Raporty

Jak sieć 5G wpłynie na rozwój infrastruktury brzegowej?

By  | 

Vertiv opublikował raport specjalny Edge Archetypes 2.0 – Deployment-Ready Edge Infrastructure Models”, w którym zaprezentował cztery wzorcowe modele wdrażania infrastruktury brzegowej. Stanowią one filar dla projektantów tego typu rozwiązań i umożliwiają osiągnięcie znacznych oszczędności, jak też przyspieszenie prac implementacyjnych.

Sieci 5G mogą być nawet pięciokrotnie szybsze niż 4G i zapewnić stukrotny wzrost wydajności ruchu. Tak znaczny postęp wymaga fundamentalnych zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej. Dlatego operatorzy obecnie wdrażają w swoich sieciach duże ilości zasobów do przetwarzania danych ich brzegu (edge), aby operacja ta odbywała się jak najbliższej źródła danych – bez konieczności przesyłania ich na duże odległości, co ze względu na pojawiające się opóźnienia zawsze ma negatywny wpływ na wydajność.

Tempo wdrożeń infrastruktury brzegowej odzwierciedla znaczenie, jakie ma ona dla branży telekomunikacyjnej. Szacunkowo, globalnie dochody z 5G w 2021 r. miały wzrosnąć o około 39%, do 19,1 mld USD i prognozuje się, że do 2035 r. 5G wygeneruje łączny przychód na poziomie 12,3 bln USD . Na same inwestycje i działania badawczo-rozwojowe związane z 5G (w tym dużą część na przetwarzanie na brzegu sieci) branża telekomunikacyjna przeznacza rocznie 265 mld USD .

Istnieje zatem pilna potrzeba rozwoju tej infrastruktury, ale szybkie i ekonomiczne wdrażanie nowych środowisk brzegowego przetwarzania danych napotyka na poważne problemy. Operatorzy potrzebują setek, a w niektórych przypadkach tysięcy nowych, różnorodnych obiektów działających na brzegu sieci, aby w pełni wykorzystać potencjał 5G. Warunki geograficzne, klimatyczne, zapotrzebowanie na moc obliczeniową do przetwarzania danych i energię elektryczną, a także niezliczone przepisy i lokalne wytyczne stawiają konkretne wyzwania architektoniczne i inżynieryjne. Operatorzy miewają wrażenie, że przy każdym wdrażaniu infrastruktury brzegowej wymyślają koło na nowo.

To właśnie ten problem stara się rozwiązać Vertiv prezentując zestaw wzorcowych modeli tworzenia infrastruktury brzegowej, co może przełożyć się na jej standaryzację i usprawnienie wdrażania w różnych lokalizacjach, także w przypadku sieci 5G. Modele te zostały wypracowane na bazie zdobytego przez inżynierów Vertiv doświadczenia przy różnego typu projektach. Uzupełniono je o opinie praktyków z różnych branż, w tym operatorów telekomunikacyjnych, dzięki czemu zdefiniowano cztery różne modele infrastruktury brzegowej. Są to: urządzenia brzegowe (Device Edge), infrastruktura brzegowa w skali mikro (Micro Edge), rozproszone brzegowe centra danych (Distributed Edge Data Center) i regionalne brzegowe centra danych (Regional Edge Data Center).

Znaczące ułatwienia dla operatorów telekomunikacyjnych

Branża telekomunikacyjna jest inna niż wszystkie, ponieważ jest zarówno klientem usług przetwarzania brzegowego, jak i twórcą infrastruktury brzegowej. Jako klienci, operatorzy telekomunikacyjni do obsługi swoich wewnętrznych funkcji sieciowych korzystają z obiektów w skali mikro lub rozproszonych brzegowych centrów danych. Jako dostawcy zaś inwestują w rozproszone brzegowe centra danych i oferują te zasoby swoim klientom w modelu kolokacyjnym, w ramach partnerstwa w chmurze publicznej oraz w postaci infrastruktury jako usługi (IaaS).

Ponadto, operatorzy telekomunikacyjni korzystają z innych usług chmurowych, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie standaryzacji infrastruktury i sprzętu. Operatorzy wież komórkowych i dostawcy usług kolokacyjnych również odgrywają tu ważną rolę, ponieważ współpracują z operatorami telekomunikacyjnymi i zarazem pracują jako ich partnerzy oraz potencjalni dostawcy. Jest to złożone, ciągle rozwijające się środowisko. Wielu potencjalnych partnerów wykorzystuje również regionalne brzegowe centra danych w swoich sieciach.

Firmy telekomunikacyjne mogą korzystać z tych modeli, aby uzyskać przewagę nad innymi podmiotami wdrażającymi rozwiązania brzegowe. W ten sposób mogą wcześniej przygotować ogólne założenia projektowe i architektoniczne, a niezbędne modyfikacje wprowadzać szybko i równolegle z innymi zadaniami. Zamiast tysiąca unikalnych projektów, mogą wybrać jeden lub dwa modele infrastruktury brzegowej, dzięki czemu zamawianie rozwiązań do jej budowy i wdrażanie będzie przebiegało sprawniej, a przyszła obsługa stanie się prostsza i spójna we wszystkich lokalizacjach.

Modele te są przydatne w różnych branżach, ale w oczywisty sposób rozwiązują niektóre z głównych przeszkód, na jakie napotykają operatorzy telekomunikacyjni przy wdrażaniu sieci 5G, takich jak nieznajomość systemów IT, powolne planowanie i wdrażanie oraz wysokie koszty modyfikacji. Umożliwiają one standaryzację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, na którą czekali operatorzy telekomunikacyjni. Stanowią też bardzo znaczący postęp w dziedzinie obliczeń brzegowych od początku tej rewolucji.


O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *