Raporty

SmartLunch Index – Sytuacja polskich firm produkcyjnych w czasie pandemii.

By  | 

SmartLunch organizuje posiłki dla firm w całej Polsce w ramach systemu, w którym pracownik samodzielnie zamawia posiłek i otrzymuje go prosto do miejsca pracy. Pracodawca partycypuje w kosztach posiłku, nie musi się natomiast martwić o organizację procesu. Z rozwiązania korzysta już 34 000 pracowników w ponad 180 firmach. Zdecydowana większość to firmy produkcyjne, zatrudniające od 100 do 2 000 pracowników w jednej lokalizacji. Na podstawie dużej ilości danych o zamówieniach SmartLunch jest w stanie wnioskować o sytuacji w polskich firmach produkcyjnych w czasie pandemii.

Analizujemy nasze dane pod kątem liczby użytkowników oraz ilości posiłków zamówionych do miejsca pracy. Wnioski formułujemy na podstawie reprezentatywnej próby 10 000 pracowników ze współpracujących z nami firm. Aby uzyskać jak najlepszą jakość danych, uwzględniamy tylko pracowników zamawiających regularnie posiłki o pracy. Na tej podstawie możemy szacować frekwencję pracowników w firmach produkcyjnych. Chcemy zweryfikować informacje pojawiające się w mediach o problemach firm produkcyjnych i pokazać ilu pracowników rzeczywiście przebywa w miejscu pracy w czasie pandemii – mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Frekwencja pracowników produkcyjnych na poziomie 61%
Wnioskując na podstawie liczby zamówionych posiłków można oszacować, że na dzień 25 marca 61% pracowników firm produkcyjnych było obecnych w miejscu pracy. Pozostali pracownicy prawdopodobnie przeszli na tryb pracy zdalnej lub wzięli urlopy zdrowotne. Dotyczy to głównie pracowników biurowych, których pozostaje na miejscu w firmach około 48%. Dużo więcej, bo aż 67%, pojawia się w pracy pracowników którzy wykonują swoje obowiązki bezpośrednio na produkcji. Są to m.in. operatorzy maszyn, mechanicy, inżynierowie czy pracownicy linii produkcyjnych. Jeśli chodzi o podział według branż, to nadal dużą frekwencję pracowników w fabrykach odnotowuje się w produkcji opakowań (74%), branży podzespołów budowlanych (69%) i logistyce (60%).

Jak polskie firmy produkcyjne pracują w czasie pandemii?
Ogłoszenie pandemii koronawirusa wpłynęło na pracę wszystkich firm w Polsce, jednak tylko część pracowników mogła przejść w tryb pracy zdalnej. Podczas gdy pracownicy biurowi mogą więcej obowiązków wykonywać z domu, zatrudnieni na produkcji nadal muszą pozostawać na halach. Z danych SmartLunch wynika, że większość z tych pracowników nadal pracuje “w normalnym trybie”. Pomimo spadku frekwencji pracowników w pierwszym tygodniu kwarantanny, pod koniec marca widać stabilizację sytuacji. Jak natomiast sytuacja wygląda w firmie SmartLunch, która zajmuje się organizacją posiłków? W naszej firmie sytuacja póki co jest stabilna dzięki skali naszego działania. Rozmawiamy ze współpracującymi z nami restauratorami, którzy raportują nam, jak zmienia się sytuacja na lokalnym rynku dostaw. Zauważyliśmy pojawiające się problemy z dostępnością poszczególnych składników, a także wzrosty cen, jednak na dzisiaj sytuacja się ustabilizowała – mówi Mateusz Tapasz. Sytuacja jest na bieżąco analizowana, a dzięki stałym obserwacjom ilości pracowników pojawiających się w pracy, zespół może oszacować, jak zamówienia będą kształtowały się w kolejnych tygodniach i odpowiednio wcześnie reagować na zmiany.

SmartLunch Index i sytuację polskich firm produkcyjnych na bieżąco można śledzić tutaj: https://smartlunch.pl/SmartLunch-index

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *