Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Dynamiczne oświetlenie ewakuacyjne Matrix CGLine+

By  | 

Czas potrzebny na ewakuację ludzi z budynku komercyjnego w sytuacji awaryjnej ma krytyczny wpływ na ich bezpieczeństwo. Liczy się każda sekunda. Dzięki poprawie zdolności ludzi do identyfikowania znaków ewakuacyjnych, są oni w stanie szybciej reagować i dotrzeć do bezpiecznego miejsca w odpowiednio krótkim czasie.

Oprawa Matrix CGLine+ w Systemie Ewakuacji Adaptacyjnej, umożliwia dostosowanie drogi ewakuacji w czasie rzeczywistym w zależności od charakteru i lokalizacji zagrożenia. Matrix CGLine+ dostosowuje kierunek wyświetlanej strzałki w celu zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa ewakuacji z budynków komercyjnych.

Ta autonomiczna oprawa kierunkowa wyświetla strzałkę skierowaną w jeden z czterech dostępnych kierunków. System ewakuacji adaptacyjnej CGLine+ może obsługiwać do 30 wejść. Wewnętrzna bateria podtrzymująca zasilanie zapewnia bezpieczne działanie sterownika w przypadku awarii zasilania sieciowego. Dodatkowa funkcja przewijania (migania) strzałki znacznie zwiększa widoczność znaku w oświetlonych pomieszczeniach oraz daje jednoznaczną informację osobom z wadami słuchu. Oprawy adaptacyjne mogą wyświetlać również czerwony znak „X” oznaczający, że dana droga ewakuacyjna została zablokowana lub jest niebezpieczna. Jest to skuteczne narzędzie w przypadku, gdy należy odciągnąć ludzi od zagrożonej strefy. W takiej sytuacji oprawa kierunkowa systemu ewakuacji adaptacyjnej doprowadzi ludzi do naprawdę bezpiecznego miejsca.

W trybie normalnej pracy oprawa Matrix działa dokładnie tak, jak standardowa oprawa kierunkowa, przy zachowaniu wszelkiej niezbędnej zgodności z regulacjami prawnymi.

Wykorzystując najnowszą technologię LED i baterie litowo-jonowe, oprawy Matrix CGLine+ oferują wysoką wydajność oraz długoterminową niezawodność. Wysoka luminancja kontrastowego koloru białego zapewnia wysoki poziom dostrzegalności nawet w jasnym otoczeniu.

W trybie pracy adaptacyjnej oprawy mogą wskazywać jeden z czerech kierunków, w oparciu o szereg zaprogramowanych wcześniej scenariuszy zdarzeń. Funkcja ta może być aktywowana ręcznie, na przykład na podstawie nagrań z kamer przemysłowych albo wyzwalana automatycznie przez centralę przeciwpożarową lub ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe.

Matrix CGLine+ korzysta z szybkiej i łatwej instalacji, z kilkoma wpustami kablowymi wbudowanymi na górze i z tyłu, umożliwiającymi przelotowe okablowanie połączeń zasilania i magistrali. Sterownik Matrix CGLine+ umożliwia zautomatyzowany program testowy, który w sposób ciągły monitoruje stan pracy wszystkich opraw w systemie, redukując czas i koszty związane z regularnymi testami manualnymi. Każda awaria zostanie zidentyfikowana i zgłoszona za pośrednictwem zintegrowanej funkcji poczty elektronicznej, co umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie serwisowania.

W oparciu o analizę ryzyka i wynikającą z niej koncepcję ewakuacji należy zdefiniować zachowanie opraw oświetleniowych w tabeli scenariuszowej. Tabela jest podstawą do zaprogramowania systemu AE CGLine+ za pomocą oprogramowania komputerowego. Może być ona również wykorzystywana do definiowania i dokumentowania struktury systemu CGLine+ (tj. definiowania linii, grup testowych i stref lokalnych).

Bieżąca konserwacja systemu jest wspomagana przez automatyczną funkcję testu, która uruchamia ciągłe kontrole i wysyła ostrzeżenia w przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki. Dzięki temu można natychmiast rozpocząć pracę naprawczą i zaoszczędzić czas, koszty i uniknąć niedogodności związanych z regularnym przeprowadzaniem kontroli manualnych.

Korzyści dla rynku

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji systemów bezpieczeństwa, a w szczególności oświetlenia awaryjnego, firma Eaton opracowała System Ewakuacji Adaptacyjnej, który umożliwia szybsze, bezpieczniejsze i bardziej sprawne przeprowadzenie ewakuacji, zwłaszcza, gdy jest on zintegrowany z systemem powiadamiania głosowego i dźwiękowego (system sygnalizacji pożarowej).

Przepisy wymagają, aby systemy oświetlenia awaryjnego były regularnie testowane, konserwowane i utrzymywane w pełnej gotowości do pracy. W celu uniknięcia zakłóceń związanych z przeprowadzaniem testów ręcznych, należy uwzględnić zastosowanie systemów testowania automatycznego. Firma Eaton oferuje alternatywne systemy testowania zoptymalizowane pod kątem różnych typów budynków. Zgodna z europejskimi standardami oświetlenia awaryjnego, oprawa Matrix CGLine+ może również działać jako standardowy znak kierunkowy, tworząc rozwiązanie bezpieczeństwa typu all-in-one. Czas pracy awaryjnej można wybrać z opcji jedno- lub trzygodzinnych.

Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych umożliwia właścicielom budynków kierowanie ludzi do wyjścia w możliwie najbezpieczniejszy sposób, gdy zmieniają się warunki lub charakter zagrożenia. Z rozwojem wydarzeń zagrożenia pożarem, atakiem terrorystycznym i klęskami żywiołowymi się zmieniają; oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia przekierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

CG+ posiada funkcję Zwiększonej Afordancji, zaprojektowaną w celu poprawy rozpoznawania przez ludzi kierunku dróg ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych. Sterowanie CG+ umożliwia miganie lub pulsowanie podświetlanych znaków wyjściowych, co czyni je bardziej widocznymi, a tym samym może przyspieszyć proces ewakuacji.

 

Innowacyjne elementy produku

W przeciwieństwie do systemów „aktywnych” i „dynamicznych”, technologia firmy Eaton jest zdolna do pełnej adaptacji, a jej instrukcje mogą być modyfikowane w czasie rzeczywistym. System ten został szczegółowo przetestowany i jest zgodny z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, chociaż omawiana technologia jest tak nowoczesna, że normy jej dotyczące, nie zostały jeszcze w pełni zdefiniowane.

Matrix jest pierwszą oprawą ze znakiem kierunkowym, która może być skonfigurowana tak, aby wskazywać inny kierunek ewakuacji (4 różne strzałki) lub uniemożliwiać dostęp do stref roboczych lub niebezpiecznych obszarów (czerwony znak „X”) bez dodatkowych części lub piktogramów. Oprawa może pracować przez godzinę i 3 godziny w sytuacjach awaryjnych, co ułatwia planowanie i zaoszczędza miejsce w magazynie.

Zintegrowany serwer WWW jest dostępny dla wygodnej wizualizacji, sterowania i monitorowania wszystkich podłączonych opraw CGLine+. Do sterownika można uzyskać dostęp z dowolnego komputera z połączeniem IP i zwykłą przeglądarką internetową bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania.

Zintegrowana usługa poczty elektronicznej automatycznie wysyła wiadomości e-mail do maksymalnie dziesięciu odbiorców na ewentualność nieprawidłowości w pracy systemu np. w przypadku stanu krytycznego. Celem tej funkcji jest aktywne i natychmiastowe powiadamianie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budynku o wszelkich usterkach, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego połączenia ze sterownikiem w danym momencie.

Oprawa jest dostępna w wersjach o stopniu ochrony IP42 i IP65, dzięki czemu może być stosowana w normalnych warunkach wewnętrznych oraz w pomieszczeniach o wyższym poziomie zabrudzenia i wilgotności. Więcej możliwości oprawy Matrix zostanie wykorzystane w scenariuszach, które mogą być aktywowane lokalnie za pomocą uniwersalnego wejścia przełącznika, które może reagować np. na kontakt z czujnikiem pożarowym. Przełączniki obrotowe umożliwiają wybór piktogramu standardowego i piktogramu scenariusza.

Pełna funkcja oprawy Matrix jest wykorzystywana w połączeniu z Systemem Ewakuacji Adaptacyjnej CGLine+. Strzałka w trybie standardowym dla 30 różnych scenariuszy może być łatwo zaprogramowana za pomocą oprogramowania komputerowego i zostanie zastosowana przez kontroler sieciowy AE CGLine+.

Opcje piktogramów scenariuszy obejmują znaki dynamiczne, co oznacza, że strzałka może się poruszać lub mrugać, a czerwony znak „X” może być statyczny lub mrugać. Dzięki temu oprawa będzie bardziej widoczna i pomoże osobom przebywającym w budynku znaleźć instynktownie właściwą drogę ewakuacji. Oprawa ma wysoką luminancję ponad 1000 cd/m², dzięki czemu można ją łatwo rozpoznać nawet w jasnym otoczeniu.

Jest ona wyposażona w przyjazną dla środowiska i niezawodną baterię litowo-jonową o zwiększonym poborze mocy dzięki mniejszemu samowyładowaniu i zoptymalizowanej technologii ładowania. Kompletna konstrukcja jest zaprojektowana i wykonana na 10 lat bezobsługowej eksploatacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.pl. Aktualności dostępne są na kanale (@ETN_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton) w serwisie LinkedIn.


Informacje o firmie Eaton

Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton jest firmą zarządzającą energią z obrotem 21,6 mld USD w 2018 roku. Zapewniamy wydajne energetycznie rozwiązania, które pomagają naszym klientom zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo oraz zrównoważyć zużycie energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Eaton pragnie poprawiać jakość życia i dbać o środowisko poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii. Eaton zatrudnia około 100 000 pracowników i sprzedaje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.eu.


Kontakt dla czytelników:
Eaton Electric Sp. z o.o., Biuro Warszawa,
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
Tel: +48 22 320 5050,
email: pl-warszawa@eaton.com.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *