłada rozszerzenie zestawu instrumentów na rzecz zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej. Ze środków tych będą mogły korzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Od efektywnego spożytkowania funduszy zależeć będzie to, czy polska gospodarka dokona wielkiego skoku w zakresie innowacyjności i ekologii. Skoku, z którego zyski czerpać będą przyszłe pokolenia.

Schneider Electric
Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *