Studium Przypadku

Zastosowanie łożysk baryłkowych NSK zapewnia stalowni roczne oszczędności rzędu 70.000 €

By  | 

Przez ostatnie cztery lata oddział walcowni na gorąco w hiszpańskiej hucie stali doświadczał nieoczekiwanie krótkiej żywotności łożysk, co prowadziło do kosztownych przestojów w produkcji. W rezultacie zakład nawiązał ścisłą współpracę z działem technicznym NSK, globalnej firmy specjalizującej się w łożyskach, w celu oceny zastosowania oraz rekomendacji rozwiązania opartego na wysokowydajnych łożyskach baryłkowych. Po wdrożeniu zaleceń przedstawionych przez NSK, stalownia oszczędza obecnie 69.803 euro rocznie dzięki obniżonym kosztom przestojów, prac konserwacyjnych, wymiany łożysk i smarowania.

Podczas przeprowadzania technicznej analizy przyczyn źródłowych uszkodzeń łożysk, zespół ekspertów NSK dokładnie przeanalizował środowisko produkcyjne oraz reżim smarowania pod kątem optymalizacji warunków pracy i przedłużenia żywotności. Ponadto, odpowiadając na prośbę działu utrzymania ruchu dotyczącą ulepszeń procesowych, firma NSK dokonała przeglądu procedury montażu łożysk i stosowanych tolerancji.

Uzyskane we współpracy ze stalownią informacje z analiz i przeglądów wskazywały, że wysoka temperatura robocza łożysk wynikała z kombinacji nieprawidłowego montażu i niewystarczającego smarowania związanego z wyższą wydajnością (i prędkościami pracy) w zakładzie.

Jednym z wielu zaleceń NSK było wykorzystanie łożysk baryłkowych NSKHPS (High Performance Standard) z większym wewnętrznym luzem promieniowym, które są lepiej dopasowane do tego typu warunków zastosowania. Łożyska baryłkowe firmy NSK wytrzymują trudne warunki pracy i są odporne na zatarcie oraz zużycie eksploatacyjne, pomimo występowania ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych.

Dzięki podjętym działaniom zużycie łożysk w stalowni spadło do jednej piątej poprzedniego poziomu, co przełożyło się na ograniczenie przestojów produkcyjnych i wymagań konserwacyjnych.

Łożyska baryłkowe NSKHPS oferują nie tylko stabilność temperaturową do 200°C, ale także obciążalność dynamiczną wyższą o ok. 25 % od standardu branżowego. W rezultacie klienci otrzymują łożyska, które zapewniają dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do najczęściej spotykanych alternatyw.

Oprócz zaawansowanych rozwiązań z zakresu technologii ruchu firma NSK oferuje klientom merytoryczne wskazówki dotyczące maksymalizacji wydajności łożysk. W przypadku oddziału walcowania na gorąco przełożyło się to na większą trwałość łożysk. Firma może jednak zwiększyć wartość dodaną na wiele innych sposobów, w tym poprzez generowanie wyższej wydajności, ograniczanie zapasów/stanów magazynowych, podnoszenie umiejętności klientów dzięki ukierunkowanym szkoleniom, świadczenie usług instalacyjnych i inspekcyjnych na miejscu oraz dostarczanie raportów technicznych lub analiz smarowania.

Huta stali była bardzo zadowolona z wdrożenia zaleceń NSK i wynikających z tego korzyści, o czym świadczy nowe zamówienie na łożyska baryłkowe NSKHPS złożone na początku 2021 r., gdy rynek zaczął odradzać się po skutkach pandemii Covid-19.

Więcej informacji na temat łożysk baryłkowych NSKHPS:
https://www.nskeurope.com/en/products/nsk-innovative-products/nskhps-spherical-roller-bearings.html

Zdjęcie prasowe
1) Po wdrożeniu rekomendacji NSK zużycie łożysk w h07ucie stali w Hiszpanii zmniejszyło się o 80 %. Zdjęcie: T photography/Shutterstock

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *