Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Kärcher Klimatycznym Liderem Europy 2021 według prestiżowego Financial Times

By  | 

Prestiżowy dziennik brytyjski Financial Times opublikował na swych łamach ranking 300 europejskich firm, które najlepiej radzą sobie z redukowaniem emisji gazów cieplarnianych. Wśród wymienionych firm znalazła się także niemiecka firma rodzinna Kärcher – globalny lider w dostarczaniu technologii czyszczenia.

300 wyróżnionych firm to te, które osiągnęły największą redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych (GHG) w latach 2014-2019. Intensywność emisji definiuje się jako tony emisji CO2 na 1 mln euro przychodów.

W ostatnich latach firma Kärcher konsekwentnie realizowała wszystkie swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności w odniesieniu emisji CO2 i redukcji odpadów odniesiono sukces. Emisja CO2 została zredukowana o 20 procent od 2017 roku, a ilość odpadów o 26 procent. Tylko w latach 2017 – 2019 udało nam się zaoszczędzić 102 tony tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o zużycie CO2, zoptymalizowano różne obszary: Kärcher coraz częściej produkuje swoje produkty na rynkach, na których są one sprzedawane, co zmniejsza odległości dostaw. Towary są coraz częściej transportowane koleją, a systemy fotowoltaiczne na dachach budynków są ukłonem w stronę transformacji energetycznej i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy zakłada, że do roku 2021 wszystkie zakłady produkcyjne i logistyczne na całym świecie będą neutralne pod względem emisji CO2. Ponadto Kärcher koncentruje się na recyklingu surowców, redukcji tworzyw sztucznych w materiałach opakowaniowych, ustanowieniu proaktywnego zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami oraz licznymi działaniami na rzecz społeczności w których działa firma.

Kärcher opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wyznaczają globalne standardy dla priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Te 17 celów ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju na całym świecie na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, a w szczególności ekologicznej. Weszły one w życie 1 stycznia 2016 r. na okres 15 lat (do 2030 r.) i mają zastosowanie do wszystkich krajów członkowskich.

Firma Kärcher jest przedsiębiorstwem rodzinnym, mimo iż działa globalnie nadal pozostaje wierna swoim korzeniom. Kładzie szczególny nacisk na rozwój lokalnych inicjatyw i wspieranie społeczności głównie w zakresie swoich kompetencji, czyli zachowania czystości i higieny, co jest nie przecenienia zwłaszcza w dobie pandemii.

Koncern działa mając na względzie ważne cele ONZ, tak aby chronić zasoby naturalne planety i ma na tym koncie wiele sukcesów.

Firmy wymienione na liście Liderów Klimatu w Europie z pewnością mogą być dumne z tego, że znalazły się w tym gronie. Nie jest to jednak kwestia przypadku, a przemyślanej i konsekwentnej strategii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *