Wydarzenia

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych

By  | 

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych – prezentujemy nowość wydawniczą pod patronatem czasopisma SZEF UTRZYMANIA RUCHU.

Obróbka skrawaniem jest podstawową techniką wytwarzania w budowie maszyn, lotnictwie i motoryzacji. Bez znajomości podstaw skrawania nie można projektować nowoczesnych i efektywnych procesów technologicznych, ani prowadzić wysokowydajnej obróbki części maszyn.

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o zdefiniowanej geometrii.

Wydanie trzecie rozszerzono o nowe wiadomości dotyczące modelowania procesu skrawania, nowoczesnych technik kształtowania materiałów, roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania, techniki VR oraz charakterystyki 3D chropowatości powierzchni.

Książkę kierujemy zarówno do studentów uczelni technicznych z kierunkami przykładowo: Mechanika i budowa maszyn czy Inżynieria produkcji, ale również dla praktyków (inżynierów, projektantów) z racji jej walorów aplikacyjnych w zakładach przemysłowych.

Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. dr hab. inż. Wit Grzesik
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 • zasiada w Komitecie Budowy Maszyn PAN
 • jest członkiem CIRP
 • autor ponad 300 artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych
 • autor 100 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej
  Aautor 2 patentów i czterech książek:
 • Programowanie obrabiarek CNC PWN 2016,
 • Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych WNT 2010,
 • Advanced Machining Processes of Metallic Materials. Theory, Modelling and Applications, Elsevier, Amsterdam, 2017
 • W. Grzesik, Advanced Protective Coatings for Manufacturing and Engineering, Hanser Gardner, Cincinnati, 2003

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik jest profesorem zwyczajnym Politechniki Opolskiej. Przez prawie 25 lat był kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym tej uczelni.
Jest członkiem International Academy of Production Engineering (CIRP), a także Komitetu Budowy Maszyn PAN i Sekcji Podstaw Technologii Maszyn KBM PAN.
Zajmuje się technologią wytwarzania ubytkowego, teorią i modelowaniem procesu obróbki skrawaniem, inżynierią powierzchni i jakości oraz tribologią, a także systemami oprogramowania maszyn CNC.
W dorobku naukowym ma ponad 300 artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych, z tego ok. 100 w czasopismach o renomie światowej z listy JCR (h-index: 25). Jest autorem dwóch monografii i czterech książek, w tym dwóch w języku angielskim (jedna z nich to Advanced Machining Processes of Metallic Materials, Elsevier 2008, 2017).
Był zapraszany do komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Jest redaktorem działu Obróbka skrawaniem w czasopiśmie Mechanik.

Rekomendacje:
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione

Obróbka skrawaniem jest podstawową techniką wytwarzania w budowie maszyn, narzędzi, lotnictwie i motoryzacji. Bez znajomości podstaw skrawania nie można projektować nowoczesnych i efektywnych procesów technologicznych, ani prowadzić wysokowydajnej obróbki części maszyn.

W książce przedstawiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o zdefiniowanej geometrii. Omówiono w niej:

 • materiały narzędziowe oraz cechy geometryczne ostrzy narzędzi,
 • mechanikę, tribologię i termodynamikę procesu skrawania,
 • mechanizmy odkształceń plastycznych i dekohezji materiału w procesie skrawania,
 • modelowanie oddziaływań fizycznych z zastosowaniem technik numerycznych i symulacji komputerowej,
 • ocenę skrawalności stosowanych w przemyśle materiałów konstrukcyjnych oraz zasady optymalizacji i doboru warunków obróbki,
 • nowoczesne sposoby skrawania materiałów, m.in. obróbkę z dużą prędkością skrawania, skrawanie wysokowydajne, obróbkę hybrydową, a także wielorakie zastosowania techniki komputerowej i informacyjnej w kontekście strategii Produkcja 4.0.
 • ocenę i prognozowanie parametrów stanu technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu.

Na końcu książki zamieszczono słownik angielsko-polski z zakresu skrawania materiałów konstrukcyjnych.

Wydanie trzecie rozszerzono o nowe wiadomości dotyczące modelowania procesu skrawania, nowoczesnych technologii ubytkowego kształtowania materiałów, roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania, techniki VR oraz charakterystyki 3D chropowatości powierzchni.

Publikację kierujemy do studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych i kadry naukowej tych uczelni oraz pracowników jednostek B&R. Może być również przydatna dla inżynierów mechaników pracujących w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym i precyzyjnym.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *