Studium Przypadku

Przeciw mostkom, przeciw kondensacji. Jak izolować filtry i kanały spalinowe w instalacjach przemysłowych?

By  | 

W kontekście izolacji stosowanych w elektrowniach czy zakładach produkcyjnych najwięcej uwagi przeważnie poświęca się rurociągom czy kołnierzom jako elementom odpowiadającym za największe straty energetyczne. Tymczasem poprawne funkcjonowanie procesów przemysłowych – a co za tym idzie, całego systemu – zależy także od odpowiedniego zabezpieczenia kanałów i urządzeń odprowadzających gorące gazy. O czym pamiętać, izolując filtry i kanały spalinowe?

Duże ilości i prędkości transportowanych gazów oraz silne wahania temperatur i ciśnienia to codzienny widok w kanałach gorących spalin w elektrowniach czy podczas wentylacji maszyn w zakładach papierniczych. Znaczące rozmiary przewodów i urządzeń, wyjątkowe warunki robocze oraz duże ilości energii cieplnej zaangażowane w procesy przemysłowe oznaczają, że kanały spalinowe powinny spełniać dwa warunki: zapewniać wysoką wytrzymałość mechaniczną struktur wspierających, jak również umożliwiać kontrolowanie temperatury procesu. Sprawne zarządzanie przepływem energii jest bowiem kluczowe dla efektywnego i ekonomicznego funkcjonowania układu.

Potrzeba wysokiej efektywności energetycznej praktycznie zawsze identyfikowana jest z eliminacją mostków termicznych w danej konstrukcji. W przypadku tak specyficznych wymagań, jakie stawiają filtry i kanały spalinowe, konieczność ta objawia się w dwójnasób.

– Odprowadzane gazy zazwyczaj zawierają siarkę i inne substancje silnie korodujące. Mostki termiczne mogą stanowić obszary kondensacji tych gazów – wyjaśnia Michał Nękanowicz, ekspert firmy Paroc. – Izolację termiczną należy uwzględnić w taki sposób, aby zapobiec wychładzaniu wewnętrznych ścian poniżej poziomu, w którym kwasy kondensują się, prowadząc do powstawania osadów przyczyniających się do korozji – dodaje.

This slideshow requires JavaScript.

Wełna kamienna – optymalne rozwiązanie
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wymagania, dobrym rozwiązaniem dla projektanta instalacji przemysłowych wydaje się zabezpieczenie ścian filtrów i kanałów spalinowych izolacją z wełny kamiennej.

– Materiał ten zapewnia doskonałą izolację termiczną przy gazach spalinowych o różnej temperaturze, ma niską przepuszczalność powietrza, jest odporny na wilgoć oraz oferuje wysoką wytrzymałość na ściskanie – wymienia Michał Nękanowicz. – Dodatkowo, produkty z wełny kamiennej PAROC charakteryzują się bardzo niską zawartością chlorków i fluoru, co dodatkowo minimalizuje ryzyko korozji – dodaje.

Miejsca szczególnie newralgiczne, takie jak konstrukcje pokrywające ściany, powierzchnie przylegające, otwory rewizyjne, konstrukcje usztywniające powierzchnie klejone czy pokrywy dostępu, zwykle można skutecznie zabezpieczyć, korzystając z wielowarstwowych rozwiązań izolacyjnych. Zazwyczaj obie warstwy są płytami izolacyjnymi, choć dopuszcza się też łączenie płyt z matami.

– Optymalne rozwiązanie zależy od temperatury i rodzaju danego filtra czy przewodu kominowego. W przypadku kanałów wysokotemperaturowych projektantom zalecamy zastosowanie płyty z wełny kamiennej PAROC Pro Slab 80, która zapobiega kondensacji, zapewnia najwyższą izolację termiczną oraz zachowuje stabilność wymiarową w temperaturach nawet do 550°C – podsumowuje ekspert Paroc.

This slideshow requires JavaScript.

Projekt dobrze wykalkulowany
Projekt izolacji termicznych kanałów spalinowych czy ścian urządzeń do odprowadzania gazów z kotłów energetycznych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na okres ich bezproblemowego użytkowania i funkcjonowania. Dobierając konkretne rozwiązanie izolacyjne, warto skorzystać z profesjonalnego narzędzia kalkulacyjnego PAROC Calculus, dostępnego bezpłatnie na stronie www.paroc.pl.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *