Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

By  | 

Raport NSK zapewnia wszystkim interesariuszom pełny obraz firmy i inicjatyw podejmowanych w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

Firma NSK, jeden z wiodących światowych producentów łożysk tocznych oraz dostawców rozwiązań z zakresu technologii ruchu liniowego i układów kierowniczych, poparła rekomendacje zawarte w raporcie końcowym Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Raport zaleca korporacjom ujawnianie informacji o ryzykach i szansach związanych ze zmianami klimatu, które mają wpływ na finanse. Grupa TCFD została założona przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board (FSB), międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego.

NSK jako firma produkcyjna bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną, środowiskową i korporacyjną. Przykładowo firma uznaje ochronę środowiska naturalnego jako część swojej misji, ustaliła cele środowiskowe w średniookresowym planie zarządzania oraz aktywnie angażuje się w inicjatywy zapobiegające globalnemu ociepleniu, takie jak redukcja emisji CO2 generowanych przez działalność gospodarczą oraz opracowywanie produktów przyjaznych środowisku.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju (NSK Sustainability Report) przedstawia działania firmy w zakresie relacji społecznych i polityki środowiskowej.

Starania NSK w tym obszarze zostały niedawno docenione przez japońskie Ministerstwo Środowiska i organizację Global Environmental Forum. Podczas 23 ceremonii wręczania nagród Environmental Communication Awards firma została uhonorowana nagrodą doskonałości za komunikację środowiskową zaprezentowaną w raporcie rocznym NSK Report 2019. Raport ten ma na celu przedstawienie wszystkim zainteresowanym stronom pełnego obrazu firmy i inicjatyw podejmowanych w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w perspektywie średnio- do długookresowej. NSK opublikowała ponadto raport «NSK Sustainability Report» dotyczący zrównoważonego rozwoju, który przedstawia intensywne działania firmy w zakresie polityki środowiskowej i relacji społecznych.

Wykorzystując wagę nagrody i podążając za rekomendacjami ustalonymi przez TCFD , NSK identyfikuje obecnie ryzyka i możliwości biznesowe związane ze zmianą klimatu, dostosowuje plany zarządzania i rozszerza ujawnianie informacji w celu poprawy zarówno zrównoważonego rozwoju społecznego, jak i wzrostu firmy.

Chociaż firma NSK w ostatnich latach rozwija swoje inicjatywy ESG dotyczące środowiska (Environmetal), społeczeństwa (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), to zamierza ponadto wykorzystać deklarację poparcia dla raportu TCFD, jako okazję do przeniesienia firmowych działań środowiskowych na wyższy poziom.

Hiroyuki Yagi (z lewej), przewodniczący Selection Committee for the Environmental Communication Awards oraz Tsuyoshi Yamashita, Group Manager, Investor Relations, NSK Ltd. podczas ceremonii wręczenia nagród Environmental Communication Awards w dniu 19 lutego 2020 r.

Hiroyuki Yagi (z lewej), przewodniczący Selection Committee for the Environmental Communication Awards oraz Tsuyoshi Yamashita, Group Manager, Investor Relations, NSK Ltd. podczas ceremonii wręczenia nagród Environmental Communication Awards w dniu 19 lutego 2020 r.


O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 31 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi. www.nskeurope.pl

NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Polska
Nawrocka Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
nawrocka-a@nsk.com

NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Germany
Pilath Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4811280
Fax : +49 2102 4812290
pilath-m@nsk.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *