Raporty

W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej

By  | 

Wiele czynników wywarło w ostatnim czasie znaczący wpływ na przemysł spotkań – pandemia COVID-19, wojna, kryzys gospodarczy, transformacja cyfrowa, deglobalizacja, transformacja klimatyczna i zmiany demograficzne. Jaka będzie jej przyszłość; jakie wyzwania ją czekają i jakie wymagania stawiają przed nią zmiany demograficzne?

By znaleźć odpowiedzi na te pytania Grupa MTP i infuture.institute, którego założycielką i CEO jest Natalia Hatalska, stworzyły raport „Przyszłość branży targowej”. Na podstawie danych zastanych, wywiadów z ekspertami i warsztatów jakościowych zdiagnozowane zostały czynniki, które mają lub będą miały wpływ na zmiany zachodzące w branży targowej.

Hasłem przewodnim raportu jest „rezyliencja”, czyli umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków niezależnie od ich skali i siły. To zdolność do szybkiego odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił; odporność; umiejętność szybkiego odbicia się. To umiejętność, która w otaczającym nas świecie jest niezbędna, nie tylko w przemyśle spotkań, ale w biznesie w ogóle.

Raport to obraz stanu obecnego i scenariusze przyszłości, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak branża MICE może funkcjonować w nowej rzeczywistości i czego od niej oczekuje zmieniające się społeczeństwo. Premiera raportu ma miejsce podczas Europejskiej Konferencji UFI, czyli spotkania liderów Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, które po raz pierwszy w historii odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poznań Congress Center. Czas publikacji raportu jest też wyjątkowy dla Grupy MTP, zbiega się bowiem w czasie z podsumowaniem obchodów 100-lecia powstania targów w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że raport będzie dla Państwa ciekawym narzędziem w zarządzaniu strategicznym, który pozwoli przygotować się na ewentualne zmiany, opracować najlepszą strategię działania i w konsekwencji – jak być odpornym (resilience) na ewentualne zakłócenia (disruption) biznesu.

Raport można pobrać tu 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *