Raporty

Fundacja La Fondation Dassault Systèmes wspiera Uniwersytet Nauk Stosowanych w Trewirze

By  | 

Specjalny grant pozwoli studentom zdobywać umiejętności z zakresu rozwoju i wytwarzania produktów dzięki nowym metodom nauczania, bazującym na immersyjnej rzeczywistości wirtualnej

La Fondation Dassault Systèmes, fundacja wspierająca przemiany w dziedzinie edukacji i badań naukowych w oparciu o możliwości jakie niesie technologia 3D oraz przestrzeń wirtualna, ogłosiła przyznanie grantu niemieckiemu Uniwersytetowi Nauk Stosowanych w Trewirze, który przygotowuje studentów do kariery inżynierskiej dzięki zastosowaniu nowych metod nauczania bazujących na immersyjnej rzeczywistości wirtualnej.

Uczelnia wykorzysta przyznane środki na opracowanie, walidację i wdrożenie scenariuszy e-learningowych bazujących na immersyjnej rzeczywistości wirtualnej, które będą wykorzystane w programie nauczania „Laboratory for Digital Product Development and Manufacturing”.

Studenci 10 programów licencjackich i ośmiu programów magisterskich z zakresu inżynierii, technologii i nauk ścisłych skorzystają z aplikacji oferujących nowe metody wizualizowania danych oraz interakcji z nimi, poznają także złożone procesy inżynieryjne i biznesowe stosowane w rozwoju i wytwarzaniu produktów przemysłowych. Aplikacje będą użyte w projektach studentów w takich dziedzinach, jak projektowanie oraz tworzenie prototypów i efektywnych koncepcji zrównoważonego transportu lokalnego, robotyka, ergonomia i symulacje, wirtualne projektowanie fabryk, modelowanie obiektów budowlanych oraz immersyjne doświadczenia marketingowe. Środki z grantu zostaną także wykorzystane na publikacje postępów prac projektowych w ramach serii publicznych wykładów i materiałów wideo dostępnych w Internecie.

– Immersyjna rzeczywistość wirtualna (IVR) może zrewolucjonizować procesy cyfrowej transformacji przemysłu. Uczelnie wyższe powinny dostosować się do przemian i kształcić studentów w zakresie odpowiedzialnego i przemyślanego wykorzystania technologii IVR – mówi Michael Hoffmann, dyrektor laboratorium LDPF na Wydziale Inżynierii i Technologii w Trier University of Applied Sciences. – Wsparcie fundacji La Fondation Dassault Systèmes pomoże nam wzbogacić program nauczania i zwiększyć potencjał tego zaawansowanego narzędzia e-learningowego na potrzeby kierunków inżynieryjnych w naszej uczelni.

– Immersyjne środowiska wirtualne oferują studentom nowe, bardziej dynamiczne i po prostu lepsze wrażenia poznawcze, które będą mogli zastosować w życiu zawodowym, aby stawić czoła zarówno współczesnym, jak i przyszłym wyzwaniom – mówi Thibault de Tersant, prezes fundacji La Fondation Dassault Systèmes. – Wspierając Uniwersytet w Trewirze, wykonujemy kolejny krok w kierunku transformacji edukacji i zwiększania szans przyszłych pokoleń na rynku pracy dzięki sprawdzonym w przemyśle technologiom 3D.


Informacje o La Fondation Dassault Systèmes
Fundacja La Fondation Dassault Systèmes oferuje granty, szkolenia i wiedzę z zakresu technologii 3D bazujących na rzeczywistości wirtualnej szkołom, uczelniom wyższym, centrom badawczym, muzeom i stowarzyszeniom w Europie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Misją organizacji jest inspirowanie młodych ludzi pasjonujących się inżynierią, nauką i technologiami cyfrowymi do tworzenia społeczeństwa ukierunkowanego na współpracę. W ramach tej misji fundacja aktywnie angażuje się w znajdywanie nowych sposobów dzielenia się swoim „know-how” i przekształcania metod nauczania pod kątem wyszukiwania nowych talentów i pomagania im w realizacji marzeń. Więcej informacji: lafondation3ds.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *