IT

Red Hat przyspiesza wdrażanie otwartych technologii chmury hybrydowej

By  | 
  • Firma intensywnie pracuje nad nowymi technologiami, aby umożliwić klientom budowanie dowolnych rozwiązań i wdrażanie ich wszędzie — od brzegu sieci po środowiska hybrydowe i wielochmurowe
  • Wirtualizacja OpenShift i rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes przełamują bariery aplikacji i zwiększają kontrolę nad rozproszonymi zasobami
  • Najnowsza wersja platformy Kubernetes przynosi udoskonalenia ułatwiające programistom i działom operacji IT do działania w modelu cloud native

Red Hat Inc., największy na świecie dostawca rozwiązań open source, zaprezentował nowe produkty, które pomogą przedsiębiorstwom każdej wielkości i ze wszystkich branż optymalizować, skalować lub po prostu chronić swoje operacje informatyczne w obliczu globalnych zmian.

Red Hat już od dawna jest orędownikiem ewolucji technologii. Chce umożliwić klientom budowanie dowolnych aplikacji i ich wdrażanie w dowolnym miejscu przy jednoczesnym zapewnieniu spójności i elastyczności, jakie daje otwarta chmura hybrydowa. W oparciu o tę wizję nowe propozycje Red Hat zostały przygotowane z myślą o lepszym udostępnianiu, większej dostępności i stabilności newralgicznych usług i aplikacji. Wszystko to na fundamencie chmury hybrydowej.

Red Hat uważa, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej konieczna jest ewolucja infrastruktury informatycznej pod kątem zaspokajania szybko rosnącego popytu na zawsze dostępne usługi cyfrowe i wszechobecną łączność. Niemal wszystkie branże, w tym służba zdrowia, logistyka, handel detaliczny, usługi finansowe, administracja i edukacja, przekształcają swoją działalność, aby zaspokajać zapotrzebowanie na szybszy i szerszy dostęp do niezbędnych aplikacji i usług, a jednocześnie zachować stabilność operacyjną. Na przykład w branży telekomunikacyjnej w niektórych regionach na całym świecie ruch wzrósł o ponad 50%. Wzrost ten skłonił operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług do zwiększenia pojemności i przyspieszenia wdrożenia sieci 5G i przetwarzania na brzegu sieci, co z kolei wymagało analiz gotowości sieci i infrastruktury chmurowej.

Red Hat uważa, że takich potrzeb nie zaspokoją stare stosy oprogramowania ani drogie technologie zastrzeżone. Wręcz przeciwnie — odpowiedzią są innowacje open source, które pozwalają organizacjom wykorzystywać platformy cloud native wszędzie, od brzegu sieci i lokalnych centrów przetwarzania danych, po wielochmurowe środowiska chmury publicznej. Dzięki technologiom open source takim jak Linux czy Kubernetes organizacje mają dostęp do innowacji pomagających im nie tylko tworzyć rozwiązania i być liderem w swoich branżach, lecz także automatyzować, dostosowywać i skalować dotychczasowe operacje w wielu środowiskach informatycznych z większą elastycznością, niż zapewniają to dostawcy oprogramowania zastrzeżonego.

Aplikacje tradycyjne i chmurowe, ujednolicone i zarządzane od rdzenia do brzegu sieci
Red Hat jest liderem społeczności open source nie z uwagi na marketing czy wygodę. Firma angażuje się w budowę środowiska Kubernetes już od wczesnych etapów razem z Google i pozostaje na drugim miejscu, jeśli chodzi o wniesiony wkład. Pomaga rozwijać kluczowe technologie w środowisku Kubernetes i w powiązanych społecznościach, które umożliwiają tę ponadbranżową ewolucję informatyczną.

Firma stworzyła również Red Hat OpenShift — pierwszą w branży korporacyjną platformę Kubernetes, która pozwala klientom wdrożyć podejście cloud native, a jednocześnie obsługiwać dotychczasowe tradycyjne aplikacje. Ze względu na to zróżnicowane podejście platforma ta cieszy się zaufaniem klientów z wielu różnych branż. Aby pomagać w dalszym usuwaniu barier pomiędzy aplikacjami tradycyjnymi a aplikacjami cloud native, firma Red Hat wprowadziła funkcje, które umożliwiają uruchamianie nowych obciążeń na platformie OpenShift i spełniają bieżące oczekiwania klientów.

Red Hat prezentuje następujące rozwiązania:
Wirtualizacja OpenShift — nowa funkcja udostępniana jako „Technology Preview” w ramach Red Hat OpenShift, pochodząca z projektu open source KubeVirt. Za jej pomocą przedsiębiorstwa mogą opracowywać i wdrażać aplikacje składające się z maszyn wirtualnych, kontenerów i aplikacji bezserwerowych oraz zarządzać nimi, a wszystko to na jednej nowoczesnej platformie obsługującej zarówno obciążenia cloud native, jak i obciążenia tradycyjne. Podczas gdy niektórzy producenci starają się chronić stare stosy technologiczne poprzez ciągnięcie wstecz platformy Kubernetes i funkcjonalności cloud native w celu zachowania zastrzeżonej wirtualizacji, Red Hat robi coś wręcz przeciwnego: przenosi tradycyjne stosy aplikacji na wyższy poziom otwartych innowacji, co pozwala klientom przeprowadzić prawdziwą transformację w ich własnym tempie, a nie według widzimisię konkretnego dostawcy. Więcej informacji o nowych funkcjach wirtualizacji OpenShift zapewniającej natywną obsługę kontenerów można znaleźć tutaj.

Red Hat OpenShift 4.4 — najnowsza wersja czołowej platformy Kubernetes dla przedsiębiorstw, która nawiązuje do prostoty i skali rozwiązania Kubernetes Operators. Platforma OpenShift 4.4 jest oparta na wersji Kubernetes 1.17 i zapewnia m.in. ukierunkowany na programistów widok metryk platformy i monitoring obciążeń aplikacyjnych, integrację monitoringu dla Red Hat Operators oraz zarządzanie kosztami w celu oceny zasobów i kosztów przeznaczanych na konkretne aplikacje w chmurze hybrydowej. Więcej informacji o nowych cechach i funkcjach platformy Red Hat OpenShift 4.4 można znaleźć tutaj.

Aby rozwiązać problemy związane z uruchamianiem aplikacji chmurowych w różnych wielkoskalowych i rozproszonych klastrach Kubernetes, firma Red Hat wprowadziła również nowe rozwiązanie do zarządzania. Rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, które zostanie wkrótce udostępnione jako „Technology Preview”, wprowadza pojedynczy, uproszczony kokpit do monitorowania i wdrażania klastrów OpenShift na dużą skalę. Umożliwia on zarządzanie oparte na regułach i zarządzanie cyklem życia aplikacji. Więcej informacji o rozwiązaniu Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes można znaleźć tutaj.

Zapewnianie fundamentów dla innowacji – zawsze i wszędzie
Innowacyjność to coś więcej niż tylko dostarczanie nowych technologii. Za rozwiązaniami Red Hat stoi kompleksowe środowisko oprogramowania, sprzętu i usług oraz bogate doświadczenie firmy w integrowaniu i uruchamianiu otwartych innowacji. Red Hat zapewnia klientom także ciągłość dzięki utrzymywaniu długiego cyklu życia całej swojej oferty produktów, co dotyczy również nowo wprowadzonych produktów.

Udoskonalenia te nie są uzależnione od konkretnego sprzętu czy jednego dostawcy chmury, ponieważ Red Hat dostarcza innowacje w wielu środowiskach chmury hybrydowej i środowiskach wielochmurowych. Obsługiwane środowiska to m.in.:

  • Wszyscy główni dostawcy chmury: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud i Microsoft Azure, jak również wielu wyspecjalizowanych dostawców chmury.
  • Rozwiązania dedykowane, takie jak OpenShift Dedicated, Azure Red Hat OpenShift i IBM Red Hat OpenShift Kubernetes Service, które pozwalają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z korporacyjnej platformy Kubernetes bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
  • Obsługa wielu architektur informatycznych, w tym x86, IBM Power i komputerów mainframe.

Oprócz nowych technologii firma Red Hat inwestuje również w pomaganie przedsiębiorstwom w czerpaniu jak największych korzyści z ich dotychczasowej infrastruktury. Obejmuje to:

  • Ulepszenia w Red Hat Insights — rozwiązaniu Red Hat w formie usługi do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem, które ułatwia zespołom informatycznym wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim wywrą one wpływ na systemy produkcyjne czy użytkowników końcowych. Rozwiązanie Insights nie jest dodatkiem, tylko jest dostępne we wszystkich obsługiwanych subskrypcjach Red Hat Enterprise Linux.
  • Platforma Red Hat Ansible Automation Platform pomaga stawić czoła wyzwaniom związanym z większym popytem na sieć poprzez automatyzację czasochłonnych zadań wykonywanych ręcznie. Pomaga to zespołom informatycznym lepiej zaspokajać potrzeby klientów i użytkowników końcowych, a nie tylko zapewniać pracę bez przestojów.

Red Hat oferuje również szkolenia i certyfikaty dla zespołów informatycznych, które chcą szybko rozwijać swoje umiejętności w miarę rosnących potrzeb w dziedzinie łączności. Red Hat udostępnia bogatą ofertę szkoleń — od podstaw korporacyjnego środowiska Kubernetes do certyfikacji w zakresie architektury telekomunikacyjnej — aby pomagać informatykom w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia do lepszego radzenia sobie w środowisku sieciowym.

Paul Cormier, prezes i dyrektor generalny firmy Red Hat

„Obecnie firmy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej koncentrują się na swoich indywidualnych potrzebach. Niektóre muszą szybko skalować działalność, aby zaspokoić niesłabnący popyt na usługi, podczas gdy inne chcą wzmocnić i utrzymać kluczowe operacje informatyczne. Red Hat nie ogranicza się do dostarczania technologii, która zaspokaja taką czy inną potrzebę, tylko udostępnia klientom elastyczny, w pełni otwarty zestaw rozwiązań, dając im to, czego potrzebują w danym momencie. Może to być na przykład najlepsza na świecie korporacyjna platforma Linux, która zapewni większą stabilność operacyjną, lub najlepsza w branży korporacyjna platforma Kubernetes, pozwalająca szybko skalować usługi w celu zaspokojenia dużego popytu. A wszystko to jest wspierane przez naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w pomaganie globalnym społecznościom, a nie tylko naszym bezpośrednim klientom”.

Dodatkowe zasoby

Pozostań w kontakcie z Red Hat


Informacje o Red Hat, Inc.
Red Hat, wiodący na świecie dostawca oprogramowania open source klasy enterprise, wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie w obszarach systemu Linux, chmury hybrydowej, kontenerów i platformy Kubernetes. Red Hat pomaga klientom integrować nowe i istniejące aplikacje IT, rozwijać aplikacje chmurowe, a także standaryzować na naszym wiodącym systemie operacyjnym, automatyzować, zabezpieczać i zarządzać złożonymi środowiskami. Nagradzane wsparcie, szkolenia i usługi konsultingowe czyni Red Hat zaufanym doradcą firm z listy Fortune 500. Jako strategiczny partner dla dostawców chmur obliczeniowych, integratorów systemów, dostawców aplikacji, klientów i społeczności open source, Red Hat może pomóc organizacjom przygotować się do funkcjonowania w cyfrowej przyszłości.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość
Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą stanowić „stwierdzenia wybiegające w przyszłość” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opisują bieżące oczekiwania wobec przyszłych zdarzeń oparte na pewnych założeniach i obejmują każde stwierdzenie, które nie ma bezpośredniego związku z historycznymi lub bieżącymi faktami. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyrażonych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość wskutek różnych ważnych czynników, takich jak: zdolność firmy do skutecznego konkurowania; zdolność do stymulowania i terminowego zaspokajania popytu na nowe produkty i innowacje technologiczne; opóźnienia lub ograniczenia wydatków na technologie informatyczne; integracja przejętych firm oraz zdolność do skutecznej sprzedaży nabytych technologii i produktów; zagrożenia związane z błędami w naszych rozwiązaniach oraz w produktach firm trzecich, od których zależne są nasze rozwiązania; zagrożenia związane z bezpieczeństwem naszych rozwiązań i innymi lukami w ochronie danych; ryzyko związane z błędami lub wadami naszej oferty i produktów firm trzecich, od których zależy nasza oferta; ryzyko związane z bezpieczeństwem naszej oferty i innymi podatnościami w zakresie bezpieczeństwa danych; wahania kursów walut; zmiany i zależność od kluczowego personelu; efekty konsolidacji branży; niepewność i niekorzystne wyniki postępowań sądowych oraz powiązanych ugód; niezdolność firmy do adekwatnej ochrony własności intelektualnej oraz możliwość naruszenia lub złamania warunków licencyjnych dotyczących własności intelektualnej firm trzecich; zdolność do rozwiązywania problemów finansowych i operacyjnych w naszej międzynarodowej działalności; nieefektywne zarządzanie i niedostateczna kontrola nad rozwojem firmy i jej międzynarodową działalnością; a także inne czynniki opisane w naszym najnowszym raporcie rocznym na formularzu 10-K (którego kopię można uzyskać za pośrednictwem witryny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem www.sec.gov), w tym wymienione pod nagłówkami „Risk Factors” oraz „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”. Ponadto rzeczywiste osiągnięcia, wyniki i rezultaty mogą różnić się od oczekiwanych ze względu na bardziej ogólne czynniki, takie jak (bez ograniczeń): ogólna kondycja oraz tempo rozwoju branży i rynku; warunki gospodarcze i polityczne; zmiany polityki rządowej i publicznej; oraz skutki katastrof naturalnych, w tym trzęsień ziemi i powodzi. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej reprezentują poglądy firmy w dniu publikacji, które mogą ulec zmianie. Jednakże, choć firma może w przyszłości zaktualizować te stwierdzenia, to nie jest do tego w żaden sposób zobowiązana. Nie należy zakładać, że stwierdzenia te reprezentują poglądy firmy w jakimkolwiek okresie następującym po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.


Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Red Hat, Ansible i OpenShift są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Linux® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. OpenStack Word Mark jest zarejestrowanym znakiem towarowym/znakiem usługowym lub znakiem towarowym/znakiem usługowym OpenStack Foundation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany za zgodą OpenStack Foundation. Red Hat nie jest powiązany z OpenStack Foundation ani społecznością OpenStack, nie jest przez nią wspierany ani sponsorowany.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *