Środki smarne i oleje

Wyższa wydajność dzięki zoptymalizowanemu smarowaniu łożysk tocznych

By  | 

Nie trzeba wymyślać rzeczy wciąż na nowo – wystarczy je ulepszać. Firma Klüber Lubrication wykorzystuje zoptymalizowaną metodę wyliczania okresów ponownego smarowania dla swoich klientów. Zmniejsza to zużycie środka smarnego, a klient nie tylko redukuje koszty, ale także bardziej świadomie korzysta z zasobów.

Łożyska toczne są jednym z najważniejszych elementów maszyny i zazwyczaj składają się z pierścienia zewnętrznego, elementu tocznego, koszyka i pierścienia wewnętrznego, który może być również zaprojektowany jako wał. Żywotność łożyska jest wyliczana jako funkcja typu łożyska, obciążenia i prędkości i może wynosić od kilku do ponad 100 000 godzin pracy. To, czy łożysko osiągnie wyliczoną żywotność, zależy również od prawidłowego smarowania. Po wstępnym smarowaniu łożyska toczne muszą w większości przypadków być ponownie smarowane w uprzednio wyliczonych okresach.

Jednakże w praktyce pojawiają się nieoczekiwane awarie. Statystycznie, 55%* awarii łożysk wynika z niewłaściwego smarowania, starzenia się środka smarnego lub jego braku. W dwóch ostatnich przypadkach powodem są często nieodpowiednio wyliczone okresy ponownego smarowania, które wynikają z wykorzystania ogólnych metod wyliczeniowych.

Korzyści z wyliczania dosmarowań

Wyliczenia dosmarowań zwykle są oparte na praktycznych wynikach producentów łożysk tocznych. Metody obliczeń są określone w katalogach producenta lub w arkuszach kalkulacyjnych, takich jak GFT Worksheet 3. Z reguły obliczenia te uwzględniają jedynie smary na bazie olejów mineralnych i zagęszczaczy mydła litowego, które w praktyce nie obejmują wszystkich receptur środków smarnych.

W celu uzyskania odstępu czasu między kolejnymi smarowaniami dopasowanymi do konkretnej receptury środka smarnego, Klüber Lubrication dodaje do obliczeń znormalizowane wyniki testów danego środka smarnego.

Te specyficzne dla danego produktu wyniki testów są następnie dostosowywane do rzeczywistych warunków pracy przy pomocy czynników wpływających, takich jak np. rzeczywista temperatura pracy.

Rys. 1. Żywotność smaru

 

„Obecne wyliczenia dotyczące ponownego smarowania nie biorą pod uwagę wpływu zagęszczacza, oleju bazowego i dodatków uszlachetniających i zawsze uwzględniają temperaturę roboczą na poziomie 70 °C.

Należy jednak zauważyć, że wzrost temperatury pracy już o wartości od 10 do 15 °C zmniejsza żywotność smaru aż o połowę. Natomiast jeśli temperatura spadnie o tę samą wartość, żywotność zwiększa się dwukrotnie”, wyjaśnia Grzegorz Kocela, Inżynier ds. Serwisu i Doradztwa Technicznego w Klüber Lubrication Polska.

W ten sposób można uniknąć przedwczesnych uszkodzeń łożysk spowodowanych nieodpowiednim smarowaniem. Wydajność i trwałość są również znacznie zwiększone dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów.

Holistyczne rozwiązanie

Po określeniu wymaganych parametrów specyficznych dla konkretnego środka smarnego przez Klüber Lubrication, ustalone wartości są wykorzystywane w dostosowanym wzorze do wyliczania trwałości smaru. Dzięki wprowadzeniu współczynników F10 i Kn wyliczany jest okres ponownego smarowania dostosowany do konkretnego środka smarnego. Wartość F10 jest podstawą zoptymalizowanego przez Klüber Lubrication sposobu obliczania czasu smarowania i wskazuje na prawdopodobieństwo awarii określonej receptury środka smarnego.

Rys. 2. Metody wyliczania okresu ponownego smarowania łożysk tocznych

 

Zastosowanie tego wzoru może więc zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu łożyska tocznego z powodu nieodpowiedniego smarowania. Przykłady pokazują, że możliwe jest również zmniejszenie zużycia smaru w skali roku – w niektórych przypadkach aż do 90%*.

„Przy doborze właściwego smaru do łożysk tocznych należy wziąć pod uwagę pewne specyficzne wartości. Należą do nich np. zakres temperatury roboczej, lepkość i nośność. Jeżeli wszystkie te wartości zostaną uwzględnione w obliczeniach, istnieje znaczny potencjał oszczędności w zakresie zapotrzebowania na środek smarny”, mówi Grzegorz Kocela.

Rys. 3. Porównanie zużycia środka smarnego na przykładzie smarowania silnika elektrycznego

 

W praktyce oznacza to większą wydajność i bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów po stronie użytkownika. Niezawodność produkcji jest zoptymalizowana dzięki zwiększonej dostępności maszyn, co pozwala na zmniejszenie ilości przechowywanych środków smarnych.

W rezultacie konserwacja i wymiana zużywających się części staje się bardziej przewidywalna i wydajna, co skutkuje mniejszą liczbą przestojów. Tym, co sprawia, że rezultat jest jeszcze cenniejszy, jest brak dodatkowych kosztów dla firm.

Jeżeli mają Państwo pytania, lub interesuje Państwa dobór optymalnego środka smarnego, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Klüber Lubrication!


Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica
E-mail: office@pl.klueber.com
Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805
www.klueber.pl


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *