Automatyka i mechanika

Optymalny dobór łożysk zapobiega przestojom w produkcji

By  | 

Łożyska są wysoko obciążonymi komponentami napędowymi, które z czasem stają się podatne na zużycie. Mając to na uwadze, szczególnie ważne jest uwzględnienie łożysk podczas opracowania planu prac konserwacyjnych, ponieważ taka strategia pomoże wydłużyć okres eksploatacji maszyn lub wyposażenia.
 

Zdj. 1.  Poprawna instalacja za pomocą właściwych narzędzi zapewnia niezawodne działanie łożysk przez długi czas 

Ignorowanie tego czynnika może mieć poważne konsekwencje. Na przykład uszkodzenie tylko jednego łożyska może często skutkować zatrzymaniem całego systemu lub linii produkcyjnej. Usługi monitorowania stanu maszyn (CMS), stanowiące część Programu Wartości Dodanej AIP+, podsumowują indywidualne podejście firmy NSK do najlepszych praktyk ochrony łożysk.

Szacuje się, że aż do 20% wszystkich uszkodzeń łożysk ma związek z ich niewłaściwą instalacją, dlatego personel ds. konserwacji powinien być przede wszystkim właściwie wyszkolony oraz powinien wykorzystywać odpowiednie narzędzia. Z tego powodu firma NSK zapewnia klientom kursy szkoleniowe dla działów utrzymania ruchu. Dzięki pakietowi rozwiązań serwisowych i konserwacyjnych AIP +, NSK może oferować wysokiej jakości, funkcjonalne narzędzia ułatwiające realizację typowych zadań łożyskowych w przemyśle. Oferta AIP+ obejmuje mechaniczne i hydrauliczne narzędzia montażowe, a także nagrzewnice indukcyjne.

Jeśli łożyska zawodzą przedwcześnie, to dzieje się tak często dlatego, że nie wybrano optymalnego typu łożysk lub nie zostały one poprawnie dostosowane do zastosowania i/lub warunków środowiska pracy. Typowymi przykładami są maszyny wymagające regularnego czyszczenia, takie jak stosowane w sektorze przetwórstwa żywności. Czyszczenie za pomocą strumieni wody pod ciśnieniem lub parą powoduje wymywanie środka smarnego i wnikanie zanieczyszczeń do łożysk. Jednak te problemy można przezwyciężyć poprzez zastosowanie łożysk Molded-Oil NSK, które posiadają smar trwale osadzony w medium nośnikowym.

W ramach programu AIP+ firma NSK może przeprowadzić na miejscu u klienta badanie zarówno łożysk, jak i warunków środowiska ich pracy. Następnie eksperci firmy tworzą specjalną propozycję łożysk rekomendowanych do użycia, uzupełnioną o analizę kosztów.

Można to zaobserwować u niemieckiego producenta samochodów, w przypadku którego łożyska wrzecion silnikowych wymagały regularnej wymiany w 15 identycznych centrach produkcyjnych. Firma NSK odkryła, że przedwczesne uszkodzenia były spowodowane przez zewnętrzne zanieczyszczenia i zasugerowała użycie uszczelnionych, bardzo precyzyjnych łożysk. W rezultacie uszkodzenia łożysk zostały znacząco zredukowane – okres ich eksploatacji wydłużył się z 12 do ponad 36 miesięcy, co z kolei zapewniło firmie roczne oszczędności rzędu ponad 50.000 euro na samych tylko kosztach instalacji.

Usługi monitorowania stanu maszyn (CMS), jako strategia alternatywna, charakteryzują się bardziej prewencyjnym podejściem w zakresie przedłużania okresu eksploatacji łożysk. NSK oferuje to rozwiązanie również w ramach programu AIP +, w którym to przypadku technik serwisowy firmy bada instalację klienta, aby na miejscu zarejestrować parametry, takie jak wibracje, temperatura i prędkość pracy komponentów maszyny. W następnym etapie, wykorzystując specjalnie opracowaną technikę pomiarową, pracownik NSK zapisuje i analizuje dane za pomocą wydajnego oprogramowania zgodnie ze standaryzowaną procedurą. Klient otrzymuje kompleksowy raport CMS, który zawiera opis aktualnego stanu łożyska.

Wszelkie błędy osiowania lub regulacji wałów, niewystarczające smarowanie lub jakiekolwiek oznaki przedwczesnego zużycia komponentów napędowych również są wyróżnione w raporcie. W praktyce rozwiązanie to funkcjonuje nie tylko jak konserwacja zapobiegawcza, ale umożliwia także optymalizację łożysk w celu przedłużenia ich żywotności – w głównej mierze dlatego, że wszelkie problemy można rozwiązać natychmiast po ich wykryciu.

W kolejnym przykładzie wytwórca stalowych produktów walcowanych doświadczał różnic w wydajności podczas produkcji wlewków płaskich (kęsisk). Konieczne prace konserwacyjne skutkowały ograniczeniem czasu produkcji i zwiększeniem kosztów. Firma NSK zidentyfikowała przyczynę problemów w napędzie głównego wentylatora pieca i wprowadziła regularne inspekcje CMS w krótszych odstępach czasu. Konserwacja zapobiegawcza umożliwiła ustalenie optymalnego czasowo harmonogramu wymiany łożysk, co pozwoliło użytkownikowi oszczędzić rocznie ok. 70.000 euro.

Podsumowując, inżynierowie ds. konserwacji mają wiele możliwości wydłużenia okresu eksploatacji łożysk.  Eksperci NSK zapewniają producentom maszyn, jak i użytkownikom wsparcie w postaci różnych usług i niezawodnych rozwiązań technicznych.Zdj. 2.  Łożyska Molded-Oil stanowią optymalny wybór w ciężkich warunkach środowiska pracy


Zdj.3. Producent samochodów zaoszczędził ponad 50.000 euro w zakresie kosztów konserwacji dzięki użyciu uszczelnionych, wysoko precyzyjnych łożysk

 

 Zdj. 4.  Dzięki monitorowaniu stanu maszyn NSK oferuje «badanie stanu zdrowia» łożyskO firmie NSK

Założona 100 lat temu firma NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) to notowana na japońskiej giełdzie spółka, która z regionalnego dostawcy łożysk kulkowych rozwinęła się do specjalistycznego producenta łożysk tocznych i dostawcy komponentów dla przemysłu samochodowego o silnej, globalnej pozycji rynkowej. Obecnie NSK zatrudnia ponad 31 860 pracowników w 30 krajach. Według stanu na marzec 2018 r. firma osiągnęła przychody w wysokości 1020 mld jenów. Wynik ten osiągnięto poprzez nieustannie wzrastające inwestycje w zakresie badań i rozwoju, co pozwala firmie stale poprawiać jakość swoich produktów i usług. Działania te wspierają ważny cel NSK, jakim jest utrzymanie pozycji Nr 1 w \”Total Quality\”. Oprócz kompletnego asortymentu łożysk tocznych, NSK opracowuje i produkuje komponenty precyzyjne i produkty mechatroniczne, jak również systemy i podzespoły dla przemysłu samochodowego, obejmujące łożyska piast kół i układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym.

W 1963 r. otwarto w Düsseldorfie (Niemcy) pierwszy w Europie oddział NSK, a w 1976 r. pierwszy europejski zakład produkcyjny w Peterlee (Anglia). Obecnie NSK Europe wspiera paneuropejską sprzedaż dzięki zakładom produkcyjnym w Anglii, Polsce i Niemczech, centrom logistycznym w Holandii, Niemczech i Anglii oraz centrom technologicznym w Niemczech, Anglii i Polsce. W roku 1990 NSK nabyła UPI Group, do której należał znany europejski producent łożysk RHP mający fabrykę w Newark ( Wielka Brytania). Ponadto NSK stworzyła kompleksową sieć autoryzowanych dystrybutorów. NSK Europe jest podzielona na działy biznesowe w oparciu o specjalizacje: EIBU, obejmujący technologie przemysłowych łożysk tocznych oraz technologie liniowe i precyzyjne oraz EABU i ESBU, obejmujące moduły łożyskowe i układy kierownicze ze wspomaganiem dla przemysłu samochodowego. Oddziały NSK Europe zatrudniają 3600 pracowników, osiągając obroty przekraczające 1 miliard euro (stan na marzec 2017 r.).
Więcej informacji – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.nskeurope.pl
 


NSK Polska Sp. z o.o.
ul. Karczowkowska 41
25-711 Kielce
Poland
NAWROCKA Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
info-pl@nsk.com

NSK Deutschland GmbH 
Harkortstrasse 15
40880 Ratingen
Germany
PILATH Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4810 
Fax : +49 2102 4812290 
pilath-m@nsk.com


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *