Przemysł 4.0

DSR S.A. wśród 27 beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach programu GameINN 2019!

By  | 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu sektorowego GameINN wybrało 27 projektów do dofinansowania na łączną kwotę ponad 104 mln złotych. 

NCBR, jako instytucja pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 poinformowała, że zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2019 Działanie 1.2 “Sektorowe programy B+R” – program GameINN. Spośród 83 wniosków, które wpłynęły w ramach programu, dokonano oceny 63 wniosków, z czego do dofinansowania zostało wybranych 27 projektów. Wyniki tego największego programu wsparcia dla branży gamingowej w Polsce ogłoszono dnia 27 września 2019 roku.

Celem programu GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już 300 mln zł wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego, stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu.

Koncepcja Przemysłu 4.0 w świecie wirtualnym i rzeczywistym

DSR S.A. do konkursu zgłosiło swój autorski projekt pod nazwą (4FM) 4FACTORY MANAGER. Jest to koncepcja innowacyjnej gry, symulującej zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi, wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym, z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0. Łączna kwota dofinansowania dla tego projektu wyniesie ponad 2,5 mln złotych!

Proponowany model rozgrywki zakłada, że świat przedstawiony w grze niezwykle precyzyjnie odzwierciedla rzeczywiste środowiska produkcyjne, a wypracowane przez gracza nowatorskie rozwiązanie danego problemu zarządzania w świecie wirtualnym może zostać bezpośrednio wykorzystane do poprawy jakości zarządzania w realnym zakładzie produkcyjnym. Narzędzie będzie mogło znaleźć zastosowanie w trzech obszarach produkcji: harmonogramowanie produkcji, realizacja produkcji oraz w zarządzaniu rentownością zakładu produkcyjnego. Jednym z kluczowych aspektów innowacyjności będzie wdrożenie po raz pierwszy na świecie modelu rozgrywki bazującego na bezpośredniej interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym. Projekt 4FM zostanie wdrożony w Polsce i na świecie oraz skierowany do osób zainteresowanych tematyką gier segmentu strategiczno-ekonomicznego lub tych zawodowo zajmujących się zarządzaniem. Takie działania mogą przyczynić się do podniesienia kompetencji w obszarze zarządzania produkcją.

 Na dobrych fundamentach

Pomysł 4FACTORY MANAGER, którego autorem jest jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów systemów informatycznych dla produkcji, prywatnie zapalony gracz, trafił w DSR na dobry grunt. Ten grunt to skuteczne połączenie doświadczenia, wiedzy i pasji zespołu z najnowszymi technologiami IT. Uznanie ekspertów NCBiR nas cieszy, podobnie jak cieszy nas codzienne uznanie prawie 150 firm produkcyjnych, będących naszymi Klientami i korzystających z oferty DSR 4FACTORY.  Doświadczenie i wiedza zdobywane w codziennej pracy znajdzie teraz zastosowanie w 4FACTORY MANAGER” – komentuje Piotr Rojek, Prezes DSR S.A.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dr inż. Wojciech Kamieniecki – podsumował wyniki konkursu:

Szczególnie cieszy fakt, że wśród wyłonionych projektów – podobnie jak w poprzednich edycjach – znajdują się projekty dotyczące rozwiązań służących nie tylko rozrywce, ale również związane z przemysłem 4.0”.

 

Dodatkowe informacje o konkursie GameINN oraz lista wszystkich beneficjentów są dostępne na stronie: http://bit.ly/2mW3gCf.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *